Ofte stillede spørgsmål

Scroll for at se flere kategorier

Om forløbet

Hvorfor sælger I primært forløb?

Hos angst.dk fokuserer vi på at tilbyde professionel og evidensbaseret terapi til behandling af angst.

Ved at arbejde med komplette terapiforløb kan vi sikre den højeste kvalitet og den bedste effekt for vores klienter.

Et samlet forløb giver kontinuitet og en dybere indsigt i den enkeltes udfordringer og fremskridt. De

t tillader vores terapeuter at designe en målrettet og individuel behandlingsplan frem for enkeltstående sessioner.

Denne specialisering inden for angstbehandling gør, at vores terapeuter har høj ekspertise på området og kan levere de mest effektive behandlingsmetoder til hver enkelt klients specifikke angstproblematikker.

Hvilke sessionstyper findes der?

SessionstyperKlient-tidTerapeut-tid
1. session
(2 timer)
1t:30min.30 min.
Intensiv
(3,5 timer)
2t:30 min.1 time.
Træning
(2 timer)
1t:30min.30 min.
Opfølgning
(1 time)
0t:45min.15 min.

Giver angst.dk garantier?

I de mange daglige henvendelser vi får i angst.dk, spørger folk ofte – om vi kan give en garanti for, at de kommer ud af deres angst.

Spørgsmålet er fuldt forståeligt og i den grad relevant.

Men lige så ofte fortæller folk…

… At deres tidligere eller nuværende behandler / psykolog garanterede – at de kunne hjælpe dem af med angsten.

Når de så henvender sig til os i angst.dk – må vi formode, at garantien så ikke er blevet indfriet som forventet.

Med andre ord – så gik angsten ikke væk, og nu søger de en ny behandling – og ønsker en ny garanti.

“En Garanti er en frivillig forpligtelse, som virksomheden påtager sig ved salg af produkter, hvor forbrugeren gives yderligere rettigheder end de rettigheder, som forbrugeren har efter lovgivningen. Det er frivilligt for virksomheden, om den vil give en garanti eller lade være.”

Kilde: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen.

Psykoterapi og coaching er en serviceydelse

Derfor kan du med fordel spidse ørene, når du søger efter hjælp til at komme ud af angst.

Hører du ordet “Garanti” – så spørg ind til hvad der garanteres?

Samtidigt bør du altid bede om en forklaring på, hvordan garantien du stilles i udsigt – vil blive indfriet.

Giver angst.dk så garantier?

Svaret er: Ja! Vi giver rigtig mange garantier.

Dog er det vigtigt, at definere hvilke garantier du får hos os.

Angst.dk garanterer:

At du møder en uddannet fagperson med den teoretiske base i orden.

At du møder en terapeut med den praktiske erfaring i at tale professionelt med mennesker.

At du bliver guidet af en fagperson, der også har praktisk erfaring fra eget liv – altså reel livserfaring.

At du bliver undervist og guidet i, at bruge den teori du lærer til at skabe forandring i din hverdag.

At din terapeut inspirerer, motiverer og er med dig hele vejen – også op ad den stejle læringskurve

At vi klæder dig på med en fyldt værktøjskasse med de værktøjer, du har brug for. Og vi lærer dig at bruge dem.

At vi lærer dig, hvordan du handler på de konkrete, daglige udfordrende situationer, du møder.

At vi altid og til hver en tid udfordrer dig på handling fremfor at fastholde dig i problemet – ved at stryge dig med hårene.

At “falder du af hesten, hjælper vi dig tilbage i sadlen.”

At vi også er der mellem dine sessioner og guider dig i din træning – lidt som en personlig træner i fitnesscentret – ved hjælp af feedback på din TræningsLog.

At vi skaber succesen sammen – og vi viser dig, hvordan du laver træningsindsatsen.

Det vi ikke garanterer

Da det at komme ud af din angst netop kræver din aktive medvirken, garanterer vi ikke på forhånd, at du kommer ud af angst.

Ganske enkelt fordi det ville være utroværdigt af os.

En gammel talemåde siger at:

“Du kan trække en hest til truget, men du kan ikke tvinge den til at drikke.”

Det er både en sand og meget præcis beskrivelse.

Du kan ikke hjælpe mennesker, der ikke ønsker hjælp.

Du kan heller ikke hjælpe mennesker, der ikke vil erkende, at noget af ansvaret ligger som dem selv.

