PTSD

Er PTSD en konstant skygge over dit liv – som påvirker din hverdag og minder?

Indholdsfortegnelse

PTSD efter en traumatisk begivenhed

Posttraumatisk Stress Syndrom (PTSD) er en alvorlig angstlidelse, der kan opstå efter at have oplevet eller været vidne til en traumatisk begivenhed.

Det kan være alt fra krigshandlinger og voldelige overfald til naturkatastrofer eller ulykker.

PTSD påvirker din daglige trivsel

PTSD kan også påvirke dig, der har været udsat for langvarig fysisk eller følelsesmæssig misbrug.

PTSD kan påvirke din mentale, følelsesmæssige og fysiske velbefindende og forårsage vedvarende symptomer, der kan have en betydelig indvirkning på dit daglige liv?

PTSD kan heldigvis behandles. Du kan derfor med stor fordel søge behandling – og effektivt gøre noget ved din PTSD.

Ole Conrad Kondrup
Julie Bøgdal
Flemming Bust

Fakta

Værd at vide

 1. PTSD er en psykisk lidelse, der kan udvikle sig som følge af at have oplevet eller været vidne til en traumatisk begivenhed.
 2. Symptomer på PTSD inkluderer at man genoplever traumet gennem mareridt eller flashbacks, undgåelse af situationer eller tanker relateret til traumet, negativ ændring i tanker og humør, samt øget arousal og reaktivitet.
 3. PTSD kan påvirke både voksne og børn og kan have en betydelig indvirkning på en persons daglige funktion og livskvalitet.
 4. Risikofaktorer for at udvikle PTSD omfatter tidligere traumatiske oplevelser, sværhedsgraden af traumet, manglende social støtte og visse personlighedstræk.

Læs også: Hvad er angst?

PTSD symptomer

Mange sætter netop disse ord, følelser og tanker på deres PTSD symptomer:

Lavt selvværd

Ikon
Lavt selvværd

Afmagt

Ikon
Afmagt

Selvstraf

Ikon
Selvstraf

Lav selvtillid

Ikon
Lav selvtillid

Indre uro

Ikon
Indre uro

Lysglimt

Ikon
Lysglimt

Skyldfølelse

Ikon
Skyldfølelse

“Over” sensitiv

Ikon
“Over” sensitiv

Mørkere syn

Ikon
Mørkere syn

Dobbeltsyn

Ikon
Dobbeltsyn

Svimmelhed

Ikon
Svimmelhed

Irrationel frygt

Ikon
Irrationel frygt

Scroll til højre

Symptomer på PTSD

 1. Genoplevelser af Traumet: Gentagne, ufrivillige og påtrængende erindringer om den traumatiske begivenhed. Dette kan inkludere flashbacks, mareridt, og levende, ufrivillige minder.
 2. Undgåelsesadfærd: Aktiv undgåelse af tanker, følelser, eller samtaler, der er forbundet med traumet samt undgåelse af steder, aktiviteter, eller personer, der minder om traumet.
 3. Negative Forandringer i Tanker og Stemning: Vedvarende negative tanker om sig selv eller andre, følelser af skyld eller skam, og en manglende evne til at huske vigtige aspekter af den traumatiske hændelse. Dette kan også omfatte en nedsat interesse i aktiviteter, som tidligere var behagelige, og en følelse af fremmedgørelse over for andre.
 4. Ændringer i Fysisk og Emotionel Reaktion: Dette kan omfatte at være let forskrækket, konstant på vagt over for fare, problemer med at koncentrere sig, irritabilitet, vredesudbrud, søvnproblemer, og at have en overvældende “kamp eller flugt” reaktion.
 5. Somatiske Symptomer: Nogle mennesker med PTSD oplever fysiske symptomer som hovedpine, maveproblemer, og andre stressrelaterede fysiske reaktioner.
 6. Varighed og Intensitet: For at blive diagnosticeret med PTSD, skal symptomerne have varet i mere end en måned og være af en sådan intensitet, at de forårsager væsentlig ubehag eller forstyrrer personens daglige liv.

Læs også: Hvad er angst symptomer?

PTSD årsager

Hvad er årsagerne til PTSD?

PTSD kan skyldes forskellige årsager, og det er vigtigt at bemærke, at ikke alle, der oplever en traumatisk begivenhed, udvikler PTSD.

PTSD er imidlertid en alvorlig psykisk lidelse, der kan opstå som reaktion på en oplevet eller vidnet traumatisk begivenhed, hvor personen føler, at deres liv eller sikkerhed er truet.

Tidlig intervention er vigtig, især når det drejer sig om mentale sundhedsproblemer.

Tidlig intervention betyder at identificere og håndtere et problem så tidligt som muligt, før det udvikler sig og forværres.

Ved PTSD og andre psykiske lidelser kan tidlig intervention være afgørende for bedre prognose og behandlingsresultater.

10 årsager til PTSD

Her er 10 af de mest almindelige årsager til, at du udvikler PTSD:

 1. Krig og kamp: Soldater, der har været udsat for kampoperationer og traumatiske begivenheder under krig, kan udvikle PTSD.

 2. Voldtægt og seksuelle overgreb: Personer, der har været ofre for voldtægt eller seksuelle overgreb, har en øget risiko for at udvikle PTSD.

