Angst

SE VIDEO: Psykoterapeut Ole Conrad Kondrup – 25 års erfaring med behandling af angst.

Inden du læser om angst…

Angst kan være kompleks at forstå, derfor anbefaler vi at gennemlæse hvad angst er. Det tager ca. 15 min. at læse artiklen på denne side.

Er 15 min. for meget? Og skal du prioritere din tid – så brug 5 min. og læs hele siden omkring behandling – vi forsøger at forklare angst, helt uden det bliver tung og kedeligt.

– Husk på, at med rette indsats fra både klient og terapeut – kan angst behandles effektivt. Du kan derfor med stor fordel læse om angsten, inden du kontakter os.

Definition

Hvad er angst?

Angst er en følelse af frygt, nervøsitet og bekymring. Som mange andre følelser, såsom glæde og vrede, er angst en naturlig følelse.

Ordet angst har flere betydninger.

I daglig tale er angst en psykisk sygdom, som hvert år rammer tusindvis af børn, unge og voksne i Danmark.

Det er også en beskyttelsesmekanisme, der er indbygget i hjernen for at sikre artens overlevelse.

De fleste af os har oplevet angst i en mindre grad, fx, når vi bliver forstrækket – men for nogle kan angsten blive så alvorlig, at det hindre dem i at leve en almindelig hverdag.

Vi har alle oplevet angst

Vi har alle oplevet at blive angste.

Angst opstår nemlig oftest som en reaktion på noget, der føles farligt eller truende.

Den bidrager til, at man reagerer hurtigt og undgår potentielt farlige situationer, ved at fortælle os, at vi skal flygte, gemme os, kæmpe eller forsvare os.

Personer med angstlidelser oplever dog at blive angste i situationer, som ikke naturligt fremkalder en følelse af angst.

Det omfatter ofte hverdagssituationer, som ellers ikke præsenterer en trussel eller fare.

Det kan eksempelvis være at køre bil eller at tage en tur i biografen.

Angst findes i mange forskellige former

Angst kommer i mange nuancer og grader.

Der findes nemlig adskillige angstsygdomme, og angsten kan variere fra person til person.

For nogle mennesker er angsten konstant, mens andres angst kun bliver udløst i bestemte situationer.

Samtidig kan sværheden af angsten svinge, og nogle vil opleve at få panikanfald, mens andre er lettere angste.

Der kan være mange årsager til, at man udvikler angst.

Desuden kan angst være et symptom på en anden sygdom – psykisk såvel som fysisk.

Angst hænger nemlig tit sammen med andre lidelser og mange, som lider af angst, har også andre diagnoser.

Faktisk vil hele 9 ud af 10 personer med generaliseret angst også få en anden psykisk lidelse i løbet af deres liv.

Oplever du, at angsten fylder meget i din hverdag og hindrer dig i at leve det liv du ønsker, er det vigtigt, at du tager kontakt til din læge.

Angst symptomer

Hvad er symptomerne på angst?

Følelsen af angst er noget, som mange mennesker oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv.

Det er en følelse af frygt eller nervøsitet, som kan påvirke både krop og sind.

Når man lider af angst, kan det ofte føles enormt overvældende og svært at håndtere.

Det er derfor vigtigt at forstå de forskellige symptomer, der kan opstå, når man lider af angst.

Almene symptomer på angst:

 1. Takykardi – Hurtig hjerterytme, som resulterer i en puls på over 100 slag pr minut.
 2. Hyperhidrose – Overdreven svedproduktion, specifikt i håndfladerne, som kan være et tegn på angst.
 3. Tremor – Rysten eller dirren i kroppen som følge af en øget adrenalinproduktion.
 4. Dyspnø – En følelse af åndenød, som kan optræde ved angsttilstande og panikanfald.
 5. Panikanfald – En pludselig og intens følelse af frygt og panik, som kan skabe en fornemmelse af, at man er ved at dø.
 6. Mange bekymringer – Negative tanker eller bekymringer for noget bestemt, som tit optræder ved angsttilstande.
 7. Negativ tankegange – En tendens til at tænke negativt eller have en pessimistisk tilgang til livet, som kan forværre andre angstsymptomer.
 8. Koncentrationsbesvær – Skaber et besvær ved at fokusere eller koncentrere sig om selv de mindste ting.
 9. Træthed – En følelse af konstant at være træt eller udmattet, selvom man ikke har lavet noget fysisk udfordrende.
 10. Vertigo – En følelse af ekstrem svimmelhed, ubalance eller at verden drejer rundt.
 11. Søvnproblemer – Problemer med at falde i søvn eller ringe søvnkvalitet.

