Hvad er forskellen på selvværd og selvtillid?

Selvværd og selvtillid ofte bruges i flæng, men der er en vigtig forskel: Selvtillid handler om, hvor godt man tror, man kan klare bestemte situationer eller opgaver. Selvværd derimod handler om, hvor meget man kan lide sig selv som person.

Photo of author

Forfatter:

Flemming Bust

Opdateret:

Læsetid:

6 min.

Indholdsfortegnelse

Selvværd og selvtillid er nem at forveksle

Selvværd er dog meget vigtigere når det handler om angst

Angst er en af de mest udbredte psykiske lidelser i verden.

Ifølge Sundhedsstyrelsen lider over 300.000 danskere af en angstlidelse.

Angst kan lamme ens liv og forhindre én i at leve op til sit fulde potentiale.

Heldigvis findes der måder at overvinde angst på.

Ny forskning peger på, at nøglen ligger i at styrke sit selvværd fremfor sin selvtillid.

Hvad er forskellen på selvværd og selvtillid?

Selvom begreberne selvværd og selvtillid ofte bruges i flæng, er der en vigtig forskel:

Selvtillid handler om, hvor godt man tror, man kan klare bestemte situationer eller opgaver. Det afspejler ens tro på egne evner.

Selvværd derimod handler om, hvor meget man kan lide sig selv som person – uafhængigt af præstationer eller evner. Det afspejler ens grundlæggende accept af én selv.

Selvtillid varierer fra situation til situation og påvirkes af succes og fiasko.

Selvværd er mere stabilt og ændres kun langsomt over tid.

Selvtillid kommer udefra, mens selvværd kommer indefra.

Hvorfor selvværd er nøglen til et angstfri liv

Ifølge artiklen “Self-esteem, self-efficacy, and the balance of challenge and skill” af psykolog Mandi D. Lowry-León fra Journal of Personality, er der en klar sammenhæng mellem selvværd og angst.

Lowry-León skriver, at personer med højt selvværd generelt har mere positivt syn på sig selv og bedre evne til at håndtere udfordringer uden at gå i panik.

Omvendt har personer med lavt selvværd ofte en negativ indre dialog og opfatter lettere livets udfordringer som overvældende trusler, hvilket kan udløse angst.

Ifølge Lowry-León handler selvværd om den grundlæggende accept af én selv som værdifuld, uanset ydre faktorer.

Derfor fungerer et solidt selvværd som en slags indre tryghed, der beskytter mod angst ved at give positivt perspektiv på livets op- og nedture.

Artiklen konkluderer, at styrket selvværd er en vigtig faktor i behandlingen af angstlidelser, da det giver personen en ro og tro på sig selv, som kan modvirke den negative tankegang, der ofte trigger og forstærker angsten.

Det skyldes, at selvværd påvirker den grundlæggende måde, vi opfatter os selv og verden på.

Når man har et positivt selvbillede og godt selvværd, ser man sig selv som værdifuld – uanset ydre succeskriterier. Man føler sig tryg i sig selv.

Derfor bliver man ikke så let slået ud af modgang eller udfordringer.

Modsat vil personer med lavt selvværd ofte føle sig utilstrækkelige og have svært ved at håndtere pres.

Psykoterapeut Flemming Bust forklarer:

Personer med højt selvværd har mere indre ro og er bedre til at regulere deres følelser under stress. De ser typisk udfordringer som muligheder for personlig udvikling fremfor trusler, der skal undgås. Det beskytter mod angst.”

Sådan styrker du dit selvværd

Heldigvis er det muligt at styrke sit selvværd. Her er 3 effektive måder:

1. Accepter dine styrker og svagheder

Et af de bedste råd er at lære at holde af sig selv, som man er – med både styrker og svagheder. Perfektionisme og selvkritik svækker selvværdet.

Tænk over dine positive egenskaber og gode intentioner, og sæt pris på dem. Alle mennesker har noget at byde på.

2. Fokuser på egne standarder

Sammenlign dig ikke hele tiden med andre. Find dine egne mål og standarder baseret på dine værdier. Det handler om at finde ud af, hvad der giver livet mening for dig – ikke om at leve op til andres forventninger.

3. Tag vare på dig selv

Sørg for god søvn, motion og kost. Lav aktiviteter, der får dig til at føle dig godt tilpas og glad for dig selv. Det kan være meditation, tid med venner eller din hobby.

Når du behandler dig selv ordentligt, signalerer du til dig selv, at du er det værd. Det styrker følelsen af egen værd.

Hvordan selvtillid påvirker angst

Selvtillid – altså troen på egne evner – har en mere kompleks sammenhæng med angst.

På den ene side kan lav selvtillid øge ens sårbarhed overfor angst. Hvis man ikke tror på, at man kan håndtere udfordringer, vil man opfatte verden som farlig og ude af kontrol. Det kan udløse angst.

Samtidig viser forskning dog, at meget høj selvtillid heller ikke er optimalt. Personer med overdreven selvtillid har ofte svært ved at acceptere nederlag eller kritik uden at føle sig truede.

Psykoterapeut Flemming Bust forklarer:

Moderate niveauer af selvtillid, hvor man generelt føler sig kompetent, men samtidig er åben og ydmyg overfor sine begrænsninger, hænger sammen med mindst angst. Perfektionisme og sårbar narcissisme er gift for selvtilliden.”

Så selvtillid er vigtigt – men kun i passende mængder og i kombination med et solidt selvværd.

