Angst behandling

Angst behandling: Lær at slippe angsten ⭐

Se video: Psykoterapeut Ole Conrad Kondrup – 25 års erfaring med behandling af angst.

Lær at slippe angsten

Er du klar til en lille tidsmæssig investering i livet – og en forklaring der nok også giver mening for dig?

– Godt, så lad os bruge 5 min. på, at dykke ned i det.

+25 års erfaring! + en lille hemmelighed

Først og fremmest undskyld, at denne forklaring tager ca. 5 min. at læse.

Men angst er et kompleks emne – og vi skal lidt rundt i emnet, før det giver mening, det er i hvert fald vores erfaring.

Denne angst behandling tager nemlig udgangspunkt i kendt forskning, hjernen og vores biologiske mekanismer.

Behandlingen er baseret på +25 års erfaring, ca. 13 timers terapi – kombineret med mentaltræning, øvelser og en solid værktøjskasse.

“Værktøjskassen” har du altid med dig – og du lærer via dine øvelser at slippe angsten.

Det er hemmeligheden, som alligevel ikke er så hemmelig. Men mange spørger os hvad hemmeligheden er – når de mærker angsten langsomt slipper – dag for dag.

Men er du også klar? – Godt, så lad os starte med hvorfor du oplever angst.

Rigtig god læsning – og husk, at hvis du ønsker et liv uden angst – er det første skridt dit, vi tales ved.

Læs: 5 min. tilbage

Hvorfor oplever du angst?

Når du oplever angst – og der egentligt ikke er noget at være bange for – er det fordi dit “alarmsystem” i hjernen, udløses på en fejlagtig baggrund.

Baggrunden for denne “fejlalarm” kan være to ting:

 1. Den første er den traume-baserede angst, hvor dit system – den primitive del af din hjerne – tror, at noget farligt fra tidligere i dit liv, er ved at ske igen.

 2. Den anden årsag er baseret på en aktuel overbelastning. Det kan være i alle dele af dit liv. Dit arbejdsliv, dit familieliv, sygdom, kærlighed, økonomi eller noget udenfor dig selv som fx krig, inflation eller noget helt andet. 

Angst kommer med andre ord, når dit system – dine overbevisninger – misforstår en ellers tryg og almindelig situation som farlig.

(Klik for at åbne)

Traumeudløst angst

Mange tror fejlagtigt, at traumer kun kan være noget forfærdeligt der er sket i vores fortid.

Men det er ikke kun voldsomme ting som kan skabe traumer. Ofte er det mindre hændelser i vores fortid – der driller os i fremtiden.

Du tænker måske: “Jeg har ingen traumer.”

Og måske er det rigtigt, men måske er der alligevel situationer – hvor dit nervesystem misforstår trygge situationer som farlige.

For du oplever angst, ikke?

Sagen er den, at når du tænker tilbage med den viden du har i dag. Så husker du ikke situationerne som noget farligt – eller måske tænker du, at dét kan da ikke betyde noget som helst (“for det var jo bare…”).

Rationalet skaber du din tænkehjerne og med den viden du har i dag. Og derfor bagatelliserer du ofte fortidens minder…

Men dit nervesystem husker dem anderledes – fordi da du var i situationen dengang, kunne du ikke håndtere den som i dag. Hjernen beskytter dig derfor ud fra den “gamle” viden.

Resultatet er: Angst!

Du kan sammeligne et traume med et åbent sår i dit nervesystem

Traumet eller det åbne sår – bruger din hjerne, som en erfaring.

En livserfaring for at hjælpe dig. D.v.s. “du oplever angst” – fordi din hjerne loyalt prøver at beskytte dig, når du er i lignende situationer.

Netop derfor er det af afgørende betydning, at du får afmonteret eventuelle traumer – så “såret” i dit nervesystem kan hele.

Eller sagt på en anden måde, at din hjerne få en ny og bedre erfaring at trække på.

Ellers vil al anden behandling kunne sammenlignes med at sætte plaster på et sår – der aldrig heler.

Simpelthen fordi plasteret konstant rives af – og såret derved rives op gang på gang.

Hvis du har prøvet forskellige behandlinger, og de ikke har haft den ønskede effekt, sidder de fleste tilbage med en følelse “at være blevet slået hjem”, eller “tilbage til start” – som du kender fra Ludo eller Matador.

