Hvad er angst hos børn?

Det er vigtigt for forældre, lærere og andre omsorgspersoner at forstå, hvordan angst påvirker børn, og hvordan man bedst kan støtte dem i at håndtere det.

Photo of author

Forfatter:

Flemming Bust

Opdateret:

Læsetid:

11 min.

Indholdsfortegnelse

Hvad er angst hos børn?

Angst hos børn er en vedvarende tilstand, der kan påvirke barnets daglige liv og dets evne til at fungere på forskellige områder.

Angsten hos børn adskiller sig fra almindelige bekymringer og frygt i intensitet og varighed.

Det er mere end blot midlertidige følelser af ubehag.

Definition af angst hos børn: Er der forskel på angst og klinisk angst?

For at skelne mellem almindelig bekymringsangst og klinisk angst hos børn er det vigtigt at forstå definitionen og forskellene mellem de to angst tilstande.

Almindelig angst

Angst er en normal følelsesmæssig reaktion, på truende eller stressende situationer og kan være adaptivt, da det kan hjælpe os med at være opmærksomme, forberede os og reagere hensigtsmæssigt.

Angst kan være midlertidig og forsvinde, når den udløsende faktor er forsvundet eller håndteret.

Klinisk angst

Klinisk angst refererer til en tilstand, hvor angstniveauet er vedvarende, overdrevet og ude af proportioner i forhold til den aktuelle trussel eller stressor.

Det påvirker en persons daglige funktion, trivsel og livskvalitet negativt.

Klinisk angst kan manifestere sig som en separat angstlidelse, såsom generaliseret angstlidelse (GAD), socialangstlidelse, paniklidelse eller specifik fobi.

Det kan også forekomme som en del af andre psykiske lidelser som posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD).

Klinisk angst kræver ofte en professionel vurdering og diagnose fra en kvalificeret sundhedsperson.

Hvilke behandlingsmuligheder findes der?

Behandlingsmulighederne for klinisk angst kan omfatte forskellige former for terapi, medicin eller en kombination af begge.

Formålet med behandlingen er at forstå angsten, reducere angstniveauet, lære mestringsteknikker og forbedre en persons generelle funktion og livskvalitet.

Det er vigtigt at skelne mellem almindelig angst og klinisk angst, da klinisk angst kan være invaliderende og kræve mere omfattende behandling og støtte for at lindre symptomerne og forbedre trivslen.

Symptomer og manifestationer på angst hos børn

Angst hos børn kan manifestere sig på forskellige måder og er kendetegnet ved blandt andet:

Fysisk ubehag: Børn med angst kan opleve fysiske symptomer som mavesmerter, hovedpine, kvalme eller søvnproblemer. Disse symptomer kan være et resultat af den øgede spænding og bekymring, de føler.

Overdreven bekymring: Børn med angst kan udvise en overdreven bekymring for forskellige situationer eller begivenheder. De kan have svært ved at slippe af med deres bekymringer, selvom de er ude af proportion med de faktiske omstændigheder.

Frygt og undgåelse: Børn med angst kan udvikle specifikke frygt eller fobier, der fører til undgåelsesadfærd. De kan undgå visse steder, aktiviteter eller sociale interaktioner på grund af deres frygt.

Uro og rastløshed: Børn med angst kan have svært ved at slappe af og være urolige eller rastløse. De kan have svært ved at sidde stille eller koncentrere sig på grund af deres indre uro.

Social tilbagetrækning: Nogle børn med angst kan trække sig tilbage fra sociale situationer eller have vanskeligheder med at etablere og opretholde venskaber. De kan føle sig usikre eller bekymrede over andres vurdering af dem.

Fysiske symptomer på angst hos børn

Hvert barn er unikt, og symptomerne vil typisk udvikle sig forskelligt.

At være opmærksom på disse tegn og symptomer er afgørende for at kunne støtte børn med angst på en passende måde.

