Behandling

Kvæler angst langsomt din energi, trivsel og livsglæde?

Mærker du også hjertebanken, tankemylder eller har daglige tanker og bekymring om angst?

Måske en følelse af indre uro og spændinger i kroppen?

Eller i det hele taget – bare har svært ved at beskrive hvordan du har det?

Det kender vi alt til.

1.000 vis af forskellige retninger og alle lover det samme

– Det kan være en jungle.

Og imens du kæmper dig igennem junglen – føler mange, at det kan være svært at finde den rigtige hjælp.

Tvivl og skepsis rammer tankerne. Hvorfor… eller hvordan virker det – og hvad er det bedste for mig?

Vi forstår det 100% – og bare rolig – du er langt fra den første.

Angst.dk er for dig, som ønsker:

Et 100% skræddersyet forløb

En uddannet og specialiseret terapeut

At lære nye konkrete og effektive livs-værktøjer

At smide angst på porten – og fx balancere familie og karriere på samme tid.

Hør Julie fortælle om hendes forløb hos angst.dk

Angst kan skyldes alt fra alvorlige traumer, tidligere overbelastninger som fx stress til “simple” misforståelser din hjerne tror er sandt.

Uanset hvad din årsag er – oplever du det samme kedelige resultat. Nemlig, at du har angst.

Heldigvis behøver det ikke være sådan.

Vidste du, at angst kan behandles – helt uden medicin?

Hos angst.dk er din behandling bl.a. baseret på dansk forskning inden for hjerne, følelser og adfærd.

Vores metoder er evidensbaseret. Hos angst.dk er fokus på hvad du kan gøre ved din angst og stress.

Hos os handler det mere om din fremtid – og mindre om din fortid.

Åben og læs her

Hvordan ser forløbet ud?

AngstForløb 5+4™

Udgangspunkt i dansk forskning

Du træner mellem sessioner

Høj succesrate

Med udgangspunkt i AngstForløb 5+4™ – skræddersyes din behandling 100% til dig.

I dag har vi rigtig meget viden om hjernen, følelser og sanser.

Den forskning – skal vi selvfølgelig bruge i terapien.

AngstForløb 5+4™ varer som udgangspunkt 13 timer og leverer følgende til din personlige værktøjskasse.

 • Gennemgang af dine 5 opstartsspørgsmål
 • Gennemgang af din 4MAT profil
 • Psykoedukation med udgangspunkt i neuroaffektiv psykologi
 • Etablering af sikkert sted
 • Etablering af tidslinje
 • Traumeopløsning vha. tidslinjearbejde
 • Værdiafklaring
 • Tanketræning
 • Føletræning
 • Sansetræning
 • mp3 meditationer indtalt af din terapeut på baggrund af de enkelte sessioner

Tip: Jo mere du træner og bruger værktøjerne mellem dine sessioner, jo større effekt og forandring skaber du.

En angst og stressfri hverdag – før end du forventer det!

Behandling af angst tager i gennemsnit 4-8 uger.

Bemærk: Din terapeut fokuserer 100% på dig, dit liv og hvor du er.

Derfor oplever du glidende og naturlige overgange mellem alle moduler og sessioner.

Læren om angst

1. session: Psykoedukation og forståelse for hvor din angst kommer fra.

undersøger din angst

Intensivsession: Vi undersøger for tidligere traumer, beviste som ubevidste.

Hjernen

Intensivsession: Føle, sanse og tænke træning. Sådan kommunikerer hjernen til dig.

Angst forløb

Træningssession: Du får endnu flere personlige værktøjer og øver de tidigere.

Angst forløb

Træningssession: Du arbejder videre med de triggere der skabte angst-stien.

Allerede på dette tidspunkt, mærker du en stor forandring, hvor du har fået kontrol over din angst og symptomer.

Forandringen fastholdes: Via 4 vigtige opfølgninger i løbet af de næste 12 måneder når første del er gennemført.

Repeat

1. opfølgning / vedligehold: Opsamling og hvordan du bruger værktøjerne.

Opfølgning

2. opfølgning / vedligehold: Vi bygger videre på de sidste ting du skal arbejde med.

Repeat

3. opfølgning / vedligehold: Justering og de sidste spørgsmål afklares.

Opfølgning

4. opfølgning / vedligehold: Det der fylder får vi afrundet – og du er igennem forløbet.