Det er fordi “de forskellige behandlinger” netop har fungeret som et plaster på såret – og derfor oplever du, at angsten kommer igen og igen.

Du skal have behandlet det åbne sår i nervesystemet.

Et plaster er bare ikke nok!

En overbelastning kan ske på flere måder

Det kan være, at du:

 • Har problemer i dit forhold
 • Har for meget at gøre på arbejdet
 • Har mange bekymringer og stress i din hverdag.

Når du er overbelastet, kan det føre til en følelse af manglende kontrol, og det kan forstærke dine angst symptomer.

Læs: 4 min. tilbage

Angst kan være meget voldsomt

Det er for de fleste en voldsom oplevelse. Heldigvis er der håb – for det er muligt at “rette dit system på plads igen”.

Du vil i løbet af din behandling mod angst, arbejde med alle aspekter af samarbejdet mellem kroppen og hjernen. Det vil sige, at du også kommer omkring søvn, kost, træning og dit åndedræt.

Men inden vi dykker helt ned i behandlingen, skal du du lige forstå – nogle af hjernens fantastiske egenskaber.

Din fantastiske hjerne har 3 vigtige formål

Hjernen er evolutionært udviklet i tre epoker – til 3 helt fantastiske formål.

De 3 hjernehalvdele som skal tale bedre sammen, når du oplever angst.
 1. At sanse (Sansehjernen)
  Du bruger sansehjernen til at de allermest primitive og instinktive typer adfærd – fx i forhold til at kæmpe, flygte, fryse, spise og have sex. Du kender den også som krybdyrhjernen og reptilhjernen.

 2. At føle (Følehjernen)
  Du bruger følehjernen til alt, hvad der har med følelser, hukommelse, fællesskab og trivsel at gøre. Du kender den også som pattedyrshjernen og det limbiske system.

 3. At tænke (Tænkehjernen)
  Du bruger tænkehjernen til at håndtere alt det rationelle, logiske og strategiske i livet. Du kender den også som menneskehjernen og cortex.

Din underbevidsthed

Du kan, meget forenklet, kalde sansehjernen og følehjernen for din underbevidsthed – eller for de to ubevidste dele af hjernen.

Læs: 3 min. tilbage

Når du oplever angst, skyldes det faktisk, at…

… de ældste dele af hjernen (din underbevidsthed) – prøver at beskytte dig. 

Samtidigt vil du med din tænkehjerne (din menneskehjerne) prøve med logik at forklare, hvorfor du er bange – så du selv kan forstå det. 

Det skal jo give mening, hvorfor du er bange.

Desværre betyder det nu, at de forskellige dele af hjernen begynder at “skændes”.

Du bliver nu; via dine tanker præsenteret for logiske / følelsesmæssige / instinktive forklaringer – som overhovedet ikke passer sammen.

Måske oplever du, at: 

 • Du er angst i sociale sammenhænge?
 • Det er farligt for dig at handle ind?
 • Du ikke kan være alene?
 • Du er bange for at dø?
 • Du ikke kan sove?
 • Osv.

Men hvis du reflekterer rationelt over det, er der egentlig ikke noget at være bange for.

Derfor består en del af din behandling af angst i at forstå hjernen – men heldigvis uden de store teori-lektioner.

Du skal blot lære, hvordan de 3 dele i hjernen taler bedre sammen.

For de 3 hjernehalvdele taler paradoksalt nok ikke samme sprog.

Læs: 2 min. tilbage

Ubehandlet angst dig problemer i nye situationer

Angst er en drilsk størrelse – og den “gemmer sig” ofte bag forkerte logiske forklaringer – serveret til dig igennem tænkehjernens tanker! (som du læste i forrige afsnit)

Når du har angst, vil du desværre ofte opleve, at angsten flytter sig til nye situationer, du bliver angst for.

Årsagen er misforståelser og er her beskrevet – helt forsimplet – hvad der faktisk sker.

Hvis vi nu sætter en situation op, hvor du normalt er helt tryg. Men inde i dig fornemmer din tænkehjerne den lille uro du har i din underbevidsthed.