Når det kommer til angst hos børn, kan fysiske symptomer være tydelige tegn på den indre uro, de oplever.

Børn, der lider af angst, kan opleve forskellige fysiske manifestationer, som kan være bekymrende for både dem og deres forældre.

Fysiske symptomer omfatter

Hjertebanken og hurtig vejrtrækning: er almindelige fysiske symptomer, der kan ses hos børn med angst.

Når angstniveauet stiger, kan hjertet begynde at banke hurtigere end normalt, og vejrtrækningen kan blive hurtig og overfladisk.

Disse reaktioner er kroppens naturlige respons på den frygt eller bekymring, som børnene føler.

Mavepine: er en anden almindelig fysisk manifestation af angst hos børn. Angst kan påvirke fordøjelsessystemet og forårsage ubehag i maven. Børn kan også opleve kvalme eller andre gastrointestinale symptomer som en følge af deres angst. Disse symptomer kan være særligt udtalte før eller under situationer, der udløser angstfølelser.

Sveden, rysten og muskelspændinger: er yderligere reaktioner, der kan ses hos børn med angst. Når angstniveauet stiger, kan børn begynde at svede mere end normalt, opleve rystende hænder eller ben og have anspændte muskler.

Disse fysiske manifestationer afspejler den øgede spænding og nervøsitet, som angst kan medføre.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse fysiske symptomer, da de kan hjælpe med at identificere angst hos børn.

Hvis du bemærker gentagne eller vedvarende symptomer hos dit barn, er det vigtigt at søge professionel hjælp og støtte.

Kognitive symptomer og tankemønstre hos angstfyldte børn

Kognitive symptomer og tankemønstre spiller en afgørende rolle i livet for angstfyldte børn.

Disse symptomer kan have en betydelig indvirkning på deres daglige funktion og trivsel.

Kognitive symptomer kan omfatte:

 • Overbekymring
 • bekymringstanker og
 • katastrofetanker

Disse symptomer er almindelige blandt børn med angst.

Børnene har en tendens til at bekymre sig overdrevent om fremtiden og forestille sig negative scenarier, der ofte er urealistiske eller overdrevne.

Koncentration og opmærksomhed

En anden udfordring for angstfyldte børn er sværhedsgraden af deres koncentration og opmærksomhed.

Angst kan forstyrre deres evne til at fokusere og fastholde opmærksomheden på en given opgave.

Dette kan påvirke deres præstation i skolen og andre områder af deres liv, hvor koncentration er afgørende.

Negative selvopfattelser og lavt selvværd

Negative selvopfattelser og lavt selvværd er også almindelige blandt angstfyldte børn.

De kan have en tendens til at se sig selv i et negativt lys og føle sig mindre værdifulde eller utilstrækkelige sammenlignet med deres jævnaldrende.

Dette kan føre til en ond cirkel, hvor det lavere selvværd forstærker angstsymptomerne og forværrer den negative selvopfattelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse kognitive symptomer og tankemønstre hos angstfyldte børn for at kunne tilbyde dem den rette støtte og behandling.

Ved at adressere overbekymring, bekymringstanker, katastrofetanker, koncentrationsvanskeligheder, negativ selvopfattelse og lavt selvværd kan man hjælpe børn med at udvikle mere positive og konstruktive tankemønstre, samt forbedre deres generelle trivsel og livskvalitet.

Emotionelle manifestationer af angst hos børn

Emotionelle manifestationer af angst hos børn kan være tydelige gennem forskellige symptomer og følelser.

Børn med angst kan opleve en intens følelse af frygt, der kan tage form af panik og rastløshed.

Disse følelser kan være overvældende for børnene og påvirke deres daglige liv.

I tillæg til frygt kan angst også give anledning til andre følelser hos børn, såsom:

 • Tristhed
 • irritabilitet og
 • hyppige humørsvingninger

Disse er følelser, der ofte relateret til børns angst.