Sådan kan et stærkt selvværd bekæmpe angst i hverdagen

Det kan være svært at omsætte teori til praksis, når angsten rammer i hverdagen. Her er 3 konkrete måder at bruge selvværdet til at tackle angst:

1. Brug selvomsorg til at berolige nervesystemet

Når angsten vokser, reagerer kroppen, som om den er i fare – pulsen stiger, muskler spændes, og åndedrættet bliver hurtigt. Disse fysiske reaktioner forstærker angstfølelsen yderligere.

Her er selvomsorg virkningsfuldt for at bryde den onde cirkel. Fx ved at:

 • Trække vejret roligt og dybt
 • Drikke vand eller te
 • Lægge en hånd på hjertet og mærke sin rolige puls
 • Kramme sig selv eller nogen, man er tryg ved

Når man viser omsorg for sig selv på den måde, signalerer man til nervesystemet, at man er i sikkerhed. Det dæmper angsten.

2. Mindet dig selv om dit egenværd

Destruktive tanker er typisk en del af angsten, fx:

 • Jeg er ikke god nok
 • Jeg klarer det ikke
 • Jeg er en fiasko

Sådan modsvarer du angstens stemme:

 • Mindet dig selv om dine positive egenskaber
 • Tænk over situationer, hvor du tidligere har klaret udfordringer
 • Fortæl dig selv: “Jeg er god nok, præcis som jeg er”

Ved at vende de negative tanker til positive udsagn om dit værd, kan du berolige den indre kritiker og genoprette trygheden indeni.

3. Fokuser på, hvad der betyder noget for dig

Når angsten raser, virker enhver udfordring ofte som en katastrofe. Men spørg dig selv:

 • Hvor vigtigt er dette virkelig i mit liv?
 • Gør det mig til et dårligere menneske?

Svaret er ofte nej. Det handler i virkeligheden om noget meget mindre, end angsten vil gøre det til.

Ved at minde dig selv om dine dybere værdier og leve efter dem kan du relativere angsten.

Fokuser på, hvad der betyder noget for dig – ikke andres forventninger.

Selvværd giver mod til at konfrontere angsten

Nøglen til at overvinde angst er ikke at undertrykke følelserne, men derimod at møde dem med åbent sind. Her kan et solidt selvværd give mod.

Ifølge psykologien er det afgørende, at angstpatienter udvikler accept af sig selv:

Selvmedfølelse og selvværd gør, at man tør se angsten i øjnene i stedet for at bruge al sin energi på at bekæmpe den. Det er første skridt til helbredelse.”

Akut angst skal ikke undertrykkes

I situationer med akut angst, fx panikangst eller fobier, kan man blive fristet til bare at stikke af eller undertrykke angsten med tvangstanker.

Men det er ikke løsningen. Når man flygter fra angsten, vedligeholder man den egentlig bare.

I stedet handler det om at møde angstfølelsen med venlig opmærksomhed, trække vejret dybt og minde sig selv om, at det går over.

På den måde vænner man sig til, at angst ikke er farligt, og det mister sit tag.

Generaliseret angst kræver handling

Ved generaliseret angst, hvor man konstant går og bekymrer sig, er det vigtigt at handle aktivt for at genoprette følelsen af kontrol.

Gode strategier er:

 • Skriv bekymringerne ned og sæt dem i perspektiv
 • Planlæg konstruktive skridt for at håndtere en given situation
 • Fokuser bevidst på nuet, fx via afspænding eller yoga
 • Søg støtte hos venner eller professionelle

Ved at tage ansvar for sin angst på den måde blomstrer selvværdet.

Man oplever, at man kan håndtere livet. Det er verdens bedste angstmedicin.

Styrket selvværd baner vejen for et angstfri liv

Alle kan opleve angst i perioder af livet. Men ved at dyrke sit selvværd og selvaccept bliver man bedre rustet til at navigere gennem livets op- og nedture uden at blive overvældet af angst.

Nøglen er at finde fred i sig selv og leve i overensstemmelse med sine værdier, i stedet for at søge bekræftelse udefra.

Psykoterapeut Flemming Bust opsummerer:

Selvværd handler om at kunne sige: Jeg er god nok, præcis som jeg er. Med den indstilling kan man håndtere både medgang og modgang uden at miste fodfæstet. Det er den ultimative forebyggelse mod angst.”

Ved at dyrke selvværd og selvaccept kan vi alle skabe et mere afbalanceret fundament at møde livets udfordringer fra.

Sådan kan vi bid for bid nedbryde angstens tag og i stedet leve et liv fuld af mening, glæde og mod på fremtiden.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er selvværdets indflydelse på angst?

Selvværd kan have en betydelig indflydelse på angst.
Lavt selvværd kan føre til øget angstniveau, selvkritik, perfektionisme og social angst.
Terapi og selvværdstræning kan hjælpe med at reducere angstsymptomer ved at forbedre selvværdet.

Hvordan påvirker selvtilliden angst?

Selvtillid kan både reducere og forstærke angst.
Høj selvtillid kan mindske angst, mens lav selvtillid ofte er forbundet med øget angstniveau.
Terapi og selvudvikling kan hjælpe med at forbedre selvtilliden og håndtere angst.

Vil du bedømme denne side?

Gns. 5 / 5. Antal: 249

Bedøm som den første

Hvordan kan vi forbedre denne side?

Angst.dk » Artikler » Hvad er forskellen på selvværd og selvtillid?