Angst behandling – effektive metoder

Vælg den rette behandlingsform for din angstlidelse, da symptomer og typer varierer. Effektiv angst behandling kræver individuel tilgang.

Photo of author

Forfatter:

Flemming Bust

Opdateret:

Læsetid:

15 min.

Indholdsfortegnelse

Forestil dig, at dit hjerte hamrer hurtigere og åndedrættet bliver kortere – er det angst?

Angst er en udbredt tilstand. Mange mennesker oplever denne intense bekymringsfølelse som en naturlig reaktion på stressende situationer.

Men når angst bliver en fast del af dit liv, et kronisk bekymringsmønster der forstyrrer hverdagen, kan det være tid til at søge hjælp og forståelse af din tilstand.

Typer af angstlidelser og symptomer

Angstlidelser er ikke en ensartet gruppe; de omfatter en række forskellige tilstande, som alle har det til fælles, at de fremkalder bekymring, frygt og nervøsitet.

Generaliseret angstlidelse (GAD) er for eksempel karakteriseret ved en vedvarende og overdreven bekymring, der forekommer de fleste dage, og som ikke nødvendigvis er knyttet til specifikke situationer eller objekter.

Social angst, eller social fobi, involverer en intens frygt for sociale situationer og en bekymring for at blive bedømt eller ydmyget af andre.

Paniklidelse indebærer pludselige og gentagne panikanfald, som er intense perioder af frygt eller ubehag, og specifikke fobier relaterer sig til en dyb angst for et bestemt objekt eller en særlig situation.

De symptomer, du oplever, kan variere betydeligt afhængigt af typen af angstlidelse. Foruden de indre symptomer som bekymring og frygt, kan angst også levere en bred vifte af fysiske tegn, såsom hjertebanken, svedtendens, muskelspændinger, træthed, og maveproblemer.

I tilfælde af en paniklidelse kan symptomerne være så overvældende, at de føles som et hjerteanfald.

Angst symptomerne kan dukke op som reaktion på meget specifikke triggers eller være diffuse og konstant tilstedeværende uden en åbenlys udløser.

En forståelse for de forskellige typer og deres symptomer er altafgørende for at kunne finde den mest indsigtsfulde og effektive behandlingsform.

Generaliseret angst: Konstant bekymring

Generaliseret angst er kendetegnet ved vedvarende og overdreven bekymring for dagligdags begivenheder, selv når der ikke er nogen konkret grund til bekymring.

Du kan opleve konstant angst, der forstyrrer dit daglige liv.

Når du lider af generaliseret angst, kan en konstant strøm af “hvad hvis”-spørgsmål fylde dine tanker, hvilket gør det svært at koncentrere sig og håndtere daglige opgaver.

Frygt og bekymring er ude af proportioner med den faktiske risiko eller fare.

Generaliseret angst kan øge risikoen for depression, hvis den ikke håndteres effektivt.

Det vigtigste i behandling af generaliseret angst er at lære at styre dine bekymringer, ikke blot fjerne dem.

Terapiformer som kognitiv adfærdsterapi kan være til hjælp ved at ændre de tankemønstre, der ligger til grund for angst.

Social Angst: Frygten for sociale situationer

Social angst er mere end almindelig nervøsitet.

Forestil dig en hverdag, hvor simpel interaktion med andre virker uoverstigelig. Dette er virkeligheden for dem med social angst.

Det indebærer ekstrem frygt eller angst i sociale situationer, hvor man risikerer at blive bedømt, kritiseret eller afvist.

Ofte undgår personer med social angst sociale sammenkomster for at undslippe ubehaget.

Den sniger sig op, når du mindst venter det.

Frygten kan virke lammerende – som at stå på en scene uden replikker. Der findes behandling, der kan hjælpe på social angst, såsom terapiformer og strategier for angststyring.

Der er håb, selv i svære tilfælde.

Med den rette støtte og behandling kan mennesker med social angst tage skridtet mod at overvinde deres frygt.

I Danmark er der flere og flere der søger hjælp, hvilket vidner om en øget bevidsthed om lidelsen.

