Artikler om angst, hjerne og terapi

Elektriske signaler og lilla farver signalerer en hjerne med angst.

Angst behandling – effektive metoder

Vælg den rette behandlingsform for din angstlidelse, da symptomer og typer varierer. Effektiv angst behandling kræver individuel tilgang.

Hvorfor får man angst?

Hvorfor får man angst?

Hvorfor får man angst, og hvordan påvirker livets scener vores mentale tilstand? Fra barndomsoplevelser til voksenlivets præstationskrav.

Stress eller angst og hovedet eksploderer i en sky.

Stressudløst angst

Stressudløst angst er en tilstand, du kan blive ramt af, når dit stressbæger flyder over.

Føler du dig udbrændt af angst?

Angst og udbrændthed er to side af samme mønt. Når angsten tager overhånd, øges risikoen for stress og udbrændthed markant.

Synsforstyrrelser hænger ofte sammen med angst

Et af de mest almindelige fysiske symptomer på angst er forskellige former for synsforstyrrelser. Få et indblik her.

Selvtillid

Med den rette mængde selvtillid kan vi nå vores fulde potentiale, tage vores drømme og mål til virkelighed, og leve et liv fyldt med glæde og tilfredshed.

Selvværd

Når vi forstår mekanismerne bag vores tanker, følelser og adfærd, bliver vi bedre i stand til at handle klogt og opbygge en følelse af indre sammenhængskraft og selvværd

Dit selvværd påvirkes af dit åndedræt

Vores åndedræt og selvværd er tæt forbundne, da vejrtrækningen påvirker vores følelsesmæssige og mentale tilstand.

Søvnens betydning for selvværdet

Forskning viser, at søvn ikke kun er vigtig for vores fysiske helbred, men også for vores mentale trivsel og selvværd. Lavt selvværd er forbundet med mentale helbredsproblemer såsom angst og depression.

Hvad er forskellen på selvværd og selvtillid?

Selvværd og selvtillid ofte bruges i flæng, men der er en vigtig forskel: Selvtillid handler om, hvor godt man tror, man kan klare bestemte situationer eller opgaver. Selvværd derimod handler om, hvor meget man kan lide sig selv som person.

Mand sidder under træ med angst

Logisk tænkning er ikke nok i angstterapi

Angst er en udmattende og frustrerende følelse, som de fleste af os kender til. Ofte kommer den tilsyneladende ud af det blå og tager fuldstændig over. Selv om vi godt rationelt og logisk ved, at der ikke er grund til det, kan vi alligevel føle os lammet af angst.

Perfektionisme: Det tveæggede sværd

Perfektionisme, ofte betragtet som en dyd, kan dog også vise sig at være udfordrende og en mønt med både forside og bagside.

Åndedrætstræning

Åndedrætsterapi og træning er måder at lære at kontrollere dit åndedræt på, så du kan bruge det som et værktøj til at regulere dine følelser og dit stressniveau.

Spejlneuroner visualiseret med den blå hjerne.

Spejlneuroner udvikler din sociale intelligens

Spejlneuroner er et medfødt neurologisk system, der sætter os i stand til at afkode og spejle andre menneskers handlinger, følelser og hensigter. Dermed danner spejlneuroner grundlaget for empati, social interaktion og intersubjektivitet.

Statistkrænkeren – Når offeret selv sætter scenen

Mange føler sig udsat for krænkende adfærd og udtalelser, både på de sociale medier og i det offentlige rum. Men hvad nu hvis krænkelsen snarere kommer indefra end udefra?

Krænkeren

Krænkeren er den, der med overlæg nedgør, kritiserer eller straffer offeret på en eller anden måde. De får offeret til at føle sig angrebet, såret og usikker.

Redderrollen

Redderen er en af de tre klassiske roller i dramatrekanten. Lad os dykke ned i redderens tankegang og se, hvordan vejen til helvede kan være brolagt med gode intentioner.

Offerrollen

Offerrollen er en velkendt, men yderst destruktiv position, som nogle mennesker desværre ofte falder tilbage i.

Er angst arveligt?

Angst er arveligt. Men ikke i den traditionelle forstand. For det er en kombination af arv og miljø.

Dramatrekanten: Roller, Dynamik og Konflikt

Dramatrekanten kan have indflydelse på angst og spiller en rolle i at opretholde eller forværre angstsymptomer.

Skam: Lær den bedste måde at håndtere det på!

Skam kan opstå som et resultat af at bryde sociale normer, begå fejl eller føle sig afvist eller udstødt af andre.

Neuroaffektiv psykoterapi: Forstå din angst og lær at gør noget ved den

Ved at integrere viden om hjernens neurologiske processer og de følelsesmæssige responsmønstre i terapeutisk praksis, tilbyder neuroaffektiv psykoterapi en holistisk tilgang til behandling af psykiske problemer.

Tilknytningsmønstre hos voksne

Tilknytningsmønstre udvikles primært i barndommen, men har også indflydelse på relationer og adfærdsmønstre hos voksne.

Hvordan neuropsykologi kan afsløre årsagen til din angst

Neuropsykologi kan defineres som studiet af, hvordan hjerneskader, sygdomme og andre forstyrrelser kan påvirke vores mentale funktioner, adfærd og personlighed.

Tilknytningsmønstre: Når fortiden indhenter dig

Denne artikel giver en dybdegående definition af tilknytningsmønstre samt angst og udforsker deres betydning for individets psykologiske og følelsesmæssige udvikling.

Homeostase

Lær om homeostase: Kroppens evne til at opretholde balance og stabilitet. Forstå dens betydning for din krops sundhed og trivsel, især i tilfælde af angst.

Stress eller angst og hovedet eksploderer i en sky.

Har jeg stress eller angst?

I denne artikel vil vi forklare forskellen på stress og angst og give dig redskaber til at genkende symptomerne.

3 gode råd mod angst + 10 effektive øvelser

10 Gode råd mod angst ⭐ | ✓ De hjælper med at "forankre" dig i nuet, så krop og sind forenes.

Vaner og motivation i behandling af angst.

Vaner vs motivation

I denne artikel vil vi udforske vigtigheden af ​​vaner i behandlingen af angst og give tips til at opbygge sunde rutiner i din dagligdag.

Mor trøster datter der har angst for angsten.

Angst for angsten

Angst for angsten er en tilstand, hvor du bliver angst for at opleve angst. Det kan føre til en ond cirkel, hvor du undgår situationer, der kan udløse angst.

Neurotransmitter

Udtrykket "neurotransmitter" er afledt af to græske ord: "neuron", der betyder nerve, og "transmittere", der betyder at sende på tværs. Tilsammen er neurotransmittere ansvarlige for at overføre signaler mellem hjernens celler, de såkaldte neuroner.

Neuroplasticitet

Neuroplasticitet kommer af de græske ord "neuron", der betyder "nerve", og "plastos", der betyder "formbar". Det blev første gang brugt i begyndelsen af 1900-tallet af forskere, der undersøgte, hvordan hjernen ændrer sig efter skader.

Angst.dk » Artikler