Behandling

Flemming Bust

Flemming Bust

Partner angst.dk

Læsetid: 3 min.

Oplever du symptomer som hjertebanken, tankemylder, svimmelhed?

Daglig bekymring, stress eller angst i bestemte situationer?

Måske har du svært ved at forklare hvordan du har det?

Så læs med nu…

Angst ikon

Hvorfor får man angst?

Angst kan skyldes alt fra alvorlige traumer, tidligere overbelastninger som fx stress til “små” misforståelser din hjerne tror er sandt.

Uanset hvad din årsag er – oplever du det samme kedelige resultat.

Nemlig, at du har angst.

Hvad er angst egentligt?

Se video

SE VIDEO: Psykoterapeut Ole Conrad Kondrup – 25 års erfaring med behandling af angst.

Vigtigt – din egen erkendelse

Forstil dig I sidder to personer i samme lokale. I sidder kun jer to.

Lokalet er grønt, der er to stole og dufter af en genkendelig god duft.

I lokalet er der en dejlig ro hos den ene person. Den anden person sidder med angst og frygt.

Hvordan kan den ene person være i ro og harmoni, mens den anden person kan opleve invaliderende angst?

Svaret er, at angst er noget vi selv skaber – og det sker på baggrund af vores tidligere erfaringer…

DERFOR: Når du lærer at genkende den strategi du ubevidst bruger til at skabe angst…

… Ja, så kan du også aktivt lære at bruge strategien til at skabe indre ro, glæde og kontrol.

Flemming Bust

Flemming Bust

Partner angst.dk

Vigtigt

Sådan hjælper vi dig!

Vi indleder med at præsentere dig for en spændende indsigt i, hvordan din hjerne fungerer fra et neuroaffektiv psykologisk perspektiv.

Vi vil også udforske, hvordan angst, stress og depression faktisk er dybt forbundne.

Denne konkrete viden kan du anvende i mange forskellige områder af dit liv – med stor effekt.

Mange nøglefaktorer stammer fra dine første seks leveår

På de de næste sessioner hjælper vi dig med at opdage årsagerne bag din angst.

Mange nøglefaktorer stammer fra dine første seks leveår.

I denne følsomme tid kan små misforståelser gøre dit alarmsystem overfølsomt for livet.

Og det lærer du mere om.

Derfor virker det

Hjernen skal trænes – så de gamle angst-strategier udviskes

I arbejdet med din angst behandling – ud fra neuroaffektiv psykologi – fokuserer vi på hjernens tre hoveddele og dens evne til neuroplasticitet.

Vi anvender forskningsbaseret viden om, hvordan

 • Reptilhjernen
 • Pattedyrshjernen
 • og neocortex interagerer.

De automatiske reaktioner og følelser, der driver angsten – er din største udfordring.

Derfor: Ved at træne hjernen gennem specifikke teknikker styrker vi hele hjernens evne til at regulere følelsesmæssige responser, der oprindeligt er dannet i de mere primitive dele af hjernen.

I denne tilgang udnytter vi hjernens plastiske egenskaber til at omforme og udvikle nye, sundere måder at reagere på stress og angst.

Med andre ord, kan vi effektivt “udviske” de gamle, uhensigtsmæssige strategier.

Og på den måde, hjælper vores AngstForløb dig med, at opbygge stærk selvtillid og bedre evner til at håndtere situationer – der tidligere gav dig angst.

Flemming Bust

Flemming Bust

Partner angst.dk

Et unikt forløb – sammensat til dig!

Skab kontrol over dit liv igen

Med et 100% skræddersyet forløb

Skriv til os – helt uforpligtende.

Bliv helt overbevist

1. Hvordan ser forløbet ud?

AngstForløb 5+4™

Udgangspunkt i dansk forskning

Du træner mellem sessioner

Høj succesrate

Med udgangspunkt i AngstForløb 5+4™ – skræddersyes din behandling 100% til dig.

I dag har vi rigtig meget viden om hjernen, følelser og sanser.

Den forskning – skal vi selvfølgelig bruge i terapien.

AngstForløb 5+4™ varer som udgangspunkt 13 timer og leverer følgende til din personlige værktøjskasse.

 • Gennemgang af dine 5 opstartsspørgsmål
 • Gennemgang af din 4MAT profil
 • Psykoedukation med udgangspunkt i neuroaffektiv psykologi
 • Etablering af sikkert sted
 • Etablering af tidslinje
 • Traumeopløsning vha. tidslinjearbejde
 • Værdiafklaring
 • Tanketræning
 • Føletræning
 • Sansetræning
 • mp3 meditationer indtalt af din terapeut på baggrund af de enkelte sessioner
Ole Conrad Kondrup

Ole Conrad Kondrup

Partner angst.dk

Tip: Jo mere du træner og bruger værktøjerne mellem dine sessioner, jo større effekt og forandring skaber du.