Det er vigtigt at anerkende problemet for at kunne skride til handling og finde passende behandlingsmuligheder.

Dødsangst: Bange for døden?

At frygte døden er en grundlæggende menneskelig oplevelse, som uvægerligt berører os alle.

Det kan manifestere sig som en overvældende angstforstyrrelse, som i kliniske termer kaldes dødsangst, der kan forårsage betydelig psykisk ubehag.

Denne frygt kan gribe ind i dit hverdagsliv og begrænse din evne til at leve fuldt ud.

Det er normalt at tænke på livets afslutning, men når disse tanker bliver forstyrrende og konstante, kan det tyde på dødsangst. De optræder ofte i forbindelse med alvorlig sygdom eller i tider med høj stress.

Dødsangst er tæt knyttet til bekymringer om meningen med livet og hvad der eventuelt følger efter. Den årsager en række forskellige somatiske og emotionelle reaktioner, som kan være altoverskyggende og lammende for den ramte.

Behandling af dødsangst involverer ofte at tale med en terapeut om dine tanker og følelser. De vil kunne tilbyde teknikker og strategier til at håndtere angsten, såsom afslapningstræning, mindfulness eller kognitiv adfærdsterapi.

Det er essentielt at søge støtte, hvis du oplever denne form for angst. Dødsangst kan overskygge glæden ved at leve, så det er vigtigt at adressere den, så du kan finde tilbage til en tilværelse med mindre angst.

Sygdomsangst

Sygdomsangst er en overvældende bekymring for at have en alvorlig sygdom. Denne angsttype kan manifestere sig gennem konstant overvågning af kroppen efter tegn på sygdom.

Den, der oplever sygdomsangst, kan tolke almindelige kropsfornemmelser eller små symptomer som tegn på alvorlig sygdom. Dette resulterer ofte i hyppige lægebesøg og en søgen efter bekræftelse på, at de er sunde.

Selv når medicinske tests udelukker fysiske lidelser, er det ikke ualmindeligt at fortsat føle angst.

Man kan havne i en ond cirkel, hvor lægens forsikringer kun giver kortvarig lettelse, og bekymringen hurtigt vender tilbage.

Forståelsen af sygdomsangst kræver en indsigt i de kognitive processer involveret. Tanker om sygdom fungerer som trigger for angst, som igen medfører øget kropsbevidsthed og tolkning af uskyldige symptomer som noget alvorligt.

At håndtere sygdomsangst kan være en udfordring, men effektiv behandling er mulig. Kognitiv adfærdsterapi er en veletableret metode, der kan hjælpe med at ændre tankeprocesserne bag angsten.

Helbredsangst

Helbredsangst karakteriseres ved en overdreven frygt og preokkupation med at være eller blive alvorligt syg. Denne angstform kan have dybfølte virkninger på din hverdag.

 • Misforståelse af kroppens signaler som tegn på alvorlig sygdom
 • Hyppige lægebesøg uden medicinsk grundlag
 • Konstant opsøgning af sundhedsinformation eller symptomkontrol
 • Undgåelse af sygehusbesøg eller læger af frygt for dårlige nyheder
 • Overdreven opmærksomhed på og bekymring om specifikke kropsdele eller funktioner

Kognitive adfærdsterapeutiske teknikker kan hjælpe dig med at navigere i helbredsangsten.

Ved at blive bevidst om og udfordre dine katastrofetanker, kan du begynde at ændre dit forhold til disse angstprovokerende signaler.

Panikangst

Panikangst indebærer pludselige og gentagne panikanfald, der kan føles overvældende og ukontrollerbare. Disse anfald kan virke invaliderende.

Ved panikanfald oplever man en intens frygt, som ofte ledsages af fysiske symptomer såsom hjertebanken, svedtendens og åndenød. Frygten kan være så overvældende, at man tror, man er ved at dø eller miste forstanden.

Symptomerne opstår uventet og kan forekomme uden en åbenlys udløser, hvilket gør hverdagen uforudsigelig og angstfyldt. Angsten for nye anfald kan påvirke dit liv negativt, og avle en frygt for selve frygten.