Fysiske angst symptomer

De fysiske symptomer er, for de fleste, til gene og kan skabe enorm ubehag.

Mange mennesker med angst oplever blandt andet hjertebanken, svedeture, rysten, følelsen af at have en klump i halsen og kvalme.

Er angsten vedvarende, kan man også opleve at kroppen konstant er anspændt, og at man derfor har svært ved at slappe af.

Dette kan blandt andet lede til søvnproblemer, uro og spændinger i musklerne.

Sådanne symptomer kan forværre angsten og kan forhindre én i at leve et aktivt og sundt liv.

Psykiske angst symptomer

De psykiske symptomer kan eksempelvis være bekymringer, negative tankemønstre og en følelse af uvirkelighed.

Mange med angst vil også opleve en enorm usikkerhed og kan være meget nervøse for at miste kontrollen.

For mange vil disse tankegange skabe en fornemmelse af, at angsten overtager éns liv.

At blive diagnosticeret med angst er ofte en psykiatrisk vurdering, hvor de fleste patienter har vist symptomer de fleste dage i minimum et halvt år.

Angst kan dog også opstå som følge af en akut traumatisk hændelse, som kan resultere i for eksempel panikangst. 

Det er vigtigt at huske på, at angst er en normal reaktion på stressende situationer, men hvis det påvirker éns hverdag og livskvalitet, kan det være nødvendigt at søge hjælp.

Angst typer

Hvilke forskellige typer af angst findes der?

Der findes mange forskellige typer af angst, som hver især kan have et særpræget sæt af symptomer og årsager.

Man skelner samtidig mellem lidelser, hvor angst er det mest dominerende symptom, og lidelser, hvor angsten er et væsentligt symptom.

Det er vigtigt at kunne identificere typen af angst for at kunne få den rigtige hjælp og behandling.

Gør dig derfor gerne nogle overvejelser omkring, hvilken type angst du har, eller kontakt din læge, hvis du er i tvivl.

Psykiske lidelser, hvor angst fylder meget

 • Panikangst, hvor angsten opstår pludseligt og voldsomt. Personer med panikangst får ofte panikanfald, som kan skabe lignende symptomer som ved et hjerteanfald.
 • Generaliseret angst, hvor man bekymrer sig mere end normalt og er i en konstant tilstand af ængstelse og uro. Generaliseret angst er den mest almene og udbredte form for angst, og rammer hvert år tusindvis af danskere.
 • Lettere angst-depression lidelse, hvor angsten kan føre til en øget følelse af tristhed og kan udvikle sig til symptomer på depression.
 • Fobier, som er en intens frygt eller angst for et specifikt objekt eller en specifik situation. Det kan eksempelvis være flyvning, højder eller at tale offentligt. Fobier kan være så begrænsede, at de forhindrer folk i at udføre daglige aktiviteter eller sociale interaktioner.
 • Social angst, hvor man undgår sociale situationer fordi man er bange for at blive ydmyget eller dømt af andre mennesker. Social angst kan føre til undgåelsesadfærd og isolation.
 • OCD, hvor man lider af tvangstanker og/eller tvangshandlinger, som kan være meget indgribende i ens liv.
 • PTSD, hvor man oplever flashbacks, mareridt og undgåelsesadfærd efter at have været udsat for en traumatisk begivenhed.
 • Sygdomsangst, hvor man er bange for at have en alvorlig sygdom, selvom man ikke fejler noget fysisk.

Forløb

Hvordan udvikler angst sig?

Angst kan udvikle sig på forskellige måder afhængigt af typen af angst og personlige og miljømæssige faktorer.

