Uvirkelighedsfølelse

Har du nogensinde følt, at verden omkring dig ikke virker virkelig, eller at du er frakoblet fra dig selv? Denne uvirkelighedsfølelse kan være dybt foruroligende.

Photo of author

Forfatter:

Flemming Bust

Opdateret:

Læsetid:

4 min.

Indholdsfortegnelse

Uvirkelighedsfølelse – En dybere forståelse af dine angst symptomer

Har du nogensinde følt, at verden omkring dig ikke virker virkelig, eller at du er frakoblet fra dig selv?

Denne uvirkelighedsfølelse kan være dybt foruroligende.

Mange, der oplever denne følelse af uvikelighed, beskriver det som at være i en drøm eller se livet gennem en slags tåge.

Hvad er uvirkelighedsfølelse?

Uvirkelighedsfølelse refererer til en følelse af adskillelse fra sig selv eller sine omgivelser.

Man skelner mellem derealisation og depersonalisation.

 • Derealisation handler om en følelse af, at omgivelserne virker uvirkelige eller drømmeagtige. Verden omkring en kan føles fremmed eller distanceret. Det er en slags frakobling fra virkeligheden.
 • Depersonalisation handler om en følelse af at være frakoblet fra sig selv eller sine egne tanker og følelser. Det kan føles som om, man ser sig selv udefra eller ikke rigtig er til stede i sin egen krop. Ens identitetsfølelse er forstyrret.

Så derealisation relaterer til ens opfattelse af omverdenen, mens depersonalisation relaterer til ens selvopfattelse og identitetsfølelse.

De to fænomener opleves ofte samtidig hos personer med en uvirkelighedsfølelse.

Hvordan opleves uvirkelighedsfølelse?

At føle sig frakoblet fra virkeligheden kan være skræmmende.

Her er nogle af de almindelige måder, det kan opleves på:

 • En følelse af, at du eller din omverden ikke er virkelig.
 • Du kan føle, at du er adskilt fra din krop.
 • Dine omgivelser kan synes drømmeagtige.
 • Selvom du er på et velkendt sted, kan det føles fremmed og ukendt.
 • Oplevelsen af at se verden gennem en tåge.
 • En fornemmelse af at være ved siden af dig selv, at du ser dig selv udefra, som om du er tilskuer til dit eget liv.

Kan angst føre til uvirkelighedsfølelse?

Ja, angst kan definitivt føre til en følelse af uvirkelighed eller dissociation.

Der er flere grunde til, at angst og uvirkelighedsfølelse ofte optræder sammen:

 • Ved angstanfald frigives stresshormoner som adrenalin og kortisol. Disse påvirker hjernen og sanseapparatet, så verden kan begynde at føles uvirkelig og fremmed.
 • Kroppen går i “overlevelsestilstand” ved angst. Dette kan medføre en følelse af at være frakoblet og se sig selv udefra. Det er en slags beskyttelsesmekanisme.
 • Ved langvarig angst belastes hjernen konstant af bekymringer og frygt. Det kan forstyrre de normale perceptionsprocesser og give derealisation.
 • Personer med angstlidelser er ofte hypersensitive overfor kropsfornemmelser. Interne forstyrrelser opfattes som farlige og forstærker dissociationen.
 • Angst og uvirkelighedsfølelse forstærker hinanden i en ond cirkel, hvor angsten skaber dissociation og dissociationen skaber mere angst.
 • Visse angsttyper, som panikangst og social angst, er særligt forbundet med episodiske uvirkelighedsoplevelser.

Derfor er det vigtigt at få behandlet sin angstlidelse, da dette kan mindske oplevelser med derealisation.

Afspænding, vejrtrækningsøvelser og kognitiv terapi kan hjælpe.

I svære tilfælde kan medicin være nødvendigt for at bryde den onde cirkel.

Årsager til uvirkelighedsfølelse ved angst

Din krop og hjerne har mange måder at forsøge at beskytte dig på ved stress og angst.

Uvirkelighedsfølelse kan være en af dem.

Kroppens naturlige reaktion

 • Stress, angst eller traumatiske oplevelser. Uvirkelighedsfølelsen kan være en måde at distancere dig fra overvældende følelser eller situationer.
 • Depersonalisation kan også forekomme ved visse psykiske lidelser som skizofreni, depression eller bipolar lidelse. Det kan være et symptom på sygdommen.
 • Søvnmangel, feber eller sult kan også medvirke til følelsen af frakobling.
 • I sjældne tilfælde kan det skyldes epileptiske anfald i hjernen eller migræne-aura.

