Blog

Videnskab, selvstudie og reflektioner

Artikler der skaber læring og reflektion.

Elektriske signaler og lilla farver signalerer en hjerne med angst.

Artikler

Hvad er angst?

Angst er en naturlig følelse, som alle mennesker oplever i forskellige situationer. For at håndtere angst effektivt er det vigtigt at identificere de specifikke udløsere for din angst.

Artikler

Selvtillid

Med den rette mængde selvtillid kan vi nå vores fulde potentiale, tage vores drømme og mål til virkelighed, og leve et liv fyldt med glæde og tilfredshed.

Artikler

Selvværd

Når vi forstår mekanismerne bag vores tanker, følelser og adfærd, bliver vi bedre i stand til at handle klogt og opbygge en følelse af indre sammenhængskraft og selvværd

Artikler

Søvnens betydning for selvværdet

Forskning viser, at søvn ikke kun er vigtig for vores fysiske helbred, men også for vores mentale trivsel og selvværd. Lavt selvværd er forbundet med mentale helbredsproblemer såsom angst og depression.

Artikler

Hvad er forskellen på selvværd og selvtillid?

Selvværd og selvtillid ofte bruges i flæng, men der er en vigtig forskel: Selvtillid handler om, hvor godt man tror, man kan klare bestemte situationer eller opgaver. Selvværd derimod handler om, hvor meget man kan lide sig selv som person.

Unge

Kære Ung – dyrk motion!

Forskning viser, at fysisk aktivitet har en række positive effekter på både den fysiske og mentale sundhed.
Motion er et effektivt redskab til at håndtere og forebygge angst.

Angst hos unge

Unge

Teenage angst: Udforskning og selvopdagelse

Det er en periode, hvor den unge skal finde sig selv og udvikle en klar identitet og selvforståelse. Derfor er teenageangst og usikkerhed helt naturligt i denne fase af livet.

Mand sidder under træ med angst

Artikler

Logisk tænkning er ikke nok i angstterapi

Angst er en udmattende og frustrerende følelse, som de fleste af os kender til. Ofte kommer den tilsyneladende ud af det blå og tager fuldstændig over. Selv om vi godt rationelt og logisk ved, at der ikke er grund til det, kan vi alligevel føle os lammet af angst.

Artikler

Perfektionisme: Det tveæggede sværd

Perfektionisme, ofte betragtet som en dyd, kan dog også vise sig at være udfordrende og en mønt med både forside og bagside.

Unge

Angst epidemi hos Teenagere

De nordiske lande ser massive stigninger i angst og depression blandt de unge efter 2010. Især de unge kvinde rammes hårdt

Artikler

Åndedrætstræning

Åndedrætsterapi og træning er måder at lære at kontrollere dit åndedræt på, så du kan bruge det som et værktøj til at regulere dine følelser og dit stressniveau.

Spejlneuroner visualiseret med den blå hjerne.

Artikler

Spejlneuroner udvikler din sociale intelligens

Spejlneuroner er et medfødt neurologisk system, der sætter os i stand til at afkode og spejle andre menneskers handlinger, følelser og hensigter. Dermed danner spejlneuroner grundlaget for empati, social interaktion og intersubjektivitet.

Børn

6 forældre tips til børn med angst

Som forælder kan det være utrolig svært at se sit barn lide under angst. 
Der er heldigvis flere måder, du som forælder kan støtte og hjælpe dit angste barn på.

Artikler

Krænkeren

Krænkeren er den, der med overlæg nedgør, kritiserer eller straffer offeret på en eller anden måde. De får offeret til at føle sig angrebet, såret og usikker.

Artikler

Redderrollen

Redderen er en af de tre klassiske roller i dramatrekanten. Lad os dykke ned i redderens tankegang og se, hvordan vejen til helvede kan være brolagt med gode intentioner.

Artikler

Offerrollen

Offerrollen er en velkendt, men yderst destruktiv position, som nogle mennesker desværre ofte falder tilbage i.

Artikler

Er angst arveligt?

Mange opfatter angst som arveligt. En uundgåelig del af deres DNA, som de ingen indflydelse har på. Arvelighedens sorte edderkop har spundet sit spind, og de er fanget til evig tid.

Børn

Konsekvenserne af ubehandlet angst for børn

Angstlidelser blandt børn er mere almindelige, end man måske tror, og hvis de ikke bliver behandlet, kan det have langsigtede og negative konsekvenser.

Artikler

Tilknytningsmønstre hos voksne

Tilknytningsmønstre udvikles primært i barndommen, men har også indflydelse på relationer og adfærdsmønstre hos voksne.

Artikler

Tilknytningsmønstre: Når fortiden indhenter dig

Denne artikel giver en dybdegående definition af tilknytningsmønstre samt angst og udforsker deres betydning for individets psykologiske og følelsesmæssige udvikling.

Børn med angst

Børn

Hvad er angst hos børn?

Det er vigtigt for forældre, lærere og andre omsorgspersoner at forstå, hvordan angst påvirker børn, og hvordan man bedst kan støtte dem i at håndtere det.

Artikler

Homeostase

Lær om homeostase: Kroppens evne til at opretholde balance og stabilitet. Forstå dens betydning for din krops sundhed og trivsel, især i tilfælde af angst.

Stress eller angst og hovedet eksploderer i en sky.

Artikler

Har jeg stress eller angst?

I denne artikel vil vi forklare forskellen på stress og angst og give dig redskaber til at genkende symptomerne.

Vaner og motivation i behandling af angst.

Artikler

Vaner vs motivation

I denne artikel vil vi udforske vigtigheden af ​​vaner i behandlingen af angst og give tips til at opbygge sunde rutiner i din dagligdag.

Mor trøster datter der har angst for angsten.

Artikler

Angst for angsten

Angst for angsten er en tilstand, hvor du bliver angst for at opleve angst. Det kan føre til en ond cirkel, hvor du undgår situationer, der kan udløse angst.

Artikler

Neurotransmitter

Udtrykket “neurotransmitter” er afledt af to græske ord: “neuron”, der betyder nerve, og “transmittere”, der betyder at sende på tværs. Tilsammen er neurotransmittere ansvarlige for at overføre signaler mellem hjernens celler, de såkaldte neuroner.

Artikler

Neuroplasticitet

Neuroplasticitet kommer af de græske ord “neuron”, der betyder “nerve”, og “plastos”, der betyder “formbar”. Det blev første gang brugt i begyndelsen af 1900-tallet af forskere, der undersøgte, hvordan hjernen ændrer sig efter skader.

ikke mere terapi

Anekdoter

Jeg orker næsten ikke at gå i mere terapi

Vi er med dig hele vejen til at inspirere, motivere og begejstre. Og vi fejre hellere end gerne alle dine succeser – store som små – sammen med dig.

kompas

Anekdoter

Når vi er i tvivl om vores retning i livet

Har du nogensinde været i tvivl om noget – og så er der en, der har spurgt dig; “Hvad siger maven” eller “Hvordan er din mavefornemmelse”?

illusionist

Anekdoter

Illusionisten

Har du overvejet, at angst måske blot er en stor illusion? Hvilken forskel vil det gøre for dig at blive meget mere bevidst om at bruge dine Illusionist evner konstruktivt og nu i stedet få dit nervesystem til at forstå at alt er godt.

Angst.dk » Blog