De fleste personer vil opleve, at deres angst er opstået i ungdomsårene, da børn og unge hyppigt bliver angste.

Sygdomsforløbet vil variere fra person til person og af graden af angsten.

Har man svær angst, kan man udvikle kroniske symptomer og være fulgt at angst hele sit liv.

Har man omvendt en lettere grad af angst, kan det være nemmere at tage hånd om det. De fleste personer med generaliseret angst vil være ramt af et kronisk sygdomsforløb, som kan være præget af både gode og dårlige perioder.

Langt de fleste med en angstlidelse kan dog lære at håndtere deres angst med hjælp fra professionelle.

De fleste personer med angst forsøger på bedst mulige vis at undgå det, der fremkalder deres angst.

Det kan betyde, at de undgår visse steder, personer eller situationer, for at mindske angsten.

Dette kan resultere i decideret undgåelsesadfærd, hvilket kan være til gene for éns hverdag og potentielt resultere i en forringet livskvalitet.

Mange med angst vil også vise sikkerhedsadfærd, hvilket vil sige, at man forsøger at sikre sig mod det, man er bange for.

Har man eksempelvis sygdomsangst, kan det være, at man undgår at opsøge sin læge, når man har det dårligt, eller at man gør sig store anstrengelser for at leve en sund livsstil.

På den måde føler man sig måske mere sikret mod at blive ramt af sygdom.

Både undgåelsesadfærd og sikkerhedsadfærd er beslægtede med angstlidelsen OCD, og er normalt ved angst.

Det kan dog have en negativ indvirkning på ens liv, da man begynder at indrette sit liv efter angsten.

Døjer man med angst, er det derfor vigtigt at søge hjælp og behandling, så man kan lære at modvirke undgåelses- og sikkerhedsadfærd, og at håndtere angsten.

Med professionel hjælp lærer mange nemlig at tage hånd om angsten og kan leve et liv, der ikke er defineret af deres angst.

Diagnosticering af angst

Hvordan diagnosticeres angst?

Hvert år bliver omkring 17.000 danskere diagnosticeret med angst. For mange starter diagnosticeringen af angst med en samtale hos egen læge.

Mange personer med angst oplever nemlig at have både psykiske og fysiske symptomer, og vælger derfor at tage kontakt til deres læge.

Til konsultationen vil lægen stille spørgsmål og måske også foretage en fysisk undersøgelse, for at udelukke fysisk sygdom.

Mistænker din læge, at du har angst, vil man oftest henvises til en psykolog eller psykoterapeut.

Angst kan nemlig også diagnosticeres ved en grundig samtale med en psykolog eller psykoterapeut MPF, som vil stille spørgsmål om patientens symptomer, livsstil og familiære historik.

Derudover kan der foretages forskellige kliniske psykologiske tests for at bestemme graden og typen af angst.

Der er derfor god hjælp at hente, hvis man døjer med en angstlidelse eller viser symptomer på angst.

Behandling af angst

Hvordan kan angst behandles?

Der er mange måder at behandle angst på, når man først har fået diagnosen.

Typen af behandling afhænger af typen og graden af angst.

Det kan desuden være forskelligt fra person til person, hvilken behandling der har bedst virkning.

Behandling med medicin og psykoterapi er blandt de behandlingsformer, som har vist sig mest gavnlige for personer med angst.

For mange indebærer deres behandling en kombination af begge dele.

Psykoterapeutisk behandling

Psykoterapi er en betegnelse, som dækker over en række forskellige former for samtaleterapi.

Det omfatter blandt andet psykoanalyse, narrativ terapi og ​​neuroaffektiv terapi.

Grundlæggende handler psykoterapi om at identificere de udfordringer, som angsten skaber, gennem samtaler.

Blandt former for psykoterapeutisk behandling er kognitiv adfærdsterapi forsøger man gennem samtaler med en psykolog eller psykoterapeut at ændre de negative tanke- og adfærdsmønstre angsten skaber.

Mange mennesker oplever nemlig, at deres tanker løber løbsk.

Det kan skabe en enorm negativitet og usikkerhed, som præger hverdagen.