Forståelsen og behandlingen af panikangst inkluderer ofte en kombination af psykoedukation, hvor du lærer om angsten, samt specifikke teknikker til at mestre anfaldene. Cognitive Behavioral Therapy (CBT) har vist sig at være effektiv.

Samtaler med en psykolog eller terapeut kan hjælpe dig med at forstå dine anfald bedre, og lære strategier til at håndtere dem. Medicinsk behandling kan også være en mulighed.

Eksamensangst

Eksamensangst kan lamme dig med frygt og nervøsitet, netop når du behøver at præstere dit bedste.

Forberedelse er nøglen; start din revision i god tid, og planlæg dit studieprogram.

Positiv tænkning; øv dig i at omforme negative tanker til positive bekræftelser og selvsikkerhed.

Afslapningsteknikker som dyb vejrtrækning eller meditation kan anvendes før og under eksamen for at reducere stress.

Simulering af eksamenssituationer hjemme for at vænne dig til presset og formatet.

Søg støtte hos venner, familie eller studievejledere, hvis angsten bliver uoverstigelig.

Husk, at eksamensangst er en naturlig reaktion, og at den kan kontrolleres.

Med disse strategier kan du øge din evne til at håndtere angsten og optimere dit eksamensresultat.

Specifikke Fobier: Angst for bestemte objekter

Specifikke fobier manifesterer sig som en intens og uhensigtsmæssig frygt for bestemte objekter eller situationer.

 • Edderkopper (araknofobi)
 • Flyvning (aviofobi)
 • Højder (akrofobi)
 • Slanger (ophidiofobi)
 • Tandlæger (odontofobi)
 • Lukkede rum (klaustrofobi)
 • Blod, injektioner eller skader (trypanofobi)

Denne frygt er ofte uforholdsmæssig i forhold til den faktiske trussel eller risiko, som objektet eller situationen udgør.

At konfrontere eller endda tænke på det frygtede objekt kan udløse akut angst og til tider panikanfald.

Terapeutiske tilgange til behandling af angst

Når du står over for angst, er der mange terapeutiske metoder, der kan hjælpe dig med at bearbejde og håndtere dine følelser.

Psykoterapi, eller samtaleterapi, betragtes som en af de mest effektive behandlingsformer for angstlidelser.

Heriblandt er kognitiv adfærdsterapi (CBT) og metakognitiv terapi (MCT) særligt fremtrædende, idet de arbejder med både tankemønstre og adfærd, som kan være med til at forstærke din angst.

Ud over disse, anvender nogle terapeuter også neuroaffektiv terapi, som fokuserer på kroppens reaktioner og følelsernes regulering, samt hvordan disse kan bidrage til at mindske angst.

Ved at kombinere teknikker fra forskellige terapiformer kan du og din terapeut skabe en skræddersyet behandlingsplan, der adresserer netop dine behov og udfordringer.

Det er virkelig effektivt, når kombinationen finder sted.

Kombinationen finder du netop hos angst.dk

Kognitiv adfærdsterapi: Reframing af tankemønstre

Kognitiv adfærdsterapi, eller CBT, er en form for terapi, der hjælper dig med at identificere og ændre destruktive eller forstyrrende tankeprocesser.

I CBT lærer du, hvordan dine tanker, følelser og adfærd indbyrdes påvirker hinanden.

Ved hjælp af teknikker som reframing, eller omstrukturering af tanker, udfordrer du de negative tankemønstre, der bidrager til din angst.

Du vil arbejde sammen med en terapeut for at genkende urealistiske, overgeneraliserede eller katastrofaltænkende mønstre.

Dernæst vil du lære at erstatte disse tanker med mere realistiske og hjælpsomme perspektiver, som kan reducere angstens intensitet og frekvens.

Gennem træning og øvelser i terapisessionerne udvikler du færdigheder, som gør dig i stand til selvstændigt at håndtere og regulere dine tankemønstre.

Disse nye kompetencer bliver værktøjer, som du kan anvende i situationer, der tidligere ville have udløst angst, og over tid kan denne praksis føre til betydelige ændringer i din oplevelse af angst.

