5 strategier til opbygning af resiliens hos unge

Der findes flere strategier, som kan hjælpe unge med at opbygge resiliens og takle de udfordringer, livet byder på. Her er 5!

Photo of author

Forfatter:

Flemming Bust

Opdateret:

Læsetid:

5 min.

Indholdsfortegnelse

Der er hjælp at hente i strategier til at træne din resiliens

Mange unge oplever i dag angst og usikkerhed omkring deres selvværd.

Det kan være angstprovokerende at navigere i en verden med høje forventninger fra både venner, familie og samfundet generelt.

Heldigvis findes der flere strategier, som kan hjælpe unge med at opbygge resiliens og tackle de udfordringer, livet byder på.

Her gennemgås 5 effektive strategier til at styrke unges resiliens med særligt fokus på angst og selvværd.

Ved at arbejde målrettet med disse områder kan du opbygge robusthed og blive bedre rustet til at håndtere modgang.

Lad os dykke ned i de 5 strategier.

Angst og selvværd hos unge

For at kunne styrke unges resiliens, er det vigtigt først at forstå sammenhængen mellem angst og selvværd.

Hvad er angst?

Angst er en normal følelse, som de fleste oplever fra tid til anden.

Ofte handler angsten om noget bestemt, såsom eksaminer, dates eller taler foran mange mennesker.

Denne form for angst kaldes situationsbestemt angst.

Hos nogle bliver angsten imidlertid så stor, at den går ud over deres daglige funktion.

Man taler da om en angstlidelse.

De hyppigste former for angstlidelser hos unge er

Social angst

En overdreven frygt for at blive negativt bedømt af andre i sociale situationer. Det kan føre til isolation.

Generaliseret angst

En generel følelse af konstant bekymring og nervøsitet, ofte uden en klar årsag.

Panikangst

Pludselige angstanfald med kraftige psykiske og fysiske symptomer som hjertebanken, rysten og kvælningsfornemmelser.

Angstens påvirkning af selvværd

For unge med angst kan bekymringerne fylde så meget, at de går ud over selvværdet. Tanker som:

 • Jeg dur ikke til noget
 • Ingen kan lide mig
 • Jeg klarer det aldrig

bliver en ond spiral, der forstærker angsten yderligere.

Lavt selvværd og angst går altså ofte hånd i hånd.

Heldigvis findes der måder at bryde den onde cirkel på.

Lad os se på 5 konkrete strategier.

Strategi 1: Opbyg en støttende omgangskreds

Relationer har stor betydning for unges trivsel og selvværd. At have nære venner at stole på og kunne søge råd hos er vigtigt.

Hvad kan hjælpe?

 • Tal åbent om angst og usikkerhed med mennesker, du stoler på. Det at dele tanker og følelser med andre er befriende.
 • Prioriter at pleje egne venskaber ved fx at arrangere hyggeaftener eller fælles aktiviteter.
 • Hvis ens eksisterende venskaber belaster mere, end de gavner, så overvej at danne nye relationer. Søg mod mennesker, der bakker op.
 • Deltag i sociale fællesskaber med ligesindede, fx en sportsklub, spejder eller forening. Her opbygges nye venskaber.
 • Opsøg evt. en terapeut, hvis du har brug for en tæt relation til en voksen at sparre med.

Husk på

Omgiv dig med mennesker, der ser dine styrkesider og viser omsorg.

På den måde opbygges et støttende netværk, der boostet selvtilliden.

Strategi 2: Fokuser på det, der fungerer

Unge med angst har ofte en tendens til at fokusere ensidigt på alt det, de bekymrer sig om og ser som problemer.

Her kan det være givende at vende blikket mod det, der faktisk lykkes.

Sådan styrkes fokus på det positive

 • Lav en liste over dine styrker og talenter. Hvad er du god til? Hvad værdsætter andre ved dig? Hav den som en påmindelse.
 • Fejr de små sejre i hverdagen, fx når det lykkes at holde en præsentation, klare et svært fag eller invitere en ny ven ud.
 • Før en taknemmelighedsdagbog, hvor positive oplevelser og god energi noteres ned. Læs den, når du har brug for et boost.
 • Vær opmærksom på negative tanker og angstprovokerende scenarioer. Er de reelle eller overdrevne? Er der flere vinkler på en situation?
 • Spørg dig selv: Hvis min bedste ven var i samme situation, hvad ville jeg så sige til opmuntring? Vis dig selv samme medfølelse.

