Synsforstyrrelser hænger ofte sammen med angst

Et af de mest almindelige fysiske symptomer på angst er forskellige former for synsforstyrrelser. Få et indblik her.

Photo of author

Forfatter:

Flemming Bust

Opdateret:

Læsetid:

7 min.

Indholdsfortegnelse

Angstens greb om synssansen

Angst er en meget udbredt tilstand, som de fleste mennesker oplever i større eller mindre grad i løbet af livet.

Angst er karakteriseret ved en intens følelse af nervøsitet, bekymring, uro og frygt.

Disse følelser opstår som reaktion på enten konkrete situationer eller tilsyneladende uden en klar årsag.

Et af de mest almindelige fysiske symptomer på angst er forskellige former for synsforstyrrelser.

Synsforstyrrelser er hyppige

Omkring 60% af alle med angst oplever på et eller andet tidspunkt gener i synet i form af sløret syn, lysglimt, dobbeltsyn mv.

Disse synsforstyrrelser skyldes de mange fysiske og mentale forandringer kroppen og hjernen gennemgår under angst.

I denne artikel gennemgås de typiske årsager til og former for synsforstyrrelser ved angst.

Der gives også konkrete råd til, hvordan du bedst muligt håndterer disse gener, når de opstår.

Endelig forklares det, hvordan udsigterne er for at få det bedre igen, hvis du oplever disse synsforstyrrelser grundet angst.

Årsager til synsforstyrrelser ved angst

Når angst rammer, sættes både krop og sind i alarmberedskab.

En række processer sættes i gang for at gøre dig klar til potentiel fare.

Disse processer påvirker også øjnene og synet. De hyppigste årsager til synsforstyrrelser ved angst er:

Forhøjet adrenalin

En af de vigtigste stresshormoner i kroppen er adrenalin.

Når vi oplever angst, frigives adrenalin fra binyrerne og det cirkulerer rundt i blodet.

Adrenalinen gør, at pulsen stiger, blodtrykket øges og åndedrættet accelererer, så vi er klar til kamp eller flugt.

Adrenalinen har også stor indflydelse på øjnene og synet.

Den får pupillerne til at udvide sig, så der kan komme mere lys ind i øjet.

Samtidig påvirkes musklerne omkring øjet, så det bliver sværere at fokusere.

Disse processer kan give sløret syn, hovedpine og en fornemmelse af at verden bevæger sig.

Stresshormonet kortisol

Et andet centralt hormon ved angst er kortisol.

Det frigives fra binyrerne og får blodsukkeret til at stige, så der hurtigt kan tilføres energi til musklerne.

Samtidig går stofskiftet i en slags nød-funktion.

Kortisol kan også give synsforstyrrelser.

Det påvirker slimhinden i øjet, så den producerer færre tårer. Det giver irriterede og tørre øjne.

Kortisol kan også øge øjets indre tryk en smule, hvilket mærkes som en spænding bag øjnene.

Ændringer i blodtryk

Angst medfører ofte markante svingninger i blodtrykket.

Det sker dels på grund af udsving i puls og hjerterytme.

Samtidig trækker blodårerne sig sammen, så blodtrykket stiger yderligere.

Disse voldsomme svingninger i blodtrykket påvirker også øjnene.

Det kan give sig til udtryk som synsforstyrrelser i form af lysglimt, skygger eller sløret syn.

Årsagen er, at nethinden får dårligere blodforsyning.

Samtidig kan de små blodårer, der forsyner øjet med blod tage skade eller få små blødninger.

Muskelspændinger omkring øjnene

En af de primære fysiske reaktioner ved angst er øget muskelspænding i hele kroppen.

Musklerne spændes for at gøre os klar til handling ved en trussel.

Disse muskelspændinger ses tydeligt omkring øjnene i form af rynkede bryn, sammenknebne øjne og stive øjenmuskler.

Muskelspændingerne kan give forskellige synsgener.

De kan forstyrre samarbejdet mellem øjnene, så der opstår dobbeltsyn.

Også evnen til at fokusere forstyrres. Musklerne trykker på øjet, så det ændrer form en smule.

Det giver sløret syn og hovedpine af spændingstypen.

Hyperventilation

Mange med angst hyperventilerer ubevidst.

Det vil sige, at de trækker vejret for hurtigt og for dybt. Hyperventilation medfører, at der forsvinder for meget CO2 fra blodet.

Det giver forskellige symptomer, herunder føleforstyrrelser og synsforandringer.

Når CO2-niveauet falder, trækker blodårerne i øjet sig sammen.

Det nedsætter blodgennemstrømningen og iltforsyningen til nethinden.