Sessionstyper forløbet

SessionstyperKlient-tidTerapeut-tid
1. session
(2 timer)
1t:30min.30 min.
Intensiv
(3,5 timer)
2t:30 min.1 time.
Træning
(2 timer)
1t:30min.30 min.
Vedligehold
(1 time)
0t:45min.15 min.

Terapeut-tid: Dækker forberedelse, indspilning af lydfiler, personliggørelse af værktøjer og planlægning af forløbet som hele tiden justeres på baggrund af din udvikling.

Klient-tid: Dækker over den sessionstid du er sammen med terapeuten.

Binder jeg mig til et fuldt forløb?

Nej, på ingen måde.

Vi tror så meget på vores forløb og vi ved, at langt de fleste gennemfører – når de først er gået i gang.

Du betaler sessionerne fra gang til gang.

Bedre bliver det faktisk ikke.

Jo måske, prøv at læse vores anmeldelser.

Hvordan starter jeg?

Start med at udfylde formularen.

Vi kontakter alle, inden de kan starte i et forløb hos angst.dk

Angst.dk er et prof. behandlingshus, og vi afklarer altid – om du er klar til et forløb.

 1. Skriv til os via formularen
 2. Book en opkaldstid
 3. Vi har en afklarende samtale

Og er begge parter klar, så kan du starte dit forløb – typisk indenfor 14 dage.

“Værktøjskassen” har du altid med dig!

Indholdsfortegnelse

Først og fremmest undskyld, at denne forklaring tager ca. 5 min. at læse.

Men angst er et kompleks emne – og vi skal lidt rundt i emnet, før det hele giver mening, det er i hvert fald vores erfaring.

Denne angst behandling er baseret på mentaltræning, øvelser til sansehjernen, følehjernen og tænkehjernen – og ikke mindst en solid værktøjskasse.

“Værktøjskassen” har du altid med dig – og du lærer via dine øvelser at slippe angsten.

Det er hemmeligheden, som alligevel ikke er så hemmelig. Men mange spørger os hvad hemmeligheden er – når de mærker angsten langsomt slipper – dag for dag.

Men er du klar? – Godt, så lad os starte med: Hvorfor du oplever angst?

Flemming Bust

Denne angst behandling er baseret på mentaltræning, øvelser til sansehjernen, følehjernen og tænkehjernen – og ikke mindst en solid værktøjskasse.

Flemming Bust, Angst.dk

Læs: 5 min. tilbage

Hvorfor oplever du angst?

Når du oplever angst – og der egentligt ikke er noget at være bange for – er det fordi dit “alarmsystem” i hjernen, udløses på en fejlagtig baggrund.

Baggrunden for denne “fejlalarm” kan være to ting:

 1. Den første er den traume-baserede angst, hvor dit system – den primitive del af din hjerne – tror, at noget farligt fra tidligere i dit liv, er ved at ske igen.

 2. Den anden årsag er baseret på en aktuel overbelastning. Det kan være i alle dele af dit liv. Dit arbejdsliv, dit familieliv, sygdom, kærlighed, økonomi eller noget udenfor dig selv som fx krig, inflation eller noget helt andet. 

Angst kommer med andre ord, når dit system – dine overbevisninger – misforstår en ellers tryg og almindelig situation som farlig.

Måske der ligger en stor “aha” oplevelse i traumebaseret angst – åben og læs.

Traumebaseret angst

Traumer er som en tung rygsæk fyldt med sten – som du bærer med dig hele tiden!

Mange tror fejlagtigt, at traumer kun kan være noget forfærdeligt der er sket i vores fortid.

Men det er ikke kun voldsomme ting som kan skabe traumer. Ofte er det mindre hændelser i vores fortid – som du bærer rundt på.

Du tænker måske: “Jeg har ingen traumer.”

Og måske er det rigtigt! Men måske er der alligevel situationer – hvor dit nervesystem misforstår trygge og alm. situationer som farlige?

For du oplever angst, ikke?

Sagen er den, at når du tænker tilbage med den viden du har i dag…

Så husker du ikke de situationer, der kan have skabt traumer som noget farligt.

Måske tænker du også, at dét – der skete dengang, kan da ikke betyde noget som helst.