De følelsesmæssige udsving kan gøre det svært for børnene at opretholde stabile og glade relationer til deres omgivelser.

Dyb usikkerhed og angst for fremtiden

En anden vigtig emotionel manifestation af angst hos børn er en dyb følelse af usikkerhed og angst for fremtiden.

Børn med angst kan opleve en konstant frygt for, hvad der venter dem i fremtiden.

Disse følelser kan være overvældende og skabe en følelse af magtesløshed hos børnene.

Det er vigtigt at forstå og anerkende disse emotionelle manifestationer af angst hos børn for at kunne yde den rette støtte og behandling.

Ved at være opmærksomme på børnenes symptomer, f. eks.

 • frygt
 • panik
 • rastløshed
 • tristhed
 • irritabilitet
 • humørsvingninger
 • usikkerhed og
 • angst for fremtiden.

kan vi bedre hjælpe dem med at håndtere deres angst og skabe en tryggere og mere stabil følelsesmæssig tilstand for dem.

Adfærdsmæssige tegn og reaktioner hos angstfyldte børn

Angstfyldte børn kan vise en række adfærdsmæssige tegn og reaktioner, der afspejler deres indre angst og ubehag.

Undgåelsesadfærd

En af de mest iøjnefaldende adfærdsmæssige manifestationer er undgåelse af angstfremkaldende situationer og specifikke objekter.

Disse børn kan forsøge at undgå alt, hvad der får dem til at føle sig ubehageligt tilpasse eller frygtsomme, og de kan være meget opmærksomme på at holde sig væk fra potentielt udfordrende eller angstprovokerende situationer.

Søvnforstyrrelser

En anden adfærdsmæssig reaktion hos angstfyldte børn er søvnforstyrrelser.

De kan opleve mareridt og have sengetidsangst, der gør det svært for dem at falde i søvn eller sove igennem natten.

Disse adfærdsmæssige tegn kan være tegn på deres indre angst og bekymringer, der kommer til udtryk, når de forsøger at finde ro og hvile.

Klæbeadfærd grundet separationsangst

Klæbende adfærd er også almindelig hos børn med angst.

De kan føle sig utrygge ved at være væk fra deres forældre eller omsorgspersoner og kan klamre sig fast til dem for at føle sig trygge.

Separationsangst kan være udtalt hos disse børn, hvilket betyder, at de kan have svært ved at skille sig fra deres primære omsorgsperson og kan blive meget distraherede eller urolige, når de er væk fra dem.

Bange for at være alene

Angstfyldte børn have svært ved at være alene.

De kan opleve stærk ubehag eller frygt, når de er uden selskab, og kan have svært ved at håndtere situationer, hvor de ikke har en tryg voksen til stede.

Denne adfærdsmæssige reaktion kan begrænse deres evne til at udforske og engagere sig i verden omkring dem, da de hele tiden har brug for støtte og selskab for at føle sig sikre.

Ved at skabe trygge og forudsigelige miljøer samt give dem muligheder for gradvis eksponering for deres angstfremkaldende faktorer kan man hjælpe dem med at håndtere deres angst og trives bedre i hverdagen.

Varighed og intensitet af angstsymptomer hos børn

Angstsymptomer hos børn kan variere i varighed og intensitet, og det er vigtigt at forstå forskellene mellem kronisk angst og episodisk angst.

Kronisk angst

Kronisk angst hos børn indebærer vedvarende og langvarige symptomer, der kan strække sig over flere måneder eller endda år.

Disse symptomer kan omfatte vedvarende bekymringer, frygt og nervøsitet, selv når der ikke er nogen åbenbar trussel.

For børn med kronisk angst kan symptomerne forstyrre deres evne til at deltage i daglige aktiviteter og interagere med jævnaldrende.

De kan have svært ved at koncentrere sig i skolen, have søvnproblemer og undgå sociale situationer.