Resultatet kan være sløret syn, sortsyn og synsfeltsindskrænkning.

Generne forværres typisk, jo mere man hyperventilerer.

Direkte påvirkning af synscentrene i hjernen

Angst kan også påvirke synet ad mere direkte veje.

Synscentrene i hjernen modtager konstant impulser fra øjnene, som tolkes til billeder.

Ved angst overstimuleres disse centre af de mange stresshormoner og signalstoffer i hjernen.

Det kan give synsforvrængninger i form af lysglimt, flimren eller bevægelser i synsfeltet.

Nogle oplever også mere bizare hallucinationer som følge af denne overstimulering af hjernens synsopfattelse.

Årsagen er sandsynligvis en midlertidig “kortslutning” mellem synscentrene.

Almindelige synsforstyrrelser ved angst

Der er mange forskellige slags synsforstyrrelser, som kan opstå i forbindelse med angst.

De hyppigste er:

Sløret syn

At synet bliver sløret eller uskarpt er én af de absolut mest almindelige synsgener ved angst.

Omkring 40% af alle med angst oplever dette.

Årsagen er oftest stresshormonernes påvirkning af øjets muskulatur og pupiller.

Sløret syn kommer typisk pludseligt, varer nogle minutter og forsvinder så igen, når angstanfaldet klinger af.

Nogle oplever dog mere vedvarende sløret syn i perioder med megen angst.

Generne er oftest værst på afstand, men tæt syn kan også påvirkes.

Du kan læse mere om sløret syn her.

Dobbeltsyn

Cirka 25% af angstramte oplever dobbeltsyn eller skyggebilleder.

Man ser konturer eller omrids dobbelt, når man kigger på noget.

Årsagen er muskelspændinger omkring øjnene, som forstyrrer deres samarbejde.

Dobbeltsynet kommer typisk i korte perioder under angstanfald for så at forsvinde igen.

Nogle oplever også langvarige anfald på flere timer eller dage, hvor alt ser dobbelt ud.

Dobbeltsynet kan være meget ubehageligt og forstærke følelsen af angst yderligere.

Du kan læse mere om dobbeltsyn her.

Tunnelsyn

Ved tunnelsyn indsnævres synsfeltet, så man kun ser det man kigger direkte på.

Alt omkring bliver sort eller uskarpt.

Det føles, som om man kigger gennem en tunnel, der bliver smallere.

Omkring 20% af angstpatienter får tunnelsyn.

Det skyldes oftest ændringer i blodtrykket, som gør at nethinden får mindre blod.

Anfaldene varer typisk kun et par minutter, men kan være meget ubehagelige.

Tunnelsynet forsvinder, når angstanfaldet er ovre.

Du kan læse mere om tunnelsyn her.

Lysglimt

Oplevelsen af lysende pletter, stjerner, zigzag-mønstre eller lysshows i synsfeltet er også almindeligt ved angst.

Det sker for 15-20% af patienterne.

Lysglimtene skyldes påvirkning af nethinden og synsbanerne i hjernen.

Anfaldene kan vare fra få sekunder til flere minutter.

Nogle oplever lysglimtene som smukke og harmløse, mens andre bliver bange for dem.

Lysglimt ses ofte ved panikangst og kan forstærke angsten.

Du kan læse mere om lysglimt her.

Mørkere syn

En del med angst, op mod 10%, oplever at synet generelt bliver mørkere eller mattere.

Omgivelserne ser ud som om, der er falmet lys på.

Detaljer og farver træder ikke så klart frem.

Årsagen til det mørkere syn ved angst kendes ikke med sikkerhed.

Tilstanden kommer typisk snigende over timer eller dage og forsvinder så langsomt igen.

Nogle har dog vedvarende mørkere syn i månedsvis med angst, som bedres først, når angsten behandles.

Du kan læse mere om mørkere syn her.

Anden synsforvrængning

Udover de nævnte er der en række andre slags synsforstyrrelser, som kan forekomme ved angst.

Det omfatter

  • smerter i eller omkring øjnene
  • tørre eller irriterede øjne
  • lysoverfølsomhed
  • svimmelhed
  • mere sjældne synshallucinationer

Disse synsforstyrrelser kan skyldes ændringer i hormoner, blodtryk, muskelspændinger eller direkte påvirkning af hjernens synscenter.

Hos nogle er synsgenerne konstante, mens de hos andre kun optræder under angstanfald.

Håndtering af synsforstyrrelser

Heldigvis er der hjælp at hente, hvis man lider af disse ubehagelige synsforstyrrelser på grund af angst.