Husk på

Ved at rette fokus mod ressourcer frem for begrænsninger, øges troen på egne evner.

Det styrker selvværd og resiliens.

Strategi 3: Dyrk motion og sund livsstil

Fysisk og mental sundhed hænger uløseligt sammen.

Når kroppen har det godt, smitter det af på psyken.

Motion og gode vaner er meget effektive redskaber til at håndtere angst.

Sådan bruges krop og sundhed som hjælp

 • Lav en fast rutine med 30-60 minutters motion om dagen, gerne pulshøjnende aktiviteter som løb, cykling eller svømning. Det sænker angst og øger velvære.
 • Styrk eventuelt med styrketræning eller yoga, som både er godt for kroppen og beroligende for sindet.
 • Spis varieret og vitaminrig kost med masser af grønt, fuldkorn og protein. Undgå sukker, koffein og junkfood, som påvirker blodsukkeret og humøret negativt.
 • Få tilstrækkelig søvn, minimum 7-8 timer for unge. Det styrker koncentrationen og den mentale balance.
 • Brug afslappende rutiner om aftenen, fx en varm bruser, afspændingsøvelser eller rolig musik. Det gør det lettere at falde til ro og sove.

Husk på

Når krop og sind fungerer sammen, bliver man bedre i stand til at håndtere modgang.

Motion og gode vaner er vigtige allierede mod angst.

Strategi 4: Lær teknikker til at regulere angsten

Der findes heldigvis mange effektive teknikker, man kan tage i brug for at dæmpe angst og bevare roen i stressende situationer.

Disse værktøjer styrker evnen til selvregulering.

Nyttige teknikker ved angstanfald

 • Vejrtrækningsøvelser: Træk vejret dybt ind og ud i roligt tempo. Det beroliger nervesystemet.
 • Aflede opmærksomheden: Ret fokus mod noget i omgivelserne, fx genstandes farver, lyde eller lugte. Det distraherer hjernen fra angsttankerne.
 • Progressiv muskelafspænding: Spænd og løsn op i kroppens muskelgrupper, én efter én. Det reducerer uro og stress.
 • Visualisering: Forestil rolige scenerier som en solnedgang eller skov. Brug fantasien til at guide dig væk fra angsten.
 • Positiv selvsnak: Tal beroligende til dig selv og minde dig om, at angsten vil aftage. Fx “Det her går over” eller “Jeg kan godt klare det her”.

Husk på

Disse teknikker kræver øvelse, men bliver effektive redskaber til at regulere angst og bevare kontrollen.

Strategi 5: Søg professionel hjælp ved behov

De fleste vil kunne opbygge resiliens ved hjælp af disse strategier.

Men hvis angsten er invaliderende, bør man ikke tøve med at søge professionel hjælp.

Tegn på behov for behandling

 • Angsten påvirker stort set alle aspekter af ens liv
 • Man undgår i vid udstrækning angstprovokerende situationer
 • Angsten ledsages af depression eller meget lavt selvværd
 • Man har haft disse problemer i lang tid uden bedring

Hjælp at søge

 • Konsultation hos egen læge: Den praktiserende læge kan henvise videre til behandling.
 • Terapi: Behandling hos en terapeut kan være effektivt. Neuroaffektiv terapi er meget effektivt.
 • Angstgrupper og rådgivning: Mange organisationer tilbyder rådgivning og angstgrupper for unge. Her kan man dele erfaringer med ligesindede.
 • Medicinsk behandling: I svære tilfælde kan antiangstmedicin eller antidepressiva komme på tale for en periode, i samråd med læge.

Husk på

Der er hjælp at hente, hvis angsten bliver invaliderende.

Man behøver og skal ikke kæmpe alene. Søg støtte, når der er behov.

Sammenfatning

At styrke unges resiliens handler i høj grad om at tackle usikkerhed og angst samt opbygge et positivt selvbillede.

Ved at omgive dig med støttende relationer, fokusere på det der lykkes, leve sundt, mestre angstteknikker og søge hjælp ved behov, kan du bygge robusthed til at navigere i modgang.

Det kræver indsats og tålmodighed, men det er en vigtig investering i ens trivsel og fremtid. Tro på dig selv og dine muligheder.

Vil du bedømme denne side?

Gns. 5 / 5. Antal: 189

Bedøm som den første

Hvordan kan vi forbedre denne side?

Angst.dk » Unge » 5 strategier til opbygning af resiliens hos unge