Afslutningsvis fokuserer CBT ikke kun på at ændre de tanker, der er forbundet med angst, men også på at ændre de adfærdsmønstre, der opretholder den.

Dette kan omfatte at konfrontere frygtede situationer gradvist og med støtte, i stedet for at undgå dem, hvilket kan reducere angsten på længere sigt.

Kombinationen af ændrede tanke- og adfærdsmønstre kan påvirke din følelsesmæssige tilstand positivt og give dig en større følelse af kontrol over din angst.

Metakognitiv terapi: Tanker om tanker

Metakognitiv terapi udforsker dine tanker om tanker.

Ved første øjekast kan metakognitiv terapi synes abstrakt. Denne terapiform interesserer sig for dine metakognitioner, det vil sige dine tanker om tænkning.

Metakognitive terapeuter hjælper dig med at identificere og udfordre de tankemønstre, der kan føre til fastlåste og angstprovokerende spiraler. Igennem denne proces lærer du at tage kontrol over din tænkning.

Du lærer at spotte metakognitive fælder.

Målet er at ændre din relation til tanker. I stedet for at blive fanget i bekymringer, lærer du at observere og evaluere dine tanker objektivt. Denne tilgang kan bidrage til at nedtone angstens magt og reducere dens indflydelse på dit liv.

Det kræver øvelse at mestre metakognitiv terapi.

Gennem terapien vil du gradvist opbygge en ny forståelse for, hvordan du forholder dig til dine tanker. Ved at udfordre og ændre de grundantagelser, du har om tænkning, kan du opleve en markant reduktion af angst og bekymringer.

Transformative forandringer er ofte resultatet af denne form for indgående terapeutisk arbejde.

Neuroaffektiv terapi: Integrering af krop og psyke

Neuroaffektiv terapi anerkender vigtigheden af at forstå forbindelsen mellem krop og sind. Når din krop reagerer på stress eller trusler, påvirkes dine følelser og tanker, hvilket kan forstærke din angst.

Dit nervesystem spiller en central rolle i, hvordan du oplever angst. Gennem terapien lærer du at berolige dit nervesystem.

I denne terapiform arbejdes der med kropsbaserede teknikker som åndedrætsøvelser, bevægelse og mindfulness for at regulere følelsesmæssige tilstande. Disse kan hjælpe med at mindske angstens intensitet.

Neuroaffektiv terapi bygger på forståelsen af, hvordan tidlige relationer og tilknytningsmønstre influerer på dit følelsesliv og reaktioner. Terapien hjælper dig med at genkende og bearbejde disse mønstre for bedre at håndtere angst.

Ved at forbinde emotionel indsigt med kropsbevidsthed, åbner neuroaffektiv terapi for helbredelse, der rækker dybere end kognitiv behandling alene. En integreret tilgang som denne kan styrke din evne til at forvalte angst i dagligdagen.

Således bliver du bedre udstyret til at møde livets udfordringer med en robust og samhørighed mellem krop og psyke, som mindsker rummet for angst.

Medicinering som angstbehandlingsmetode

Medicinering kan være en essentiel komponent i behandlingsforløbet for angst.

Specifikke lægemidler, såsom antidepressiva og benzodiazepiner, anbefales ofte hos lægen for deres evne til at mindske symptomerne på angst.

Det er dog vigtigt, at brugen af disse lægemidler sker i tæt samarbejde med en læge eller psykiater, da de kan have bivirkninger og risiko for afhængighed.

Når du overvejer medicin som en del af din behandling, er det vigtigt at forstå den rolle, medicinen spiller.

Den arbejder på kemiske ubalancer i hjernen, der kan være med til at udløse angst.

Medicinen er ikke en helbredelse i sig selv, men kan give dig ro og stabilitet til at arbejde med de underliggende årsager til angsten gennem terapi.

Samtidig skal du være opmærksom på at finde den rette balance, for pludseligt at stoppe med medicinen kan forårsage abstinenssymptomer.

Antidepressiva og anti-angst medicin

Antidepressiva og anti-angst medicin er ofte førstevalg ved medicinsk behandling af angstlidelser.