Stimulanser og medicin

 • Visse smertestillende mediciner samt cannabis kan i nogle tilfælde udløse en forbigående følelse af uvirkelighed.
 • Psykedeliske stoffer som ayahuasca, psilocybin svampe eller LSD kan definitivt også udløse oplevelser af derealisation eller depersonalisation.

10 andre faktorer

 1. Eksistentiel krise eller manglende mening i tilværelsen. Følelsen af at være frakoblet virkeligheden kan handle om manglende forankring og retning i livet.
 2. Problemer med selvopfattelsen eller identitetsdannelsen. Usikkerhed om hvem man er kan medføre depersonalisation.
 3. Traumatisk opvækst med omsorgssvigt eller overgreb. Det kan give problemer med at føle sig som et sammenhængende selv.
 4. Følelsesmæssig tilbagetrækning som overlevelsesmekanisme. Frakoblingen kan være en måde at beskytte sig selv på.
 5. Filosofiske overvejelser om virkelighedens og bevidsthedens natur kan også udløse uvirkelighedsfølelser hos nogle.
 6. Meditation og spirituelle oplevelser kan i sjældne tilfælde udløse en intens derealisationsfølelse.
 7. Holotropisk vejrtrækning: Denne teknik involverer hurtig, dyb vejrtrækning. Det kan ændre bevidsthedstilstanden og fremkalde en følelse af at forlade kroppen.
 8. Wim Hof-metoden: Kombinerer hurtig vejrtrækning med bade i koldt vand. Dette kan give en euforisk følelse, men også derealisation.
 9. Sudarshan Kriya: En række forskellige åndedrætsteknikker fra yoga, som kan give spirituelle eller dissocierende oplevelser.
 10. Nogle mennesker oplever kortvarige episoder med derealisation uden en klar årsag.

Er uvirkelighedsfølelse farligt?

Selvom det at føle sig frakoblet kan være dybt forstyrrende, er det i sig selv ikke farligt.

Men det er vigtigt at adressere og håndtere de underliggende årsager, især hvis det påvirker din evne til at fungere i dagligdagen.

Hvordan håndterer man uvirkelighedsfølelse?

Hvis du oplever denne fornemmelse, er der trin, du kan tage for at finde jordforbindelsen igen.

5 generelle råd

 1. Undgå stimulanser som koffein og alkohol.
 2. Teknikker som grounding eller fokusering på din vejrtrækning kan hjælpe.
 3. Undgå at panikke – følelsen er ubehagelig, men går normalt over af sig selv igen.
 4. Snak med en, du stoler på, om oplevelsen – det kan hjælpe med at jorde dig.
 5. Søg lægehjælp, hvis følelsen er vedvarende eller invaliderende.

5 tips – når det sker

 1. Fokuser på vejrtrækning – langsom og dyb åndedræt kan dæmpe følelsen.
 2. Spis eller drik noget – det kan hjælpe med at føle sig mere jordforbundet.
 3. Gå en tur – bevægelse og frisk luft kan mindske dissociation.
 4. Lav jordforbundne aktiviteter – rengøring, havearbejde etc.
 5. Brug dine sanser – mærk ting, lyt til musik, se detaljer omkring dig.

7 strategier – langsigtet håndtering

 1. Identificer udløsende faktorer og undgå dem.
 2. Øg din robusthed med sund livsstil – søvn, kost, motion.
 3. Lær afslapningsteknikker og grounding-øvelser.
 4. Arbejd med accept af følelsen når den kommer.
 5. Søg støtte i mindfulness, meditation eller terapi.
 6. Tal med læge om medicin, hvis det er hyppigt eller alvorligt.
 7. Overvej neuroaffektiv terapi. Kontakt angst.dk for vejledning og støtte.

Opsummering

Uvirkelighedsfølelse kan være en skræmmende oplevelse, men med den rette forståelse og værktøjer kan du navigere gennem den.

Husk, du er ikke alene, og der er ressourcer og støtte til rådighed for at hjælpe dig.

Gå til: Psykiske angst symptomer

Vil du bedømme denne side?

Gns. 5 / 5. Antal: 171

Bedøm som den første

Hvordan kan vi forbedre denne side?

Gør noget ved angsten?

Se behandling

Er du lidt i tvivl?

Tag en angst test her
Angst.dk » Angst symptomer » Uvirkelighedsfølelse