 3. Voldsom fysisk eller psykisk overfald: Offer for voldelig fysisk eller psykisk overfald eller mishandling kan også opleve PTSD-symptomer. Psykisk overlast kan manifestere sig på forskellige måder, herunder langvarig og intens verbal nedgørelse, trusler, ydmygelser, manipulation, chikane eller andre former for psykisk mishandling.

 4. Naturkatastrofer: Mennesker, der har oplevet naturkatastrofer som jordskælv, orkaner, oversvømmelser eller brande, kan udvikle PTSD som følge af de traumatiske oplevelser.

 5. Alvorlige bilulykker: Personer, der har været involveret i alvorlige bilulykker eller vidner til sådanne ulykker, kan lide af PTSD.

 6. Vold i hjemmet: Mennesker, der har været udsat for langvarig fysisk eller psykisk vold i hjemmet, såsom i et voldeligt forhold, kan udvikle PTSD.

 7. Misbrug af stoffer eller alkohol: Personer, der har oplevet langvarigt misbrug af stoffer eller alkohol, kan have en øget risiko for at udvikle PTSD.

 8. Kidnapning: Kidnapning er en ekstremt voldsom og traumatiserende begivenhed, der kan have langvarige psykiske konsekvenser.

 9. Traumatiske oplevelser i barndommen: Oplevelse af traumatiske begivenheder i barndommen, såsom fysisk eller seksuelt misbrug, kan føre til udvikling af PTSD senere i livet.

 10. Uventet tab af en elsket: Pludselig og uventet død af en nærstående, som f.eks. et familiemedlem eller en tæt ven, kan føre til PTSD-symptomer hos nogle mennesker.

Hvis du lider af PTSD

Oplever du flashback eller andre symptomer på PTSD?

Så overvej om det faktisk behøver at være sådan.

Husk, hvis du lider af OCD, er det vigtigt at tage handling – og få hjælp.

Ole Conrad Kondrup

PTSD kan påvirke både voksne og børn. Tidlig intervention er afgørende for en bedre prognose og behandlingsresultater.

Ole Conrad Kondrup, Angst.dk

Kvinde på gaden oplever panikangst.

PTSD behandling

Opløsning af traumer


At leve med PTSD (posttraumatisk stresslidelse) kan være dybt udfordrende, men det er vigtigt at huske, at du ikke står alene med disse udfordringer.

Neuroaffektiv psykoterapi tilbyder en håbefuld og effektiv vej til at overkomme PTSD. Hos angst.dk integrerer vi denne terapiform med skræddersyede meditationsteknikker, som er nøje udvalgt til at støtte dig i din helingsproces.

Denne tilgang til behandling af PTSD bygger på en grundig forståelse af hjernens funktioner og sigter mod at give dig værktøjer til at forstå og bearbejde traumatiske oplevelser og de følelser, de fremkalder.

Vores metode tilbyder indsigt og strategier til at håndtere de komplekse udfordringer, der følger med PTSD, og hjælper dig med at transformere din oplevelse af traumer og stress.

Kontakt os

Sanserne skal trænes


I terapien mod PTSD fokuserer du på at integrere og forstå dine følelser, sansninger og tanker, der er forbundet med traumet.

Du vil blive introduceret til specialiserede teknikker, som er udviklet til at påvirke bestemte områder af hjernen, især dem, der er påvirket af traumatiske oplevelser.

Denne terapiform inddrager både den emotionelle del (limbiske system) og den tænkende del (neocortex) af hjernen.

Dette er afgørende for at skabe en sundere forbindelse mellem dine følelser og tanker, som ofte er fragmenterede efter traumatiske hændelser.

Denne tilgang er særlig effektiv i behandlingen af PTSD, hvor både kroppens fysiske reaktioner på traumet og de mentale processer, der følger, er centrale elementer i helingsprocessen.

Se behandling
Angst: Hjernens 3 dele

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er PTSD?

PTSD står for posttraumatisk stresslidelse, som er en psykisk lidelse, der kan udvikle sig som reaktion på en traumatisk begivenhed eller en række traumatiske begivenheder. PTSD kan påvirke både børn og voksne.

Mennesker med PTSD oplever vedvarende og invaliderende symptomer, der opstår efter at have været udsat for eller vidnet til en begivenhed, der involverede død, alvorlig skade eller trusler mod deres egen eller andres liv eller fysiske integritet.

Læs mere om PTSD her.

Hvilke symptomer giver PTSD?

De primære symptomer på PTSD kan opdeles i fire hovedkategorier:
1. Genoplevelse af traumet
2. Undgåelsesadfærd
3. Øget arousal
4. Negative ændringer i tanker og humør

Læs mere om PTSD her.

Hvad kan du gøre, hvis du oplever PTSD?

Tidlig intervention er vigtig, især når det drejer sig om mentale sundhedsproblemer som PTSD.

Tidlig intervention betyder at identificere og håndtere et problem så tidligt som muligt, før det udvikler sig og forværres.

Når det kommer til mentale sundhedsproblemer som angstlidelser, depression, PTSD eller andre psykiske lidelser, kan tidlig intervention være afgørende for bedre prognose og behandlingsresultater.

Læs mere om PTSD her.

Denne side er skrevet af:

Flemming Bust

Forfatter:

Flemming Bust

Opdateret:

Læsetid:

5 min.