Disse lægemidler kan hjælpe med at regulere humør og angstniveauer ved at påvirke neurotransmittere i hjernen.

 1. Selektive Serotonin Genoptagelseshæmmere (SSRI’er)
 2. Serotonin-Noradrenalin Genoptagelseshæmmere (SNRI’er)
 3. Benzodiazepiner
 4. Tricykliske Antidepressiva (TCA)
 5. Buspiron

Angst.dk rådgiver ikke om medicin: Overvej både muligheder og bivirkninger sammen med din læge!

Husk altid at konsultere en læge, før du starter eller ændrer medicinsk behandling.

Naturlige og alternative midler

At søge naturlige og alternative midler kan være en værdifuld del af din angstbehandling. Disse tilgange kan supplere traditionelle metoder og støtte dit generelle velvære.

 1. Regelmæssig fysisk aktivitet: Motion er kendt for at reducere angst ved at fremme frigivelsen af endorfiner.
 2. Mindfulness og meditation: Praksisser der hjælper med at skabe ro og nærvær i sindet.
 3. Kostomlægning: Visse næringsstoffer som omega-3 fedtsyrer kan have en beroligende effekt.
 4. Urtemedicin: Naturmidler som kamille, lavendel eller passionsblomst kan reducere angst symptomer.
 5. Kropsterapi: Teknikker som massage og zoneterapi kan mindske fysisk spænding og angst.

Det er vigtigt at huske på, at effekten af disse midler kan variere fra person til person.

Ved at integrere naturlige og alternative midler i din livsstil, kan du opnå en mere holistisk tilgang til angstbehandling. Disse kan anvendes alene eller i kombination med andre terapiformer.

Selvhjælpsstrategier og daglig håndtering

At dyrke selvindsigt og selvmedfølelse kan være stærke våben i kampen mod angst.

Gennem dagbogsskrivning eller mindfulness kan du lære dine angsttriggere at kende og arbejde proaktivt med dem. Det hjælper dig med at genkende mønstre i dine tanker og følelser, hvilket giver en bedre forståelse for, hvordan og hvornår din angst opstår.

Med denne viden kan du mere effektivt forebygge og håndtere angstanfald, før de eskalerer.

Sørg også for at skabe et støttende miljø omkring dig, med personer, som forstår og respekterer din kamp med angst.

Vær åben overfor at dele dine udfordringer med venner eller i selvhjælpsgrupper, hvor du kan finde fællesskab og gensidig støtte. Udover social støtte er det også vigtigt at opretholde sunde søvnvaner, strukturere din dag og sætte realistiske mål for dig selv.

Disse enkle trin kan bidrage til en følelse af kontrol og mindre angst i hverdagen.

Mindfulness og afslapningsteknikker

Mindfulness er en tilgang, der hjælper dig med at være til stede i nuet.

Det skaber opmærksomhed omkring dine tanker og følelser uden at dømme dem. Gennem koncentrerede vejrtrækningsteknikker og meditativ praksis kan mindfulness hjælpe med at reducere angstsymptomer ved at balancere dit nervesystem.

Ved at praktisere mindfulness regelmæssigt træner du din hjerne til at fokusere og berolige dig selv. Dette kan øge din evne til at håndtere stress og bekymring, hvilket er essentielt for at kontrollere angst.

Øvelser som kropsscanning, hvor du fokuserer opmærksomheden på forskellige dele af kroppen, kan styrke kropsbevidstheden og afslapningen.

Afslapningsteknikker såsom progressiv muskelafspænding er også effektive mod angst. Denne metode indebærer spænding og afspænding af forskellige muskelgrupper, hvilket fører til fysisk og mental afspænding.

Det lærer dig også at skelne mellem følelserne af spænding og afslapning i kroppen.

Yoga og tai chi er kropsbaserede praksisser, som kombinerer fysisk bevægelse, åndedrætskontrol og meditation. Disse former for øvelser kan styrke både dit sind og din krop og skabe forbedret harmoni.