Prøv lige at overveje følgende:

 • Kan du løbe et maraton – uden at træne vedholdende før løbet?
 • Kan du tage en uddannelse – uden at studere?
 • Kan du lære noget nyt – uden at bruge din nysgerrighed og investere din tid?
 • Kan du blive mæt – uden selv at åbne munden og tygge maden?

Med andre ord, der skal en indsats til.

Forandring kræver en aktiv indsats – fra dig!

Forandring kræver nemlig en aktiv indsats – og indsatsen kan kun du praktisere. Ingen andre kan udføre det for dig!

Det betyder også, at vil du af med din angst – er din egen indsats både vigtig og meget afgørende.

Bevares, du skal selvfølgelig have hjælp undervejs – ellers læste du jo ikke dette her.

Helt konkret betyder det, at du øver dig mellem sessionerne og aktivt bruger og undersøger dine nye værktøjer – du løbende lærer på dine sessioner.

En barsk sandhed for nogen. For andre giver det bare rigtig, rigtig god mening – at der også ligger en indsats hos dig selv.

Lyder det rigtigt?

Prøv lige at overveje – (bare lige sådan hurtigt reflektere) – om det også giver god mening for dig?

“Hvis jeg vil ud af angst – ligger der også en indsats hos mig selv…”

Kan du svare: Ja, det kan jeg sagtens forstå!

Så skriv via formularen nu.

Hvad vil det sige, at jeg skal træne mellem sessionerne?

At skulle træne mellem sessionerne er en vigtig del af terapiforløbet hos os.

Det handler om at omsætte det, du lærer på sessionerne, til aktiv træning i din hverdag.

Din terapeut giver dig konkrete øvelser og hjemmeopgaver, som du skal arbejde med mellem sessionerne.

Dette kan for eksempel være åndedrætsøvelser, værdiafklaringsøvelser mm., hvor du gradvist skaber forandring gennem veksling mellem forståelse og træning.

Det kan også være træning i afspændingsteknikker, mindfulness eller kognitive teknikker til at udfordre og ændre uhensigtsmæssige tankemønstre. Formålet er at du får integreret de nye færdigheder i din hverdag.

Den aktive træning er afgørende for at opnå varige fremskridt. Jo mere du træner det lærte, desto bedre bliver du til at mestre din angst over tid. Din terapeut støtter dig i processen og justerer træningsopgaverne hen ad vejen.

Det kræver dedikation fra din side, men der vil også være perioder med tilbagefald. Det vigtigste er, at du bliver ved med at træne – så vil du gradvist træner dig ud af angst.

Hvilken type terapi tilbyder I?

Vores udgangspunkt er neuroaffektiv psykologi. Det betyder, at vi ser på samspillet mellem psyke, fysiologi og biologi i behandlingen af angst.

I neuroaffektiv psykologi arbejder vi med at integrere og synkronisere hjernens systemer for følelsesregulering, kropsbevidsthed og relationsfornemmelse. Når disse systemer bringes i balance, skabes grundlaget for dybtgående forandring.

Vores teknikker aktiverer derfor både kognitive, emotionelle og kropslige processer samtidigt. Vi bruger blandt andet mindfulnessøvelser, eksponeringsterapi og neuroaffektive dialoger til at adressere angsten på tværs af disse domæner.

Denne helhedsorienterede tilgang betyder, at vi ikke blot arbejder med tanker og adfærd, men også den underliggende fysiske og neurale aktivering der driver angsten. Vi rækker dybere og skaber mere grundlæggende ændringer.

Forskning viser, at denne integration af hjernens systemer er afgørende for at bryde fastlåste angstmønstre og udvikle varig robusthed overfor angstudløsende situationer.

Så hvor mange tilgange primært er kognitive eller adfærdsmæssige, adskiller vi os ved også at inddrage og arbejde med kropslige og affektive aspekter i vores behandling.

Kan jeg selv vælge terapeut?

Ja, du kan selv vælge terapeut, når du booker et forløb hos angst.dk.

Vi anbefaler dog ofte en bestemt terapeut til dig, baseret på en vurdering af hvem der vil være det bedste match i forhold til din specifikke situation, problematik og personlighed.

Vores team af terapeuter har alle en solid uddannelse og ekspertise inden for behandling af angstlidelser. Men de har også hver deres særlige specialer og erfaringsområder.