Dét rationale skaber du din tænkehjerne – kombineret med den viden du har i dag. Derfor bagatelliserer du ofte fortidens minder… (“For det var jo bare…”)

Men….. Dit nervesystem husker dem anderledes!

Fordi da du var i situationen dengang – kunne du ikke håndtere eller forstå situationen – som du kan i dag.

Derfor skete der dengang en “fejlprogrammering” – eller en uhensigtsmæssig læring.

Resultatet er, at dét du ved med tænkehjernen i dag. Fx: “…at det var ikke noget”.

Tror din underbevidsthed fortsat, at alle situationer der blot minder lidt om fortiden – er farlige.

Faktisk også selvom, at du måske slet ikke kan huske, hvad der skete dengang.

Med andre ord: Hjernen tror den beskytter dig ud fra den “gamle” fejlprogrammering.

Resultatet er: At du føler, mærker og oplever angst.

Og angsten kommer i alle mulige private og/eller arbejdsmæssige situationer – og ofte “som et lyn fra en klar himmel”.

Hvis du kan genkende det – skal du gøre noget ved det!

Nu ved du hvorfor, at det er af afgørende betydning, at du får afmonteret eventuelle traumer – så dit nervesystem kan hele.

Eller sagt på en anden måde: Din hjerne skal have en ny og bedre erfaring at trække på.

Ellers vil angsten komme igen og igen.

Mange kender ikke selv deres traumer, andre gør – men bare rolig, vi hjælper dig med at finde dem – og håndtere dem.

Så din rygsæk også kan blive tømt.

Få tømt rygsækken

Oplev livets store glæder

Uden fortidens tunge sten.

Forstil dig, at du er fri, fyld med indre ro – og ikke har alle de tunge sten i rygsækken.

Det er muligt, også for dig.

Overbelastnings-angst

Angst og stress

En overbelastning kan ske på flere måder.

Det kan være, at du:

 • Har problemer i dit forhold
 • Har for meget at gøre på arbejdet
 • Har mange bekymringer og stress i din hverdag.

Når du er overbelastet, kan det føre til en følelse af manglende kontrol. Dårlig søvn med mere.

Det kan forstærke dine angst symptomer.

Læs: 4 min. tilbage

Angst kan være meget voldsomt

Det er for de fleste en voldsom oplevelse. Heldigvis er der håb – for det er muligt at “rette dit system på plads igen”.

Du vil i løbet af din behandling mod angst, arbejde med alle aspekter af samarbejdet mellem kroppen og hjernen.

Det vil sige, at du også kommer omkring søvn, kost, træning og dit åndedræt.

Men inden vi dykker helt ned i behandlingen, skal du du lige forstå – nogle af hjernens fantastiske egenskaber.

Din fantastiske hjerne har 3 vigtige formål

Hjernen er evolutionært udviklet i tre epoker – til 3 helt fantastiske formål.

De 3 hjernehalvdele som skal tale bedre sammen, når du oplever angst.
 1. At sanse (Sansehjernen)
  Du bruger sansehjernen til at de allermest primitive og instinktive typer adfærd – fx i forhold til at kæmpe, flygte, fryse, spise og have sex. Du kender den også som krybdyrhjernen og reptilhjernen.

 2. At føle (Følehjernen)
  Du bruger følehjernen til alt, hvad der har med følelser, hukommelse, fællesskab og trivsel at gøre. Du kender den også som pattedyrshjernen og det limbiske system.

 3. At tænke (Tænkehjernen)
  Du bruger tænkehjernen til at håndtere alt det rationelle, logiske og strategiske i livet. Du kender den også som menneskehjernen og cortex.

Din underbevidsthed

Du kan, meget forenklet, kalde sansehjernen og følehjernen for din underbevidsthed – eller for de to ubevidste dele af hjernen.

Læs: 3 min. tilbage

Når du oplever angst, skyldes det faktisk, at…

… de ældste dele af hjernen (din underbevidsthed) – prøver at beskytte dig. 

Samtidigt vil du med din tænkehjerne (din menneskehjerne) prøve med logik at forklare, hvorfor du er bange – så du selv kan forstå det. 

Det skal jo give mening, hvorfor du er bange.

Desværre betyder det nu, at de forskellige dele af hjernen begynder at “skændes” eller misforstå hinanden.

Du bliver nu; via dine tanker præsenteret for logiske / følelsesmæssige / instinktive forklaringer – som overhovedet ikke passer sammen.