De tilbyder en struktureret måde at engagere sig i mindfulness på, og hjælper med at lette angst ved at fremme fysisk og psykisk velvære.

At integrere mindfulness og afslapningsteknikker i din daglige rutine kan virke som en kraftfuld modvægt til angst.

Med tid og tålmodighed kan du udvikle færdighederne til bedre at håndtere angst og forbedre din livskvalitet betydeligt.

Netværk og støttegrupper som ressourcer

At finde forståelse og støtte i kampen mod angst kan være afgørende for din helingsproces. Netværk og støttegrupper tilbyder netop dette.

Støttegrupper består ofte af mennesker, der deler erfaringer med angst. Her kan du udveksle historier, strategier og opnå en følelse af fællesskab.

I et netværk kan du finde individuelle personer, som forstår din situation og kan dele personlige råd. Deres støtte kan være uvurderlig i svære tider.

Mange oplever, at deltagelsen i støttegrupper reducerer følelsen af ensomhed og hjælpeløshed. At tale åbent om angst kan også mindske stigmatiseringen.

Online ressourcer som fora og sociale medier kan også være et sted at søge støtte. Her kan du let komme i kontakt med andre, der kæmper med lignende udfordringer.

Angst behandling hos angst.dk

Hos Angst.dk forstår vi dybden og kompleksiteten af angst og tilbyder skræddersyede behandlingsmetoder, der tager udgangspunkt i netop din oplevelse.

Med en helhedsorienteret tilgang til behandling kombinerer vi terapeutisk dialog med evidensbaserede teknikker såsom kognitiv adfærdsterapi (CBT) og metakognitive strategier på et fundament af neuroaffektiv terapi.

Vores mål er at give dig værktøjer, som kan hjælpe dig med at genkende og håndtere de tanker og følelser, der driver angsten, så du kan opnå en bedre forståelse af dig selv og en følelse af kontrol i dit liv.

Vores fundament er neuroaffektiv psykoterapi

Neuroaffektiv psykoterapi arbejder med dine følelsesmæssige mønstre. Det handler om at forstå, hvordan dine tidlige relationer har formet dit affektive landskab.

I denne terapiform fokuserer vi på sammenhængen mellem krop og psyke for at helbrede angstens rod.

Ved at integrere nyere hjerneforskning med traditionel psykoterapi, lærer du at regulere dine følelser og opbygge stærkere interpersonelle relationer, hvilket er afgørende for din følelsesmæssige trivsel.

Det betyder at arbejde med både dine indre oplevelser og dine sociale interaktioner for at skabe langvarige ændringer.

Gennem neuroaffektiv terapi undersøger du kroppens betydning for følelsesregulering. Teknikker som mindfulness, åndedrætsøvelser og kropsarbejde er vigtige redskaber, der hjælper med at styrke forbindelsen mellem krop og sind, hvilket igen kan reducere angstsymptomer og fremme velvære.

Endeligt, dette terapeutiske arbejde er en rejse mod indre balance.

Du lærer at identificere og bearbejde dybtliggende følelsesmæssige blokeringer, som kan være kilde til angst.

Denne indsigt åbner for en proces, hvor du lærer at håndtere dine reaktionsmønstre på en mere hensigtsmæssig måde, styrker din mentale resilience og opnår en dybere forståelse for, hvordan du kan leve et liv med mindre angst.

Derfor virker det

Angst kan virke overvældende, men behandlingsmetoderne hviler på solid forskning og praksis. De anerkender kompleksiteten i dit oplevede angst og tilbyder konkrete strategier til at håndtere det.

Disse metoder arbejder med både sind og krop, da angst ikke kun sidder i tankerne, men også manifesterer sig fysisk. Ved at adressere begge dele, opnår du en mere holistisk tilgang til at lære at kontrollere dine angst symptomer.

Behandlingen er designet til at hjælpe dig med at forstå de underliggende mekanismer af din angst, så du kan genkende og ændre de tanker og adfærd, der driver den. Dette giver dig magten til at ændre din oplevelse og respons på angst.