Her er de vigtigste råd:

Acceptér at det skyldes angsten

Det første og vigtigste er at acceptere, at synsforstyrrelserne skyldes angsten og ikke en alvorlig øjensygdom.

Selvom generne virker skræmmende, er de ufarlige.

Forståelsen for den egentlige årsag kan mindske frygten for symptomerne.

Slap så meget af fysisk som muligt

Prøv at slappe af i kroppen, når synsforstyrrelserne opstår.

Fokuser på rolig vejrtrækning.

Spændte muskler kan forværre generne yderligere, så slap af så meget som muligt.

Kom evt. ud i frisk luft.

Undgå triggerfaktorer

Undgå eller begræns stimulanser som kaffe, alkohol, tobak og skærmarbejde, da disse kan forværre synsgenerne.

Tag mange pauser, hvis du arbejder ved en skærm.

Gå en tur og blund nogle minutter, hvis generne opstår. Det giver øjnene ro.

Tal med lægen

Opsøg egen læge eller øjenlæge, hvis synsforstyrrelserne er vedvarende eller meget generende.

Få tjekket at der ikke er andre årsager.

Fortæl at de skyldes angst, så får du den rigtige rådgivning.

Øg din mentale modstandskraft

Motion, afspænding, god søvn og kost er vigtigt for at styrke nervesystemet, når man lider af angst.

Yoga og meditation kan også hjælpe.

Tal eventuelt med lægen om beroligende naturlægemidler.

Søg professionel angst-rådgivning

Terapi kan mindske generel angst betydeligt.

Dermed vil synsforstyrrelserne som regel også aftage.

Jo før du søger hjælp, jo bedre er chancerne for at få det markant bedre.

Udsigter og prognose ved synsforstyrrelser

For de fleste med synsproblemer på grund af angst, er udsigterne heldigvis positive.

Med den rette indsats kan du opnå en markant bedring:

Oftest forbigående gener

For langt de fleste er synsforstyrrelserne forbigående og aftager straks angstanfaldet er ovre.

Selvom oplevelsen er ubehagelig, plejer synet at blive normalt igen på få minutter eller timer.

Kan blive værre uden behandling

Hos nogle bliver synsforstyrrelserne værre og værre, hvis angsten ikke behandles.

Jo mere angst, des hyppigere og kraftigere angreb af sløret syn, dobbeltsyn etc.

Derfor er det vigtigt at søge hjælp.

God chance for bedring ved rettidig indsats

Ved at angribe selve angsten gennem terapi, afspænding eller medicin, kan de fleste forvente markant færre gener indenfor få uger eller måneder.

Jo tidligere indsats, des større chance for hurtig bedring uden komplikationer.

I sjældne tilfælde kræver det øjenlæge

For de få procent, der oplever vedvarende alvorlige synsforstyrrelser på trods af angstbehandling, kan det være nødvendigt med undersøgelse hos øjenlæge og evt. henvisning til specialist.

Det sker heldigvis yderst sjældent.

Vær opmærksom på depressive symptomer

Vedvarende alvorlig angst øger risikoen for depression.

Depression kan i sig selv påvirke synet negativt.

Vær derfor opmærksom på symptomer som vedvarende tristhed, manglende interesse og initiativ etc.

Det kan være tegn på behov for justering i behandlingen.

Konklusion og opsamling

Synsforstyrrelser i form af sløret syn, lysglimt og lignende er meget almindeligt ved angst.

Årsagen er de fysiske og mentale påvirkninger af øjnene og hjernen som angsten udløser.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er angstrelateret sløret syn?

Angstrelateret sløret syn er en tilstand, hvor synet pludselig bliver uskarpt, når man har angst. Det skyldes, at stresshormoner påvirker øjets muskler og pupiller, så det er svært at fokusere. Tilstanden er ufarlig, men kan være meget ubehagelig. Heldigvis er det forbigående og forsvinder, når angsten aftager.

Hvad er tunnelsyn ved angstanfald?

Tunnelsyn er en synsindskrænkning, hvor man kun ser det, man kigger direkte på. Alt omkring bliver sort eller uskarpt. Det skyldes blodtryksfald, som giver dårligere blodforsyning til nethinden. Anfaldene varer typisk kun nogle få minutter og er ufarlige. Det hjælper at slappe af og trække vejret roligt, indtil synet vender tilbage til normalt.

Vil du bedømme denne side?

Gns. 5 / 5. Antal: 146

Bedøm som den første

Hvordan kan vi forbedre denne side?

Angst.dk » Artikler » Synsforstyrrelser hænger ofte sammen med angst