Gennem psykoterapeutisk behandling vil patienten i samarbejde med en terapeut forsøge at bryde disse tankegange.

Det gøres gennem samtaler, hvor man forsøger at identificere tanke- og adfærdsmønstrene.

På baggrund af samtalerne vil terapeuten kunne give øvelser og metoder, som kan hjælpe patienten med at tage hånd om angsten.

På den måde kan psykoterapi give redskaber til at håndtere symptomerne.

Medicinsk behandling

Ligesom psykoterapi bliver medicin bliver også brugt til at behandle angst.

Oftest er det dog kun personer med svær angst, som har behov for medicinsk behandling, og psykoterapi er derfor generelt foretrukket og anbefalet.

Medicin kan dog være gavnligt for personer, som lider af ekstrem angst.

Får man medicinsk behandling i forbindelse men angst, er det oftest antidepressiv medicin man tager.

Det kan nemlig være med til at lindre symptomerne på angst og kan gøre det nemmere at have en aktiv hverdag.

For nogle personer kan en kombination af psykoterapi og medicin være den bedste løsning.

Det er vigtigt at huske på, at der ikke er én rigtig behandling – det handler om at finde den løsning, der passer bedst til den enkelte. 

Hos Angst.dk skræddersyr vi vores forløb, så det er tilpasset den enkelte. På den måde er du sikker på at få teknikker og metoder, der kan forbedre netop din angst.

At leve med angst

Hvordan er det at leve med angst?

Hvordan et liv med angst ser ud, varierer alt efter den enkelte, og afhænger af typen og sværheden af angsten.

De fleste personer, som er diagnosticeret med angst, vil mærke, hvordan angsten kan tage overhånd i dagligdagen.

For mange er det at have angst en daglig kamp, hvor angsten kan tage styringen og påvirke ens liv på mange måder.

Det kan være svært at gøre helt almindelige ting som at handle ind eller tage offentlig transport, og angsten kan også påvirke ens sociale liv, arbejde og studier.

Langvarig angst kan også påvirke ens selvværd og tætte relationer.

Det kan være en udfordring for ens parforhold og venskaber, da man som pårørende kan føle sig tvunget til at gå på kompromis og tilegne sig efter en angst, de ikke selv døjer med.

Nogle personer, som har angst, kan også ende ud i et misbrug af alkohol, stoffer eller medicin.

I sådanne tilfælde vil disse midler blive brugt til at dæmpe symptomerne på angst.

Det er dog vigtigt at notere, at er på bekostning af ens sundhed og at det ofte ender i afhængighed.

Det er vigtigt at huske, at man ikke er alene med sin angst, og at der er hjælp at hente.

Der findes behandlingsmuligheder og støttegrupper, hvor man kan møde andre i samme situation og tale åbent om sine symptomer.

At anerkende sin angst og tage det første skridt mod at få hjælp kan være en stor lettelse og kan resultere en bedre livskvalitet.

Gode råd til angst

Hvordan kan du selv håndtere din angst?

Oplever man symptomer på angst er det vigtigt at tage kontakt til egen læge.

Der er nemlig god mulighed for at komme i behandling og tage hånd om angsten.

Udover professionel hjælp er der desuden en række ting, som man selv kan gøre, for at håndtere angsten.

Anerkendelse

Først og fremmest er det vigtigt at erkende, at du har angst.

Mange mennesker lider i stilhed og tror, at de er alene om deres følelser.

Det er dog vigtigt at forstå, at angst er en udbredt lidelse, og at der er mange mennesker, som kan relatere til din situation.

Giv dig selv lov til at føle det, du føler, men husk samtidig på, at du ikke behøver at lade angsten kontrollere dit liv.

Angstudløser (triggere)

En måde at håndtere din angst på er ved at finde ud af, hvad der udløser den.

Det kan være alt fra bestemte situationer eller personer til visse tanker eller følelser. Ved at identificere disse udløsere kan du forsøge at undgå eller reducere dem.

Samtidig kan du få professionel hjælp til at lære teknikker, som kan hjælpe dig med at håndtere din angst.

En professionel terapeut kan blandt andet give dig afslapningsøvelser, vejrtrækningsteknikker og meditationsøvelser.