Vedvarende terapeutisk arbejde skaber læring, som sætter sig i langtidshukommelsen og ændrer hjernens reaktionsmønstre. Over tid lærer du at regulere følelsesreaktioner og udvikle mere tilpassede måder at håndtere udfordringer.

Støtten fra terapeuten giver et sikkert rum, hvor du kan udforske og bearbejde din angst uden dømmekraft.

Denne tillid og forståelse er fundamentet for din forandring og vejen mod et liv med færre angstfyldte dage.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er angst behandling?

Angst behandling refererer til de metoder og teknikker, der hjælper mennesker med at håndtere og overvinde deres angst.

Hvordan kan man behandle angst?

Du kan behandle angst med flere metoder. De mest almindelige metoder er:

 • Neuroaffektiv terapi
 • Kognitiv adfærdsterapi (KAT)
 • Medicin
 • Mindfulness
 • Afslapningsteknikker

Angst.dk bruger derudover en række teknikker, herunder klinisk psykoterapi, mentaltræning og meditation – til at hjælpe dig med at ændre dine tanker, følelser og adfærd, så du kan overvinde din angst.

Hvorfor er angst behandling vigtigt?

Angstbehandling er vigtigt, pga:

 • Livskvalitet: Ubehandlet angst kan forringe en persons livskvalitet, begrænse daglige aktiviteter og skabe følelsen af isolation.
 • Fysisk sundhed: Langvarig angst kan føre til fysiske helbredsproblemer som hjertesygdomme, højt blodtryk og svækket immunforsvar.
 • Mental sundhed: Angst kan føre til depression og andre psykiske lidelser, hvis den ikke behandles.
 • Forebyggelse: Tidlig behandling kan forhindre angst i at udvikle sig til mere alvorlige tilstande.
 • Relationer: Ubehandlet angst kan påvirke relationer med familie, venner og kolleger negativt.

Hvor lang tid tager en angst behandling?

Varigheden af angstbehandling varierer afhængigt af individet, typen af angst og den valgte behandlingsmetode.

Generelt kan man sige:

 • Hvor mange år har du haft angst.
 • Hvor mange traumer har du i rygsækken
 • Hvor dybt sidder traumerne
 • Størrelsen af din indsats på og især mellem sessionerne.
 • Din vedholdenhed og handlekraft
 • Evne til at imødegå og håndtere evt. modstand og skepsis
 • Efterfølgende opfølgninger på din udvikling

Hos angst.dk tager en angst behandling typisk 4-8 uger – derefter opfølgning.

Kan angst gå væk af sig selv?

Ja, i nogle tilfælde kan angst gå væk af sig selv, især hvis årsagen til angsten er en kortvarig stressfaktor eller en bestemt livsbegivenhed.

Når stressfaktoren eller begivenheden er forbi, kan symptomerne på angst aftage.

Hvornår skal man søge professionel hjælp til angst?

Man bør overveje at søge professionel hjælp til angst, når:

 • Varighed: Angsten har vedvaret i flere uger eller måneder.
 • Intensitet: Symptomerne er meget forstyrrende eller overvældende.
 • Dagligdagen påvirkes: Angsten forhindrer én i at udføre daglige opgaver, arbejde eller skole.
 • Fysiske symptomer: Man oplever fysiske symptomer som hjertebanken, svedtendens, tremor eller maveproblemer.
 • Undgåelsesadfærd: Man undgår bestemte situationer eller steder på grund af frygt.
 • Selvskadende tanker: Tanker om skade på sig selv eller selvmord bør altid tages alvorligt og kræver øjeblikkelig professionel intervention.
 • Tidligere behandling: Hvis man tidligere har modtaget behandling for angst, men symptomerne er vendt tilbage eller forværret.

At søge professionel hjælp er et vigtigt skridt i retning af at forstå og håndtere sin angst, og det kan forbedre ens livskvalitet betydeligt.

Links / Kilder

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

https://www.samhsa.gov

https://neuroaffect.dk

Vil du bedømme denne side?

Gns. 5 / 5. Antal: 59

Bedøm som den første

Hvordan kan vi forbedre denne side?

Angst.dk » Artikler » Angst behandling – effektive metoder