PTSD

Indhold

Posttraumatisk Stress Syndrom (PTSD) er en alvorlig angstlidelse, der kan opstå efter at have oplevet eller været vidne til en traumatisk begivenhed.

Det kan være alt fra krigshandlinger og voldelige overfald til naturkatastrofer eller ulykker.

PTSD kan også påvirke dig, der har været udsat for langvarig fysisk eller følelsesmæssig misbrug.

PTSD kan påvirke din mentale, følelsesmæssige og fysiske velbefindende og forårsage vedvarende symptomer, der kan have en betydelig indvirkning på dit daglige liv?

PTSD kan behandles! Du kan med stor fordel gøre noget ved din PTSD.

Fakta om PTSD

  • PTSD er en psykisk lidelse, der kan udvikle sig som følge af at have oplevet eller været vidne til en traumatisk begivenhed.
  • Symptomer på PTSD inkluderer genoplevning af traumet gennem mareridt eller flashbacks, undgåelse af situationer eller tanker relateret til traumet, negativ ændring i tanker og humør, samt øget arousal og reaktivitet.
  • PTSD kan påvirke både voksne og børn og kan have en betydelig indvirkning på en persons daglige funktion og livskvalitet.
  • Risikofaktorer for at udvikle PTSD omfatter tidligere traumatiske oplevelser, sværhedsgraden af traumet, manglende social støtte og visse personlighedstræk.

Hvad er årsagerne til PTSD?

PTSD kan skyldes forskellige årsager, og det er vigtigt at bemærke, at ikke alle, der oplever en traumatisk begivenhed, udvikler PTSD.

PTSD er imidlertid en alvorlig psykisk lidelse, der kan opstå som reaktion på en oplevet eller vidnet traumatisk begivenhed, hvor personen føler, at deres liv eller sikkerhed er truet.

Tidlig invervention er vigtig, især når det drejer sig om mentale sundhedsproblemer.

Tidlig intervention betyder at identificere og håndtere et problem så tidligt som muligt, før det udvikler sig og forværres.

Ved PTSD og andre psykiske lidelser, kan tidlig intervention være afgørende for bedre prognose og behandlingsresultater.

Her er 10 potentielle årsager, der kan føre til PTSD:

10 årsager til PTSD

1. Krig og kamp

Soldater, der har været udsat for kampoperationer og traumatiske begivenheder under krig, kan udvikle PTSD.

2. Voldtægt og seksuelle overgreb

Personer, der har været ofre for voldtægt eller seksuelle overgreb, har en øget risiko for at udvikle PTSD.

3. Voldsom fysisk eller psykisk overfald

Offer for voldelig fysisk eller psykisk overfald eller mishandling kan også opleve PTSD-symptomer. Psykisk overlast kan manifestere sig på forskellige måder, herunder langvarig og intens verbal nedgørelse, trusler, ydmygelser, manipulation, chikane eller andre former for psykisk mishandling.

4. Naturkatastrofer

Mennesker, der har oplevet naturkatastrofer som jordskælv, orkaner, oversvømmelser eller brande, kan udvikle PTSD som følge af de traumatiske oplevelser.

5. Alvorlige bilulykker

Personer, der har været involveret i alvorlige bilulykker eller vidner til sådanne ulykker, kan lide af PTSD.

6. Vold i hjemmet

Mennesker, der har været udsat for langvarig fysisk eller psykisk vold i hjemmet, såsom i et voldeligt forhold, kan udvikle PTSD.

7. Misbrug af stoffer eller alkohol

Personer, der har oplevet langvarigt misbrug af stoffer eller alkohol, kan have en øget risiko for at udvikle PTSD.

8. Kidnapning

Kidnapning er en ekstremt voldsom og traumatiserende begivenhed, der kan have langvarige psykiske konsekvenser.

9. Traumatiske oplevelser i barndommen

Oplevelse af traumatiske begivenheder i barndommen, såsom fysisk eller seksuelt misbrug, kan føre til udvikling af PTSD senere i livet.

10. Uventet tab af en elsket

Pludselig og uventet død af en nærstående, som f.eks. et familiemedlem eller en tæt ven, kan føre til PTSD-symptomer hos nogle mennesker.

Oplever du flashback eller andre symptomer på PTSD? Så overvej om det faktisk behøver være sådan.

Ring eller skriv til os og hør hvordan du kan få hjælp.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er PTSD?

PTSD står for posttraumatisk stresslidelse, som er en psykisk lidelse, der kan udvikle sig som reaktion på en traumatisk begivenhed eller en række traumatiske begivenheder. PTSD kan påvirke både børn og voksne.

Mennesker med PTSD oplever vedvarende og invaliderende symptomer, der opstår efter at have været udsat for eller vidnet til en begivenhed, der involverede død, alvorlig skade eller trusler mod deres egen eller andres liv eller fysiske integritet.

Læs mere om PTSD her.

Hvilke symptomer giver PTSD?

De primære symptomer på PTSD kan opdeles i fire hovedkategorier:
1. Genoplevelse af traumet
2. Undgåelsesadfærd
3. Øget arousal
4. Negative ændringer i tanker og humør

Læs mere om PTSD her.

Hvad kan du gøre hvis du oplever PTSD?

Tidlig intervention er vigtig, især når det drejer sig om mentale sundhedsproblemer som PTSD.

Tidlig intervention betyder at identificere og håndtere et problem så tidligt som muligt, før det udvikler sig og forværres.

Når det kommer til mentale sundhedsproblemer som angstlidelser, depression, PTSD eller andre psykiske lidelser, kan tidlig intervention være afgørende for bedre prognose og behandlingsresultater.

Læs mere om PTSD her.

Referencer

Denne side er skrevet af:

Flemming Bust

Forfatter:

Flemming Bust

Opdateret:

Læsetid:

4 min.

PTSD: Er Fortidens Traumer Stadig Skygger i Dit Liv?

PTSD ⭐ | ✓ Hvad er Posttraumatisk Stress Syndrom. | ✓ Arbejd med din PTSD og mærk forandringen og livsglæden komme tilbage. → Angst.dk