Blog

Videnskab, selvstudie og reflektioner

Hvorfor får man angst?

Artikler

Hvorfor får man angst?

Hvorfor får man angst, og hvordan påvirker livets scener vores mentale tilstand? Fra barndomsoplevelser til voksenlivets præstationskrav.

Stressudløst angst

Artikler

Stressudløst angst

Stressudløst angst er en tilstand, du kan blive ramt af, når dit stressbæger flyder over.

Selvtillid

Artikler

Selvtillid

Med den rette mængde selvtillid kan vi nå vores fulde potentiale, tage vores drømme og mål til virkelighed, og leve et liv fyldt med glæde og tilfredshed.

Selvværd

Artikler

Selvværd

Når vi forstår mekanismerne bag vores tanker, følelser og adfærd, bliver vi bedre i stand til at handle klogt og opbygge en følelse af indre sammenhængskraft og selvværd

Søvnens betydning for selvværdet

Artikler

Søvnens betydning for selvværdet

Forskning viser, at søvn ikke kun er vigtig for vores fysiske helbred, men også for vores mentale trivsel og selvværd. Lavt selvværd er forbundet med mentale helbredsproblemer såsom angst og depression.

Hvad er forskellen på selvværd og selvtillid?

Artikler

Hvad er forskellen på selvværd og selvtillid?

Selvværd og selvtillid ofte bruges i flæng, men der er en vigtig forskel: Selvtillid handler om, hvor godt man tror, man kan klare bestemte situationer eller opgaver. Selvværd derimod handler om, hvor meget man kan lide sig selv som person.

Kære Ung – dyrk motion!

Unge

Kære Ung – dyrk motion!

Forskning viser, at fysisk aktivitet har en række positive effekter på både den fysiske og mentale sundhed.
Motion er et effektivt redskab til at håndtere og forebygge angst.

Teenage angst: Udforskning og selvopdagelse

Unge

Teenage angst: Udforskning og selvopdagelse

Det er en periode, hvor den unge skal finde sig selv og udvikle en klar identitet og selvforståelse. Derfor er teenageangst og usikkerhed helt naturligt i denne fase af livet.

Logisk tænkning er ikke nok i angstterapi

Artikler

Logisk tænkning er ikke nok i angstterapi

Angst er en udmattende og frustrerende følelse, som de fleste af os kender til. Ofte kommer den tilsyneladende ud af det blå og tager fuldstændig over. Selv om vi godt rationelt og logisk ved, at der ikke er grund til det, kan vi alligevel føle os lammet af angst.

Angst epidemi hos Teenagere

Unge

Angst epidemi hos Teenagere

De nordiske lande ser massive stigninger i angst og depression blandt de unge efter 2010. Især de unge kvinde rammes hårdt

Åndedrætstræning

Artikler

Åndedrætstræning

Åndedrætsterapi og træning er måder at lære at kontrollere dit åndedræt på, så du kan bruge det som et værktøj til at regulere dine følelser og dit stressniveau.

Spejlneuroner udvikler din sociale intelligens

Artikler

Spejlneuroner udvikler din sociale intelligens

Spejlneuroner er et medfødt neurologisk system, der sætter os i stand til at afkode og spejle andre menneskers handlinger, følelser og hensigter. Dermed danner spejlneuroner grundlaget for empati, social interaktion og intersubjektivitet.

6 forældre tips til børn med angst

Børn

6 forældre tips til børn med angst

Som forælder kan det være utrolig svært at se sit barn lide under angst. 
Der er heldigvis flere måder, du som forælder kan støtte og hjælpe dit angste barn på.

Krænkeren

Artikler

Krænkeren

Krænkeren er den, der med overlæg nedgør, kritiserer eller straffer offeret på en eller anden måde. De får offeret til at føle sig angrebet, såret og usikker.

Redderrollen

Artikler

Redderrollen

Redderen er en af de tre klassiske roller i dramatrekanten. Lad os dykke ned i redderens tankegang og se, hvordan vejen til helvede kan være brolagt med gode intentioner.

Offerrollen

Artikler

Offerrollen

Offerrollen er en velkendt, men yderst destruktiv position, som nogle mennesker desværre ofte falder tilbage i.

Er angst arveligt?

Artikler

Er angst arveligt?

Angst er arveligt. Men ikke i den traditionelle forstand. For det er en kombination af arv og miljø.

Hvad er angst hos børn?

Børn

Hvad er angst hos børn?

Det er vigtigt for forældre, lærere og andre omsorgspersoner at forstå, hvordan angst påvirker børn, og hvordan man bedst kan støtte dem i at håndtere det.

Homeostase

Artikler

Homeostase

Lær om homeostase: Kroppens evne til at opretholde balance og stabilitet. Forstå dens betydning for din krops sundhed og trivsel, især i tilfælde af angst.

Vaner vs motivation

Artikler

Vaner vs motivation

I denne artikel vil vi udforske vigtigheden af ​​vaner i behandlingen af angst og give tips til at opbygge sunde rutiner i din dagligdag.

Angst for angsten

Artikler

Angst for angsten

Angst for angsten er en tilstand, hvor du bliver angst for at opleve angst. Det kan føre til en ond cirkel, hvor du undgår situationer, der kan udløse angst.

Neurotransmitter

Artikler

Neurotransmitter

Udtrykket “neurotransmitter” er afledt af to græske ord: “neuron”, der betyder nerve, og “transmittere”, der betyder at sende på tværs. Tilsammen er neurotransmittere ansvarlige for at overføre signaler mellem hjernens celler, de såkaldte neuroner.

Neuroplasticitet

Artikler

Neuroplasticitet

Neuroplasticitet kommer af de græske ord “neuron”, der betyder “nerve”, og “plastos”, der betyder “formbar”. Det blev første gang brugt i begyndelsen af 1900-tallet af forskere, der undersøgte, hvordan hjernen ændrer sig efter skader.

Illusionisten

Anekdoter

Illusionisten

Har du overvejet, at angst måske blot er en stor illusion? Hvilken forskel vil det gøre for dig at blive meget mere bevidst om at bruge dine Illusionist evner konstruktivt og nu i stedet få dit nervesystem til at forstå at alt er godt.

Angst.dk » Blog