Garanti

Giver angst.dk garantier?

I de mange daglige henvendelser vi får i angst.dk, spørger folk ofte – om vi kan give en garanti for, at de kommer ud af deres angst.

Spørgsmålet er fuldt forståeligt og i den grad relevant.

Men lige så ofte fortæller folk…

… At deres tidligere eller nuværende behandler / psykolog garanterede – at de kunne hjælpe dem af med angsten.

Når de så henvender sig til os i angst.dk – må vi formode, at garantien så ikke er blevet indfriet som forventet.

Med andre ord – så gik angsten ikke væk, og nu søger de en ny behandling – og ønsker en ny garanti.

“En Garanti er en frivillig forpligtelse, som virksomheden påtager sig ved salg af produkter, hvor forbrugeren gives yderligere rettigheder end de rettigheder, som forbrugeren har efter lovgivningen. Det er frivilligt for virksomheden, om den vil give en garanti eller lade være.”

Kilde: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen.

Psykoterapi og coaching er en serviceydelse

Derfor kan du med fordel spidse ørene, når du søger efter hjælp til at komme ud af angst.

Hører du ordet “Garanti” – så spørg ind til hvad der garanteres?

Samtidigt bør du altid bede om en forklaring på, hvordan garantien du stilles i udsigt – vil blive indfriet.

Giver angst.dk så garantier?

Svaret er: Ja! Vi giver rigtig mange garantier.

Dog er det vigtigt, at definere hvilke garantier du får hos os.

Angst.dk garanterer:

At du møder en uddannet fagperson med den teoretiske base i orden.

At du møder en terapeut med den praktiske erfaring i at tale professionelt med mennesker.

At du bliver guidet af en fagperson, der også har praktisk erfaring fra eget liv – altså reel livserfaring.

At du bliver undervist og guidet i, at bruge den teori du lærer til at skabe forandring i din hverdag.

At din terapeut inspirerer, motiverer og er med dig hele vejen – også op ad den stejle læringskurve

At vi klæder dig på med en fyldt værktøjskasse med de værktøjer, du har brug for. Og vi lærer dig at bruge dem.

At vi lærer dig, hvordan du handler på de konkrete, daglige udfordrende situationer, du møder.

At vi altid og til hver en tid udfordrer dig på handling fremfor at fastholde dig i problemet – ved at stryge dig med hårene.

At “falder du af hesten, hjælper vi dig tilbage i sadlen.”

At vi også er der mellem dine sessioner og guider dig i din træning – lidt som en personlig træner i fitnesscentret – ved hjælp af feedback på din TræningsLog.

At vi skaber succesen sammen – og vi viser dig, hvordan du laver træningsindsatsen.

Det vi ikke garanterer

Da det at komme ud af din angst netop kræver din aktive medvirken, garanterer vi ikke på forhånd, at du kommer ud af angst.

Ganske enkelt fordi det ville være utroværdigt af os.

En gammel talemåde siger at:

“Du kan trække en hest til truget, men du kan ikke tvinge den til at drikke.”

Det er både en sand og meget præcis beskrivelse.

Du kan ikke hjælpe mennesker, der ikke ønsker hjælp.

Du kan heller ikke hjælpe mennesker, der ikke vil erkende, at noget af ansvaret ligger som dem selv.

Prøv lige at overveje følgende:

  • Kan du løbe et maraton – uden at træne vedholdende før løbet?
  • Kan du tage en uddannelse – uden at studere?
  • Kan du lære noget nyt – uden at bruge din nysgerrighed og investere din tid?
  • Kan du blive mæt – uden selv at åbne munden og tygge maden?

Med andre ord, der skal en indsats til.

Forandring kræver en aktiv indsats – fra dig!

Forandring kræver nemlig en aktiv indsats – og indsatsen kan kun du praktisere. Ingen andre kan udføre det for dig!

Det betyder også, at vil du af med din angst – er din egen indsats både vigtig og meget afgørende.

Bevares, du skal selvfølgelig have hjælp undervejs – ellers læste du jo ikke dette her.

Helt konkret betyder det, at du øver dig mellem sessionerne og aktivt bruger og undersøger dine nye værktøjer – du løbende lærer på dine sessioner.

En barsk sandhed for nogen. For andre giver det bare rigtig, rigtig god mening – at der også ligger en indsats hos dig selv.

Prøv lige at overveje – (bare lige sådan hurtigt reflektere) – om det også giver god mening for dig?

“Hvis jeg vil ud af angst – ligger der også en indsats hos mig selv…”

Kan du svare: Ja, det kan jeg sagtens forstå!

Så kontakt i dag.

Angst.dk » FAQ » Garanti