En angst og stressfri hverdag – før end du forventer det!

Behandling af angst tager i gennemsnit 4-8 uger.

Bemærk: Din terapeut fokuserer 100% på dig, dit liv og hvor du er.

Derfor oplever du glidende og naturlige overgange mellem alle moduler og sessioner.

Læren om angst

1. session: Psykoedukation og forståelse for hvor din angst kommer fra.

undersøger din angst

Intensivsession: Vi undersøger for tidligere traumer, beviste som ubevidste.

Hjernen

Intensivsession: Føle, sanse og tænke træning. Sådan kommunikerer hjernen til dig.

Angst forløb

Træningssession: Du får endnu flere personlige værktøjer og øver de tidigere.

Angst forløb

Træningssession: Du arbejder videre med de triggere der skabte angst-stien.

Allerede på dette tidspunkt, mærker du en stor forandring, hvor du har fået kontrol over din angst og symptomer.

Forandringen fastholdes: Via 4 vigtige opfølgninger i løbet af de næste 12 måneder når første del er gennemført.

Repeat

1. opfølgning / vedligehold: Opsamling og hvordan du bruger værktøjerne.

Opfølgning

2. opfølgning / vedligehold: Vi bygger videre på de sidste ting du skal arbejde med.

Repeat

3. opfølgning / vedligehold: Justering og og sidste spørgsmål afklares.

Opfølgning

4. opfølgning / vedligehold: Det der fylder får vi afrundet – og du er igennem forløbet.

Er det også noget for dig?

– Så skriv til os.

Ole Conrad Kondrup

Ole Conrad Kondrup

Partner angst.dk

2. Hvor lange er sessionerne?

Sessionslængder i HjerneForløb 5+4™

SessionstyperKlient-tidTerapeut-tid
1. session
(2 timer)
1t:30min.30 min.
Intensiv
(3,5 timer)
2t:30 min.1 time.
Træning
(2 timer)
1t:30min.30 min.
Vedligehold
(1 time)
0t:45min.15 min.

Terapeut-tid: Dækker forberedelse, indspilning af lydfiler, personliggørelse af værktøjer og planlægning af forløbet som hele tiden justeres på baggrund af din udvikling.

Klient-tid: Dækker over den sessionstid du er sammen med terapeuten.

Når vaner skal ændres og nye neuronspor skal trænes – kræver det en målrettet indsats.

Derfor er dine sessioner længere i starten hos angst.dk

Vi skal i dybden og have funden “roden” til hvor misforståelserne sker.

Når årsagerne er fundet og vi sammen arbejder med nye overbevisninger…

… Vil du opleve, at symptomer pludselig løsner på sig, du sover bedre og dit overskud kommer tilbage.

Læs evt. hvad andre har skrevet – det er der en grund til.

Ole Conrad Kondrup

Ole Conrad Kondrup

Partner angst.dk

3. Hvordan træner jeg hjernen?

Vores hjerner er i konstant udvikling. Den er hele tiden påvirket af de daglige oplevelser og stimuli, vi modtager.

Denne konstante udvikling kaldes neuroplasticitet.

På angst.dk tilbyder vi lydfiler, der guider dig gennem øvelser designet til at fremme udviklingen af nye neuronale forbindelser i din hjerne.

Hver lydfil er sammensat af skræddersyede meditationer, der hjælper med at etablere og styrke disse nye forbindelser.

Ved at lytte regelmæssigt til disse lydfiler, kan du aktivt bidrage til at forstærke og udvikle nye neurale stier i din hjerne.

Og som et ekstra plus!

Alle lydfiler er 100% skræddersyede til dig.

Vores certificerede behandlere indtaler efter hver session i et professionelt lille lydstudie, så du får præcis den støtte, du har brug for.

Dine tilpassede meditationer – er en nøgle til at forme og styrke din hjernes nye, sunde veje.

Derfor er det også en del af din behandling.

Vil du vide mere hvordan det virker?

– Så skriv til os.

Ole Conrad Kondrup

Ole Conrad Kondrup

Partner angst.dk

Ofte stillede spørgsmål

4. Hvad gør angst.dk anderledes?

Behandlingen foregår online 1:1 med din personlige terapeut, via et video-mødelink.

Et forløb er meget individuelt.

Derudover, får du:

Et skræddersyet forløb

Når mennesker er i mistrivsel, går det ofte ud over deres indlæringsevne, og via testen sikrer vi, at du får det maksimale udbytte af hver session.