Din tænkehjerne må derfor finde på en ny forklaring for din angst og lille uro – “der må jo være en mening med, at uroen er der” – er tænkehjernens udgangspunkt.

Helt loyalt giver tænkehjernen dig en ny forklaring. Desværre er forklaringen igen en forkert fortolkning. Resultatet er, at du nu har angst i en ny situation. Sådan spreder angst sig til flere og flere situationer.

Angsten beror sig i virkeligheden på en gammel misforståelse i pattedyrshjernen – men det ved din tænkehjerne ikke noget om.

Så din tænkehjerne fortsætter og fortsætter med at “hjælpe dig” – ved at give “nye” forklaringer. (Hjernen tror den hjælper, men gør det i virkeligheden meget værre.)

Derved er roden til din angst stadig eksisterende!

Resultatet af ubehandlet angst er, at dine livsudfoldelser begrænses mere og mere. Angsten spreder sig simpelthen som mælkebøtter.

(Klik for at åbne)

Oplever du også angst igen og igen?

Du kan sammenligne angst med en mælkebøtte.

Du kan slå den grønne mælkebøtte over med en plæneklipper, give den gift eller hugge roden over med en spade.

Men den kommer altid tilbage, hvis ikke du får fjernet (behandlet) hele roden. Først når du får hele mælkebøtten op med rod – kommer den aldrig igen.

Men den kommer altid tilbage, hvis ikke du får fjernet (behandlet) hele roden.

Først når du får hele mælkebøtten op med rod – kommer den aldrig igen.

Får mælkebøtten i stedet lov at stå, vil den sprede sig – med de mange små frø – til mange andre steder i græsset.

Derfor – som tidligere beskrevet – oplever mange, at angsten flytter sig til nye angst-problematikker.

Samtidigt bliver angsten værre og værre over tid. Den slår kraftigere rødder og sætter sig mere og mere fast.

Med andre ord: Du skal gøre noget ved det!

Læs: 1 min. tilbage

I denne angst behandling, starter vi med “roden” til netop dine udfordringer – derfor er det særdeles effektivt.

Når roden er fundet, skal vi have trænet en ny og bedre håndtering af angsten – så dine gamle vaner udviskes.

Det gør vi af én årsag alene – fordi det virker faktisk!

Forestil dig en hverdag uden angst… Det er faktisk muligt – også for dig.

Om behandling

Angst behandling (børn)

Denne angst behandling kan børn deltage i uden problemer. Når børn skal i angst behandling, anbefaler vi altid at forældrene også får et lille forløb selv.

Vi kalder det forældresessioner – hvor du som forældre lærer at forstå angst – og måske også forstår, hvordan din adfærd kan være afgørende for dit barn bliver angst-fri.

Angst behandling (unge)

Vi har rigtig mange unge, hvor forældrene henvender sig med deres børns angst.

Det sværeste for mange forældre at forstå er, at du ikke kan behandle en – der ikke ønsker hjælp.

Hvis behandlingen nedprioriteres, fordi det er vigtigere med massere af alkohol, fest og farver mens behandlingen foregår – så er vi nok ikke det rigtige valg.

Er du ung og har angst – så se en behandling som en investering i livet!

Angst behandling (voksne)

Som voksen er det oftest tiden der kan spænde ben. Denne angst behandling kræver blot, at du afsætter daglig tid af til, at træne med dine lydfiler.

Prioriterer du træningen, kan du med dine nye værktøjer – træne dig ud af angst. Men det er vigtigt at prioritere indsatsen.

Forestil dig, at du vil lære at spille et instrument.

Bliver du dygtig til at spille, ved at komme til undervisningen eller ved at øve dig derhjemme i mellem undervisningen?

Ganske rigtigt, du bliver dygtig ved øve dig hjemme – og blive korrigeret og hjulpet af din underviser.

Det samme gælder træning ud af angst.

Angst medicin kurerer ikke årsagen til din angst

Angst medicin kan lindre symptomer på angst, men medicin kan ikke kurere årsagen.

Medicin vil derfor altid være behandling af dine symptomer – men ikke årsagen til din angst!

Derimod findes der effektive terapeutiske behandlinger, som kan hjælpe dig med, at behandle årsagen – og derved komme af med din angst.

Tal altid med lægen om brugen af medicin.

