Etik og retningslinjer

De etiske retninglinjer for behandling af stress, angst og depression er udviklet for at sikre, at sundhedsprofessionelle arbejder på en professionel og etisk forsvarlig måde, når de behandler patienter med disse tilstande.

Disse retninglinjer tager hensyn til en række faktorer, herunder klientens rettigheder, sikkerhed og fortrolighed, og sikrer, at behandlingen er baseret på evidensbaserede metoder og praksis.

Som sundhedsprofessionelle er det vores ansvar at sikre, at vi behandler vores klienter på en etisk forsvarlig måde, der tager hensyn til deres individuelle behov og forventninger.

Omkring de etiske retningslinjer, følger vi Dansk Psykoterapeutforening der har udarbejdet et sæt etiske retningslinjer, der skal følges, når man behandler psykiske lidelser, herunder stress, angst og depression.

Disse retningslinjer er baseret på den nyeste viden og praksis inden for feltet og er udviklet med det formål at sikre, at klienterne altid modtager den bedst mulige behandling under hensyntagen til deres individuelle behov og ønsker.

De etiske retningslinjer dækker en lang række områder, herunder fortrolighed, informeret samtykke, klientens rettigheder og pligter, terapeutens ansvar og meget mere.

Du kan læse mere hos Dansk Psykoterapeutforning her.

Psykoterapeut MPF

En psykoterapeut MPF er en to-faglig professionel inden for det psykoterapeutiske felt.

Hos Angst.dk  har terapeuter gennemgået en bachelor- eller kandidatuddannelse og har mindst  6 års erhvervserfaring i det humanistiske, pædagogiske eller social- og sundhedsfaglige felt.

Derudover har de fuldført en fireårig psykoterapeutuddannelse fra et godkendt psykoterapeutisk uddannelsessted.

Som en del af deres praksis forener de deres tidligere kompetencer og erfaringer med deres psykoterapeutiske efteruddannelse.

Alle terapeuter hos angst.dk er psykoterapeut MPF og medlem af psykoterapeutforeningen.

Du kan læse mere om MPF her.

Supervision

Samtlige psykoterapeuter  hos angst.dk modtager supervision og faglig sparring vedrørende deres klienter. Dette medfører, at klienternes individuelle problemstillinger bliver analyseret og diagnosticeret hos både psykoterapeuten og supervisor. Behandlingsplanen bliver også individuelt tilrettelagt i det faglige fællesskab af terapeut og supervisor.

Det sikrer , at behandlingen er af høj kvalitet og i overensstemmelse med de etiske retningslinjer.

Supervision er en integreret del af vores professionelle praksis, og det hjælper terapeuterne med at opnå en dybere forståelse af deres klienter og behandlingen af deres tilstande.

Vores terapeuter deltager regelmæssigt i supervision, hvor de får feedback på deres arbejde og kan drøfte deres udfordringer og succeser.

Vi hos angst.dk tager vores ansvar som sundhedsprofessionelle alvorligt.

Vi er forpligtede til at følge de etiske retningslinjer og sikre, at vores klienter modtager den bedst mulige behandling.

Vores psykoterapeuter MPF er uddannet og superviseret til at behandle stress, angst og depression på en etisk forsvarlig måde.

Vi er dedikerede til at hjælpe vores klienter med at opnå en bedre livskvalitet og håndtere deres psykiske udfordringer med succes.

Angst.dk » Politikker » Etik og retningslinjer