Det er vigtigt at huske, at det er okay at bede om hjælp, og at der er mange behandlingsmuligheder til rådighed.

Din sundhed

Husk på vigtigheden af at passe på dig selv i hverdagen.

En sund livsstil med god kost, motion og tilstrækkelig søvn kan hjælpe med at mindske angstsymptomer.

Det kan samtidig være med til at reducere stress, som ofte går hånd i hånd med angst.

Brug også tid på aktiviteter, der gør dig glad og afslappet.

Prøv eksempelvis mentale øvelser eller meditation, som har dokumenteret virkning mod angst.

Få støtte

Det vigtigt at være åben omkring din angst og tale med andre om dine følelser.

Det kan nemlig være en stor lettelse at dele sine bekymringer med andre.

Samtidig kan det også hjælpe med at nedbryde tabuer omkring psykisk sygdom.

Husk, at det er modigt at bede om hjælp, og at der er mange mennesker derude, der ønsker at støtte og hjælpe dig gennem din angst.

Pårørende til angst

Hvad kan du gøre som pårørende til en, der lider af angst?

Det kan være vanskeligt at se nogen du har kært lide af angst.

Som pårørende kan du dog være med til gøre en stor forskel ved at skabe et støttende miljø, og ved at være nærværende og lyttende.

På den måde er du med til at give stabil og omsorgsfuld støtte i vedkommendes liv, hvilket kan hjælpe dem med at tage de første skridt til behandling.

Som pårørende til en person med angst er det dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er dit ansvar at helbrede eller kurere den ramte.

Det kan være en udfordrende og opslidende rolle at have som pårørende til en person med angst.

Derfor er det vigtigt, at du tager dig tid til at passe på dig selv og din egen mentale sundhed.

Det kan også være gavnligt at tale med andre i samme situation, eller at søge hjælp fra en psykolog eller psykoterapeut MPF, hvis du har brug for det.

Husk på, at du er ikke alene, og at det er okay at bede om hjælp, både for dig selv og den ramte.

Årsager til angst

Hvad er årsagerne til angst?

Angst er en kompleks sygdom, der kan skyldes en række forskellige faktorer.

Nogle mennesker har en medfødt sårbarhed overfor angst, mens andre udvikler det senere i livet på grund af belastninger og stress.

Ifølge Sundhedsstyrelsen rammer angst desuden flere kvinder end mænd.

Genetik kan også spille en rolle for, om man er mere tilbøjelig til at udvikle en angstlidelse.

For selvom angstlidelser i sig selv ikke er arvelige, så har man en forhøjet chance for at udvikle en, hvis angst, eller anden psykisk sygdom, løber i familien.

For mange mennesker kan angsten desuden spores tilbage til barnsben.

Er man vokset op i en husstand, hvor der har været mangel på kærlighed og omsorg, eller hvor der har været vold og misbrug involveret, er man nemlig mere tilbøjelig til at udvikle angst.

Som nævnt er også stress og belastning en hyppig årsag til, at man får en angstlidelse.

Det kan eksempelvis være, hvis man oplever et enormt pres på arbejdet eller studiet, eller at man døjer med mobning.

Angst kan også komme som resultat af en traumatisk hændelse. Det kan for eksempel være, at man er blevet overfaldet, eller at man har mistet en, man står nær.

Alle disse ting kan lede til udviklingen af en angstlidelse.

Der er derfor ikke én enkelt årsag til, at man får angst, men det er som regel en kombination af flere faktorer.

Det vigtigt er, at man søger hjælp og behandling, hvis man lider af, eller viser symptomer på angst.

Udbredelse

Hvor mange lider af angst i Danmark?

Selvom der ikke er præcise tal på antallet af danskere, der lider af angst, kan det konstateres, at det er en yderst udbredt lidelse.

I følge undersøgelser viser mellem 350.000-400.000 voksne danskere nemlig symptomer på angst, hvilket gør det til den hyppigst forekommende psykiske lidelse i Danmark.

Det anslås at minimum hver tiende dansker vil blive ramt af angst i løbet af deres liv.