Deres angst kan også påvirke deres generelle trivsel og livskvalitet.

Episodisk angst

Episodisk angst derimod refererer til kortvarige perioder med intens angst, der typisk udløses af specifikke situationer eller begivenheder.

Både kronisk angst og episodisk angst kan have betydelige konsekvenser for et barns daglige funktion og trivsel.

Selvom episodisk angst ofte er kortvarig, kan den stadig have en betydelig indvirkning på et barns daglige funktion.

Såvel kronisk som episodisk angst kan føre til midlertidige problemer med at fokusere, udføre opgaver og deltage i aktiviteter, hvilket kan påvirke deres generelle trivsel.

Det er vigtigt for forældre, lærere og sundhedspersonale at være opmærksomme på varigheden og intensiteten af angstsymptomer hos børn.

Tidlig intervention og støtte kan hjælpe med at minimere angstens indvirkning på et barns daglige funktion og trivsel, og fremme deres generelle velvære.

Angst påvirker børns funktionsevne

Angst kan også have en negativ indvirkning på børns sociale, akademiske og familiemæssige funktion.

For at skelne mellem bekymring og angst hos børn anvendes der forskellige kriterier og vurderingsværktøjer.

Diagnosticering

Læger, psykologer og andre sundhedspersoner kan bruge diagnostiske manualer som:

 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) .
 • International Classification of Diseases (ICD)

til at identificere specifikke angstlidelser hos børn.

ICD er udgivet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og bruges bredt i Danmark som et standardklassifikationssystem for sygdomme, herunder mentale og adfærdsmæssige lidelser.

Den seneste version, ICD-10, har været i brug i Danmark i mange år, og implementeringen af ICD-11 er undervejs.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5): Selvom DSM er udviklet af det amerikanske psykiatriske samfund (APA) og primært bruges i USA, er DSM-5 også anerkendt og anvendt i Danmark. Mange fagfolk inden for psykiatri og psykologi er fortrolige med DSM-5’s diagnostiske kriterier og anvender dem i deres praksis.

Disse vurderingskriterier omfatter ofte varighed, intensitet og indvirkning på barnets daglige liv.

Supplerende vurderingsværktøjer

Derudover kan vurderingsværktøjer som spørgeskemaer og interviews hjælpe med at evaluere barnets symptomer, funktion og reaktioner på forskellige situationer.

Disse værktøjer kan bidrage til en mere objektiv vurdering af barnets tilstand og differentiere mellem bekymring og angst.

Professionel vurdering er afgørende

Det er vigtigt at bemærke, at en professionel evaluering er nødvendig for at stille en præcis diagnose og identificere den bedste behandlingsplan for et barn, der oplever bekymring eller angst.

En tidlig identifikation og intervention kan være afgørende for at hjælpe børn med angst med at håndtere deres symptomer og forbedre deres livskvalitet.

Hvad er symptomer på børneangst?

Børneangst er en almindelig tilstand, der kan påvirke børn i alle aldre. Der er forskellige typer af angst, og symptomerne kan variere fra barn til barn. Nogle af de almindelige symptomer på børneangst omfatter:

1. Generel uro og bekymring: Børn med angst kan virke urolige og bekymrede, selv når der ikke er nogen åbenlyse trusler.

2. Frygt og panik: Børn kan opleve frygt og panik i bestemte situationer, såsom at være alene eller i store grupper.

3. Fysiske symptomer: Børn kan opleve fysiske symptomer som hjertebanken, sveden, mavesmerter eller kvalme.

4. Søvnproblemer: Angst kan påvirke børns søvn og skabe problemer med at falde i søvn eller blive i søvn.

5. Adfærdsproblemer: Nogle børn kan udvise adfærdsproblemer såsom aggression, tilbagetrækning eller tvangshandlinger.

Hvordan håndterer man usikkerhed hos børn?