En angst behandling hos angst.dk er medicinfri og kan sagtens foregå i samarbejde med din læge – hvis du tager medicin.

Obs: Vi rådgiver ikke om medicin. – Tal altid med din læge omkring udtrapning og andre spørgsmål vedr. din medicin.

Og det forstår vi godt!

Måske har du allerede har prøvet: 

Psykolog, psykoterapeut, psykiater, kropsterapi, hypnose mv. – uden det hjalp dig af med din angst.

Så er det godt, du læser med her. 

For vores tilgang til angst behandling er anderledes end mange af de andre behandlingsformer, du måske har prøvet. 

Vi tager afsæt i en retning inden for psykoterapien (neuroaffektiv psykoterapi), hvor du – med øvelser og redskaber – lærer at træne din hjerne til at give slip på angsten.

Vi går også efter de traumer, som du skal have forløst. D.v.s. “roden” til hvorfor mange oplever angst. (læs evt. 1: Traumebaseret“)

Din hjerne er nemlig plastisk, og det vil sige, at den ændrer sig hele livet igennem. 

Derfor kan du også omprogrammere den og skabe nye såkaldte neuronspor i hjernen – hvilket er en af nøglerne til at skabe varige positive forandringer i dit liv.

Behandling for angst: Del II

Lidt historie om hjernen

For at forstå hvordan vi hjælper dig til at agere på angsten, er det en stor fordel, at du ved en lille smule om hjernen.

Det er netop hjernen, du går rundt med, der får dig til at føle, tænke og handle, som du gør.

Den hjerne du har i dag, er for en meget stor dels vedkommende formet af den opvækst, du har haft.

Dvs. at den er formet af det miljø, du er vokset op i.

Du fødes ind en familie med en hjerne, der begynder at udvikle sig. Forenklet forklaret begynder du at udvikle reptilhjernen og pattedyrshjernen. Først omkring 6-7 års alderen begynder du at danne det, vi kalder menneskehjernen.

Det er også derfor, du først begyndte at gå i skole i den alder. Før kunne din hjerne ikke begynde at tage imod faglig indlæring – og du har før denne alder ingen kognitiv hukommelse.

Menneskehjernen er først færdigdannet, når du rammer de 25 år.

Er du i behandling for angst skal der mere end logisk forståelse til

Menneskehjernen er også den del, du fx lige nu bruger til at læse denne forklaring på angstbehandling.

Hvis menneskehjernen og dennes forståelse løste dit problem med angst ville det være nemt.

Forståelsen er bare langt fra nok.

I de første år agerer dine forældre din menneskehjerne. Dine forældre lærer dig, hvad der er rigtigt og forkert – hvad der er godt og skidt – og hvad du må og ikke må.

Da du endnu ikke har menneskehjernen, sker al den indlæring ved, at du sanser, føler og mærker.

Hjerne mangler en brik
Silhuet af ung mand med angst.

Angst indlæres på samme måde som andre pattedyr beskytter sig selv

Som alle andre pattedyr ser, hører og fornemmer du, hvordan dine forældre reagerer på alle mulige situationer – gode som dårlige – og du suger alt til dig. Du kan bare ikke huske det kognitivt.

Dvs. præcis som et zebraføl der lærer at frygte løven, fordi zebra mor og far (samt resten af flokken) bogstavelig talt flygter som vilde dyr, når de ser, hører eller sanser løven, så lærer du, hvad der er trygt og hvad du skal frygte.

Og for en stor dels vedkommende kan du senere slet ikke huske hvorfor.

Du kan bare føle og mærke det.

Hvad nu hvis der sker fejl i den indlæring?

Fx fordi din mor havde lært at være hysterisk angst for edderkopper – der jo i Danmark slet ikke er farlige? Den læring – og alt anden læring – vil på godt og ondt blive givet videre til dig.

Når din hjerne først har lært, at noget giver dig alle de ubehagelige symptomer på angst – og du kognitivt ikke husker kilden, men blot mærker det – så vil din menneskehjerne begynde at analysere sig frem til, hvorfor du mærker alle disse symptomer på angst.

Der er jo en årsag til alt – og så vil din hjerne begynde at forbinde angst med alle mulige og umulige ting. Derfor har du måske oplevet, at angst spreder sig og begrænser din livsudfoldelse mere og mere som tiden går.

