Psykiske lidelser

Mange mennesker med angst, kan også kæmpe med…

Da angst er et symptom på mistrivsel, overbelastning eller gamle traumer.

Spørger rigtig mange, om det kun er angsten der fokuseres på.

Svaret er selfølgelig nej!

I en angst behandling går vi altid efter årsagerne til angsten, da angsten i sig selv er et symptom!

Derfor er der her en liste med 30 lidelser vi lige så ofte behandler – da de bliver en del af angst behandlingen.

 1. Lavt selvværd: En negativ opfattelse af sig selv og manglende tillid til egne evner og værd.
 2. Perfektionisme: En trang til at stræbe efter fejlfrihed og høj præstation.
 3. Stress: En tilstand, hvor man føler sig presset, overvældet eller anspændt på grund af krav eller belastninger.
 4. Depression: En tilstand præget af dyb tristhed, mangel på interesse for ting og energitab.
 5. Spiseforstyrrelser (f.eks. anoreksi, bulimi, BED): Forstyrrelser i spiseadfærd og kropsbillede.
 6. Personlighedsforstyrrelser: Mønstre af adfærd, tankegang og følelser, der adskiller sig fra normen.
 7. Søvnproblemer (f.eks. søvnløshed): Svært ved at sove eller vedligeholde en sund søvnrytme.
 8. Misbrugsproblemer: Brug af stoffer eller alkohol som en måde at håndtere følelser på.
 9. Kronisk selvnedvurdering: Vedvarende negativ opfattelse af ens eget værd.
 10. Posttraumatisk stresslidelse (PTSD): En reaktion på traumatiske begivenheder med symptomer som mareridt og flashbacks.
 11. Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD): Gentagne tvangstanker og tvangshandlinger.
 12. Histrionisk personlighedsforstyrrelse: Behov for at være centrum for opmærksomhed og dramatisere situationer.
 13. Kropsdysmorfi (billeddysmorfi): En vedvarende opfattelse af, at ens krop er defekt eller unormal.
 14. Psykosomatiske lidelser: Fysiske symptomer forårsaget af psykisk stress eller konflikter.
 15. ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet): Vanskeligheder med at koncentrere sig og styre impulser.
 16. Autisme spektrumforstyrrelse (ASD): Problemer med social interaktion og kommunikation.
 17. Afhængighed af sociale medier: Overdreven brug af sociale medier, der kan påvirke selvværd og trivsel.
 18. Ensomhed: Følelsen af isolation og mangel på forbindelse til andre.
 19. Perfektionistisk personlighedsforstyrrelse: En vedvarende stræben efter perfektion i alle aspekter af livet.
 20. Impostor-syndrom: En følelse af at være en bedrager eller utilstrækkelig på trods af succes.
 21. Impulsiv vrede: Problemer med at kontrollere vredesudbrud.
 22. Mobning eller mobbeofre: Både mobbere og ofre kan have psykiske udfordringer som følge af mobning.
 23. Depersonalisering/derealisation lidelse: Følelse af at være adskilt fra ens egen krop eller omgivelser.
 24. Arbejdsnarkomani: En besættelse med arbejde og en ude af balance arbejds- og livsstil.
 25. Ludomani: Manglende evne til at kontrollere spilleadfærd, der fører til økonomiske problemer og stress.
 26. Identitetsforstyrrelser: Forvirring om ens egen identitet og formål i livet.
 27. Mistillid til andre: Vedvarende mistillid til andre mennesker, selv uden åbenbar grund.
 28. Kompulsiv shopping: En tvangsmæssig trang til at shoppe, der kan føre til økonomiske problemer og stress.
 29. Sorg og sorgreaktioner: Sorg kan føre til en række psykiske og følelsesmæssige udfordringer.
 30. Paranoia: En tilstand præget af overdreven mistillid og frygt for, at andre ønsker at skade eller forfølge en.

Du kan læse mere om angst behandling her.

Angst.dk » Psykiske lidelser