Usikkerhed hos børn kan være en udfordring for både børnene selv og deres forældre. Men der er flere måder at hjælpe børn med at håndtere deres usikkerhed på.

For det første er det vigtigt at lytte til børnenes bekymringer og følelser. Lad dem føle sig hørt og forstået, og vær opmærksom på deres behov for støtte og trøst.

For det andet kan det hjælpe at opmuntre børnenes selvtillid ved at give dem anerkendelse og ros for deres styrker og præstationer. Dette kan give børnene mere tillid til sig selv og deres evner.

For det tredje kan det være en god idé at introducere børnene til nye situationer gradvist og give dem mulighed for at øve sig og blive mere fortrolige med det. Dette kan reducere deres angst og usikkerhed, når de står over for nye udfordringer.

Endelig kan det også hjælpe at søge professionel hjælp, hvis børnenes usikkerhed påvirker deres daglige liv eller forårsager problemer.

Hvad er de typiske årsager til børneangst?

Børneangst kan have flere årsager, og det er vigtigt at forstå, at det ikke skyldes noget, som barnet eller forældrene har gjort forkert. Nogle af de mest almindelige årsager til børneangst inkluderer:

1. Arvelighed: Angst kan være arveligt, så hvis der er en historie med angst i familien, kan det øge risikoen for, at et barn udvikler angst.

2. Miljømæssige faktorer: Traumatiske oplevelser, forældres skilsmisse, mobning eller stressende familieforhold kan alle bidrage til børneangst.

3. Biologisk faktorer: Nogle børn kan have en kemisk ubalance i hjernen, der kan være en faktor i udviklingen af angst.

4. Personlighed: Børn, der er mere tilbøjelige til at være perfektionistiske eller bekymre sig mere end andre, kan have en øget risiko for at udvikle angst.

Det er vigtigt at huske, at børneangst ikke er en svaghed eller noget, der kan løses ved blot at “tage sig sammen”. Hvis dit barn lider af angst, er det vigtigt at søge professionel hjælp og støtte for at hjælpe dem med at håndtere deres tilstand på en sund og effektiv måde.

Hvad er effektive behandlingsmetoder for børneangst?

Der er flere effektive behandlingsmetoder til børneangst, som kan hjælpe børnene med at håndtere deres angst og leve et sundt og lykkeligt liv. Disse inkluderer:

1. Neuroaffektiv psykoterapi: En terapiform, der arbejder ud fra en dyb forståelse af hjernens funktioner og den følelsesmæssige oplevelse.

2. Medicin: I nogle tilfælde kan medicin hjælpe med at reducere angstsymptomer og forbedre børnenes livskvalitet.

3. Mindfulness og afslapningsteknikker: Disse teknikker kan hjælpe børn med at lære at forblive til stede i nuet og reducere stress og angst.

4. Familieterapi: Terapi, der involverer hele familien, kan hjælpe med at forbedre kommunikationen og styrke familiebåndene.

5. Social færdighedstræning: Børn med angst kan have svært ved at socialisere og opbygge relationer med andre børn. Social færdighedstræning kan hjælpe børn med at lære effektive måder at kommunikere og interagere med andre på.

Det er vigtigt at finde den behandlingsmetode, der virker bedst for dit barn, og at søge hjælp fra en professionel terapeut eller læge.

Det kan også være nyttigt at inddrage skolen eller andre professionelle, som dit barn interagerer med i deres daglige liv, i behandlingsplanen.

Sammen kan I skabe en støttende og positiv miljø for dit barn, hvor de kan lære at håndtere deres angst og trives.

Husk, at børneangst er en behandlingskrævende tilstand, og tidlig intervention kan have stor indflydelse på dit barns fremtidige liv og trivsel.

Vil du bedømme denne side?

Gns. 5 / 5. Antal: 299

Bedøm som den første

Hvordan kan vi forbedre denne side?

Angst.dk » Børn » Hvad er angst hos børn?