Du kan handle på det i dag – eller fortsætte som det altid har været – hvad vælger du?

Behandling af angst: Del III

I rygsækken bærer du rundt på byrder i form af ubehandlede traumer

Alle mennesker har skabt en opfattelse af sig selv og omgivelserne, som er formet af den opvækst, de oplevelser og det liv vi har med i rygsækken.

I rygsækken bærer du rundt på byrder i form af ubehandlede traumer, fejlagtige konklusioner og ”sandheder” om fortiden, dig selv og omgivelserne, der påvirker nu’et og din måde at navigere frem i tiden.

I din behandling af angst er vi nysgerrige sammen

Derfor er vi i behandlingen sammen med dig nysgerrige på alt det, du har med i din rygsæk – og med psykoterapeutiske værktøjer og strategier, hjælper vi dig med at bearbejde den indlæring, der sidder i de allerældste dele af din hjerne.

Med andre ord: Hvor de fleste behandlinger har fokus på dine symptomer, arbejder vi med årsagerne til din angst. Når årsagerne er fundet, bearbejdet og ny indlæring har fundet sted – ja, så forsvinder dine symptomer automatisk.

Så når du først forstår angstens natur og hensigt samt har alle de konkrete psykoterapeutiske værktøjer i din værktøjskasse, så er du udstyret med løsningen. Denne behandling er en medicinfri behandling af angst.

Samtidig har du angst.dk med dig både før, under og efter dit behandlingsforløb – og det sikrer dig optimalt udbytte af din indsats resten af livet.

For der er nemlig et liv på den anden side af angsten – det lover vi dig!

Skriv nu – så ringer vi dig op.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er angst behandling?

Angst behandling er den behandling du modtager, når angst er gået hen og blevet en lidelse.

Angst.dk bruger en række teknikker, herunder klinisk psykoterapi, mentaltræning og meditation – til at hjælpe dig med at ændre dine tanker, følelser og adfærd, så du kan overvinde din angst.

Læs om en angst.dk behandling her.

Hvordan kan man behandle angst?

Der er mange forskellige måder, hvorpå man kan behandle angst.

Nogle mennesker finder psykoterapi, mens andre foretrækker behandlingsformer som afslapningsøvelser eller meditation.

Angst.dk er en kombination af flere behandlingsformer.

Læs mere om angst behandling her.

Hvorfor er angst behandling vigtigt?

Angst behandling er vigtigt, fordi angst kan have alvorlige konsekvenser for en persons livskvalitet.

Angst kan føre til social isolation, depression og selvmordstanker.

Behandling kan hjælpe klienterne med at håndtere deres angst og dermed forbedre deres livskvalitet.

Læs mere om angst behandling her.

Hvor lang tid tager en angst behandling?

Der er ingen fast regel for, hvor lang tid en angst behandling tager.

Nogle mennesker kan finde lindring efter et par behandlinger, mens andre kan have brug for langvarig behandling.

Det afhænger af alvorligheden af ​​angsten og den enkeltes behandlingsmål.

Hos angst.dk tager en angst behandling typisk 4-8 uger.

Læs mere om angst behandling her.

Kan angst gå væk af sig selv?

Angst kan gå væk af sig selv, men det er sjældent.

Samtidigt forværres angst ofte over tid, når den ikke behandles.

Behandling kan hjælpe den angstlidende med at lære at kontrollere deres angst og forhindre, at den bliver værre.

Læs mere om angst behandling her.

Hvornår skal man søge professionel hjælp til angst?

Det er normalt at føle sig angst i korte perioder, når man står over for en udfordring eller er i en ubehagelig situation.

Men hvis angst fylder meget i ens hverdag og begrænser ens muligheder for at leve et normalt og tilfredsstillende liv, kan det være en god idé at søge professionel hjælp.

Læs mere om angst behandling her.

Denne side handlede om:

Angst behandling: Lær at slippe angsten → Se Angst.dk

Angst behandling ⭐ | ✓ Unik behandling / Lær at slippe angsten. | ✓ Oplev højere livskvalitet og et liv med kontrol over angsten → Angst.dk

Angst.dk » Angst behandling