Du gennemfører en 4MAT Profilanalyse inden forløbet, der viser din unikke læringsstil.

Oplever du verden igennem følelser eller logik?

Testen fortæller det – og forløbet skræddersyes til dig!

2 terapeuter fremfor 1

Ud over din personlige terapeut er der også en supervisor tilknyttet dit forløb.

Supervisor mødes du ikke med, men giver sparring til terapeuten.

Udover sparring udfordrer supervisor terapeuten på valgte teknikker og kigger med.

Det højner kvaliteten enormt – og sikrer samtidigt den prof. relation hele tiden holdes.

Unikke meditationer

Du modtager 4-6 helt unikke og personlige meditationer igennem dit forløb produceret af din terapeut.

Ved at lytte til dem mellem sessionerne forstærker du din aktive træning og fremskridt.

Meditationerne kan du downloade og fx lægge på din telefon.

Udarbejdet en behandlingsplan

I din behandlingsplan og journal dokumenteres alt hvad du træner, lærer.

Er klar og målrettet plan, der hjælper dig videre – fremfor at møde ind gang til gang uden et fokuseret mål.

Trivselsmålinger

Via forskellige målinger vi sender ud, kan vi følge fremgang og evt. tilbagegang.

Derved kan vi hurtigt sætte ind med hjælp til dig, hvor behovet opstår.

En forberedt terapeut

Du møder altid en forberedt terapeut.

Din løbende feedback på hvordan og hvornår du bruger dine nye værktøjer, sker via træningsloggen.

Din terapeut læser denne og bruger din feedback, til at planlægge nye værktøjer du måtte have brug for.

Alt ovenstående er med til at sikre din udvikling.

– og vi gør det anderledes, fordi der er et stort behov for at gøre det.

Hvordan lyder det for dig?

Ole Conrad Kondrup

Ole Conrad Kondrup

Partner angst.dk

4.1 Og der er mere…

Mennesker er forskellige.

Nogle har følelserne til at sidde udenpå kroppen.

Andre oplever at have meget lidt kontakt til følelserne og er overvejende logiske, rationelle.

Andre igen forstår først rigtigt det hele, når de får tingene mellem hænderne og prøver det af.

Terapi for alle

Vi møder alle typer i terapien og der er stor forskel på, hvordan arbejdet med disse typer foregår.

Hos Angst.dk beder vi dig derfor altid om at tage en 4MAT test, der klæder terapeuten på med viden om det, der kaldes din læringsstil.

Indblikket i din unikke læringsstil har stor betydning for effektiviteten i forløbet.

Den logisk tænkende

Mennesker hvis læringsstil overvejende sker via logik, analyse og rationale kan have brug for kognitivt at forstå, hvorfor og hvordan de dele af hjernen, der giver udfordringer – følehjernen og sansehjernen – arbejder og kommunikerer, før de begynder at træne deres ressourcer og kompetencer.

Får de ikke den viden kan måden at arbejde på virke ulogisk og irrationel.

Den praktiske

Mennesker som er overvejende praktisk anlagt og lærer bedst ved at få ting mellem hænderne og prøve det af, kan have mindre brug for den bagvedliggende teori.

De kan have en tendens til bare at ville igang og anvende værktøjerne og ressourcerne og mærke den forandring de skaber gennem træningen.

Den følsomme

De der har så god kontakt til deres følelser at de bliver overvældede og væltet omkuld kan have brug for at forstå hvordan følelserne i virkeligheden ikke opstår ud af det blå og “overfalder” dem.

At følelser i virkeligheden er et produkt – et resultat – af måden de bruger deres sanseapperat og tanker på.

De har stor gavn af gradvist at mærke hvordan følelser er noget vi skaber og dermed har en meget stor indflydelse på.

Derfor tager alle en 4MAT Profilanalyse, der viser både dig og terapeuten hvilke præferencer du søger til – når du ikke er bevist om det.

Mange bliver ret overraskede over deres læringsstil og præferencer.

– måske gør du også?

Ole Conrad Kondrup

Ole Conrad Kondrup

Partner angst.dk

5. Hvor i landet foregår det?

Du mødes med din terapeut online via et mødelink.

Derfor kan du få behandling i hele landet.

Faktisk har vi haft klienter fra hele verden – og med stor succes.

Online har nogle helt fantastiske fordele.

Jo mere du er tryg og i et atmosfære du slapper af i, jo bedre kan du arbejde med dine føle- og sanse-systemer – altså dem der trigger din angst.

Ole Conrad Kondrup

Ole Conrad Kondrup

Partner angst.dk

Angst.dk » Behandling