Måske oplever du, at: 

 • Du er angst i sociale sammenhænge?
 • Det er farligt for dig at handle ind?
 • Du ikke kan være alene?
 • Du er bange for at dø?
 • Du ikke kan sove?
 • Osv.

Men hvis du reflekterer rationelt over det, er der egentlig ikke noget at være bange for.

Derfor består en del af din behandling af angst i at forstå hjernen – men heldigvis uden de store teori-lektioner.

Du skal derfor lære, hvordan de 3 dele i hjernen kan tale bedre sammen.

For de 3 hjernedele taler paradoksalt nok ikke samme sprog.

Læs: 2 min. tilbage

Ubehandlet angst giver dig problemer i nye situationer

Angst er en drilsk størrelse – og den “gemmer sig” ofte bag forkerte logiske forklaringer – serveret til dig igennem tænkehjernens tanker! (som du læste i forrige afsnit)

Når du har angst, vil du desværre ofte opleve, at angsten flytter sig til nye situationer, du bliver angst for.

Årsagen er misforståelser og er her beskrevet – helt forsimplet – hvad der faktisk sker.

Hvis vi nu sætter en situation op, hvor du normalt er helt tryg. Men inde i dig fornemmer din tænkehjerne den lille uro du har i din underbevidsthed.

Din tænkehjerne må derfor finde på en ny forklaring for din angst og lille uro – “der må jo være en mening med, at uroen er der” – er tænkehjernens udgangspunkt.

Helt loyalt giver tænkehjernen dig en ny forklaring. Desværre er forklaringen igen en forkert fortolkning. Resultatet er, at du nu har angst i en ny situation. Sådan spreder angst sig til flere og flere situationer.

Angsten beror sig i virkeligheden på en gammel misforståelse i pattedyrshjernen – men det ved din tænkehjerne ikke noget om.

Så din tænkehjerne fortsætter og fortsætter med at “hjælpe dig” – ved at give “nye” forklaringer. (Hjernen tror den hjælper, men gør det i virkeligheden meget værre.)

Derved er roden til din angst stadig eksisterende!

Resultatet af ubehandlet angst er, at dine livsudfoldelser begrænses mere og mere. Angsten spreder sig simpelthen som mælkebøtter.

Læs: 1 min. tilbage

Kommer din angst igen og igen?

Lad os sammenligne angst – med en helt alm. grøn mælkebøtte.

Ja, ok – måske en sjov sammenligning. Men vi lover, at når du har læst det – giver det hele bare rigtig god mening!

Så, lad os forklare med denne sammenligning.

Du kan slå mælkebøtten en plæneklipper, luge dagligt og fjerne bladene eller hugge roden over med en spade.

Men mælkebøtten kommer altid tilbage, hvis ikke du får fjernet (behandlet) hele roden.

Først når du får hele roden op – kommer mælkebøtten aldrig igen.

Som små frø – spreder angsten sig

Får mælkebøtten lov at stå i græsset, vil den begynde at sprede sig. Med de mange små lyse frø – vil den plante sig mange nye steder i græsset.

Og det går hurtigt!

Derfor vil du ofte opleve, at din angst kommer igen og igen – og ofte som nye angst-problematikker.

Måske oplever du, at: 

 • Du er angst i sociale sammenhænge?
 • Det er farligt for dig at handle ind?
 • Du har svært ved at sove?
 • Du ikke kan være alene?
 • Du er bange for at dø?
 • Har tankemylder?
 • Hjertebanken?
 • Osv.

Samtidigt bliver det kun værre og værre over tid.

Symptombehandling vs. årsagsbehandling

Mange forstår ikke hvorfor deres tidligere behandling virkede kortvarigt:

“Nu havde jeg det jo meget godt, efter sidst hvor… Men hvorfor?”

Og ja, det er en fortælling vi hører fra rigtig mange!

Forklaring: Når en angst behandling kun fokuserer på dine symptomer, sker der det samme som at plukke bladene af den grønne mælkebøtte.

De smukke grønne blade er væk fra en stund.

Og så vokser de ud igen!

Det samme gør angst – og derfor har symptombehandling ofte en kortvarig effekt.

Lad håbet smile til dig

I denne medicinfri angst behandling, starter vi med “roden” til netop dine udfordringer – derfor er det særdeles effektivt.