Faktisk er angst den tredje hyppigste diagnose, som danskerne får stillet, når de henvender sig hos deres læge.

Samtidig er angst årsagen til hele 20% af alle henvendelser på psykiatriske skadestuer.

Hjælp mod angst

Sådan kan Angst.dk hjælpe dig

I vores angst- og terapiforløb fokuserer vi på at skræddersy et personligt og individuelt forløb, der tager udgangspunkt i din angst og dine behov.

Vi tror på, at vejen til at slippe af med angst går gennem en dyb forståelse af årsagerne til din angst samt en række teknikker og værktøjer til at håndtere den.

Vores forløb er intensivt og af kortere varighed end traditionelle terapiforløb.

Allerede efter første gang vil du mærke en markant forbedring i din tilstand og få redskaber til at håndtere angst i hverdagen.

Andre læste også om:

Angst symptomer

Angst symptomer ikon

Læs om angstsymptomer – klik her.

Andre læste også om:

Angst behandling

Angst behandling ikon

Læs om angstbehandling – klik her.

Andre tog også en:

Angst test

Angst test ikon

Tag en angsttest – klik her.

Det bliver også spændende:

Pårørende til angst

Angst pårørende

Sektion er på vej.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er angst?

Angst er en følelse af frygt, nervøsitet og bekymring. Som mange andre følelser, såsom glæde og vrede, er angst en naturlig følelse.

Ordet angst har dog flere betydninger.

I daglig tale er angst en psykisk sygdom, som hvert år rammer tusindvis af børn, unge og voksne i Danmark.

Det er også en beskyttelsesmekanisme, der er indbygget i hjernen for at sikre artens overlevelse.

De fleste af os har oplevet angst i en mindre grad, fx, når vi bliver forstrækket – men for nogle kan angsten blive så alvorlig, at det hindre dem i at leve en almindelig hverdag.

Hvad forårsager angst?

Det der forårsager angst, skyldes en kombination af flere faktorer, herunder:

Genetik: Angst kan forekomme i familier og kan skyldes en kombination af genetiske og miljømæssige faktorer.

Hjernekemi: Ubalancer i visse kemikalier i hjernen (fx serotonin) kan spille en rolle i forbindelse med angst.

Livsbegivenheder: Stressende eller traumatiske oplevelser (fx skilsmisse og tab af job) kan udløse angst.

Medicinske tilstande: Visse medicinske tilstande kan forårsage angst symptomer.

Hvad er årsagerne til angst?

Der er flere årsager til angst.

Nogle mennesker lider af kronisk angst, som er en reaktion på en fysisk eller kropslige årsag.

Depression og bekymring er også almindelige årsager til angst.

Frygt for det ukendte eller for at blive skadet kan også føre til angst.

Er angst farligt?

Angst er ikke farligt i sig selv, men det kan føre til fysiske og psykiske problemer hos nogle mennesker.

Samtidigt kan angst føles som om det er meget farligt (frygt).

Hvis du oplever angst, bør du søge professionel hjælp.

Hvordan påvirker angst vores dagligdag?

Angst kan have en negativ indvirkning på ens dagligdag.

Det kan for eksempel gøre det svært at sove, fokusere eller tænke klart.

Angst kan også føre til fysiske symptomer såsom hovedpine, svimmelhed, kvalme og øget hjertefrekvens.

Disse symptomer kan gøre det svært at fungere normalt i hverdagen, og de kan også have en negativ indvirkning på dit sociale og følelsesmæssige liv.

Silhuet af en kvinde med nagst og mand der oplever angstt.
Mand med ansgt sidder med en kop kaffe og kigger ud af vinduet.
Kvinde i blå t-shirt oplever anhst og ser bekymret ud.

Om denne side:

Anders Nielsen

Skrevet af:

Anders Nielsen

Opdateret:

Læsetid:

15 min.

Angst hos voksne, unge & børn | Hvad er angst? → Se Angst.dk

Angst ⭐ | ✓ Forstå hvorfor du oplever angst! | ✓ Der findes to primære årsager til du oplever angst! | ✓ Hvad er angst? → Læs på Angst.dk