Vi lægger den største indsats i starten af dit forløb – og sammen finder roden.

Når roden er fundet, skal vi have trænet en ny og bedre håndtering af angsten – så dine gamle vaner udviskes.

Det gør vi af én årsag alene – fordi det virker!

Forestil dig en hverdag med smil, overskud og livsglæde – og helt uden angst!

Lad håbet leve. Fordi det er faktisk muligt – også for dig.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er AngstForløb 5+4™?

AngstForløb 5+4™

Udgangspunkt i dansk forskning

Du træner mellem sessioner

Høj succesrate

Med udgangspunkt i AngstForløb 5+4™ – skræddersyes din behandling 100% til dig.

I dag har vi rigtig meget viden om hjernen, følelser og sanser.

Den forskning – skal vi selvfølgelig bruge i terapien.

AngstForløb 5+4™ varer som udgangspunkt 13 timer og leverer følgende til din personlige værktøjskasse.

 • Gennemgang af dine 5 opstartsspørgsmål
 • Gennemgang af din 4MAT profil
 • Psykoedukation med udgangspunkt i neuroaffektiv psykologi
 • Etablering af sikkert sted
 • Etablering af tidslinje
 • Traumeopløsning vha. tidslinjearbejde
 • Værdiafklaring
 • Tanketræning
 • Føletræning
 • Sansetræning
 • mp3 meditationer indtalt af din terapeut på baggrund af de enkelte sessioner

Tip: Jo mere du træner og bruger værktøjerne mellem dine sessioner, jo større effekt og forandring skaber du.

En angst og stressfri hverdag – før end du forventer det!

Behandling af angst tager i gennemsnit 4-8 uger.

Bemærk: Din terapeut fokuserer 100% på dig, dit liv og hvor du er.

Derfor oplever du glidende og naturlige overgange mellem alle moduler og sessioner.

Læren om angst

1. session: Psykoedukation og forståelse for hvor din angst kommer fra.

undersøger din angst

Intensivsession: Vi undersøger for tidligere traumer, beviste som ubevidste.

Hjernen

Intensivsession: Føle, sanse og tænke træning. Sådan kommunikerer hjernen til dig.

Angst forløb

Træningssession: Du får endnu flere personlige værktøjer og øver de tidigere.

Angst forløb

Træningssession: Du arbejder videre med de triggere der skabte angst-stien.

Allerede på dette tidspunkt, mærker du en stor forandring, hvor du har fået kontrol over din angst og symptomer.

Forandringen fastholdes: Via 4 vigtige opfølgninger i løbet af de næste 12 måneder når første del er gennemført.

Repeat

1. opfølgning / vedligehold: Opsamling og hvordan du bruger værktøjerne.

Opfølgning

2. opfølgning / vedligehold: Vi bygger videre på de sidste ting du skal arbejde med.

Repeat

3. opfølgning / vedligehold: Justering og de sidste spørgsmål afklares.

Opfølgning

4. opfølgning / vedligehold: Det der fylder får vi afrundet – og du er igennem forløbet.

Hvilke sessionstyper er der i AngstForløb 5+4™?

Sessionstyper i AngstForløb 5+4™

SessionstyperKlient-tidTerapeut-tid
1. session
(2 timer)
1t:30min.30 min.
Intensiv
(3,5 timer)
2t:30 min.1 time.
Træning
(2 timer)
1t:30min.30 min.
Vedligehold
(1 time)
0t:45min.15 min.

Terapeut-tid: Dækker forberedelse, indspilning af lydfiler, personliggørelse af værktøjer og planlægning af forløbet som hele tiden justeres på baggrund af din udvikling.

Klient-tid: Dækker over den sessionstid du er sammen med terapeuten.

Hvor i landet kan jeg få behandling?

Du mødes med din terapeut online via et mødelink.

Derfor kan du få behandling i hele landet.

Faktisk har vi haft klienter fra hele verden – og med stor succes.

Online har nogle helt fantastiske fordele, blandt andet de trygge rammer du kan side i.

Det har stor betydning du kan sidde derhjemme helt afslappet.

Jo mere du er tryg og i et atmosfære du slapper af i, jo bedre kan du arbejde med dine føle- og sanse-systemer – altså dem der trigger din angst.

Angst.dk » Behandling