Derfor prøver vi at matche dig med en terapeut, hvis kompetencer og tilgang passer perfekt til dine behov og udfordringer. Det giver de bedste forudsætninger for et vellykket forløb.

Du er naturligvis altid velkommen til at vælge en anden terapeut, hvis du foretrækker det. Vi lægger stor vægt på, at du har en god kemi med din terapeut.

Kemien og den terapeutiske relation er afgørende for resultaterne. Så vi lytter til dine præferencer og finder den helt rette terapeut, som du har fuld tillid til at arbejde sammen med.

Uanset hvem du bliver matchet med, kan du forvente en kvalificeret og dedikeret angstbehandler hos os.

Er det den samme terapeut gennem hele forløbet?

Ja, naturligvis.

Har I tavshedspligt?

Psykoterapeuter har tavshedspligt, hvilket betyder, at de ikke må videregive information om klienter til andre uden klientens samtykke.

Der er dog et par undtagelser til denne regel, hvor psykoterapeuten kan være forpligtet til at bryde tavshedspligten.

Her er et par eksempler på situationer, hvor der ikke er tavshedspligt:

1. Når klienten er i fare for at skade sig selv eller andre:

Hvis psykoterapeuten har en grund til at tro, at klienten er i fare for at skade sig selv eller andre, er de forpligtet til at bryde tavshedspligten for at forhindre skaden. Dette kan f.eks. betyde at kontakte politi eller psykiatri.

2. Når klienten er et barn, der er udsat for overgreb:

Hvis psykoterapeuten har mistanke om, at et barn er udsat for overgreb, er de forpligtet til at anmelde det til myndighederne.

3. Når klienten er indlagt på en psykiatrisk afdeling:

Hvis en klient er indlagt på en psykiatrisk afdeling, kan personalet på afdelingen have adgang til klientens journal uden klientens samtykke.

4. Når klienten er til fare for statens sikkerhed:

Hvis psykoterapeuten har grund til at tro, at klienten er til fare for statens sikkerhed, kan de være forpligtet til at bryde tavshedspligten til myndighederne.

5. I forbindelse med retslige sager:

I forbindelse med retslige sager kan psykoterapeuten blive indkaldt til at afgive vidnesbyrd om klienten. I disse tilfælde kan psykoterapeuten være forpligtet til at videregive information om klienten, selvom klienten ikke har givet samtykke.

Det er vigtigt at bemærke, at vi altid vil stræbe efter at beskytte klientens fortrolighed.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en vi har tavshedspligt i en bestemt situation, kan du altid spørge psykoterapeuten direkte.

Tekniske spørgsmål

Skal jeg installere noget på min computer?

Nej, du behøver ikke installere noget særligt program eller app på din computer for at kunne gennemføre forløbet hos angst.dk.

Vi bruger online-værktøjer, som du kan tilgå direkte via din internetbrowser. Du vil få en email med et link til at logge ind på din personlige klientmappe, hvor du kan finde materialer, øvelser og evt. videoer relateret til forløbet.

Til online-sessioner med din terapeut sender vi dig invitationer til Google Meet, som du blot skal klikke på for at blive koblet på videomødet. Google Meet kører direkte i browseren uden behov for yderligere installationer.

Det eneste du skal bruge, er en computer, tablet eller smartphone med adgang til internettet og mulighed for at bruge webcam og mikrofon.

På den måde kan du nemt deltage i forløbet hjemmefra uden at skulle downloade specialprogrammer først.

Får jeg noget fra jer?

Ja, så snart du er skrevet op til et angstforløb hos os, vil du modtage i alt 6 e-mails fra os inden første session:

1) En e-mail med adgang til din personlige klientmappe. Her finder du et velkomstbrev med vejledning om, hvordan du kan forberede dig på forløbet.

2) I klientmappen vil du også have adgang til en 4Mat-test om læringsstile. Når du udfylder denne test, kan vi tilpasse forløbet til netop din foretrukne læringsform.

Forberedelserne er vigtige, så vi kan klæde terapeuten ordentligt på med viden om din situation, før vi mødes. På den måde møder du en velforberedt terapeut ved første session.

De resterende 5 e-mails vil hver indeholde en invitation med link til de 5 online-sessioner på Google Meet. Du skal blot klikke på linket på det aftalte tidspunkt for at deltage i sessionen.

Så alt hvad du skal gøre er at følge vejledningen i velkomstbrevet, udfylde testen og så vente på mødeinvitationerne. Vi sørger for at du er klar til at gå i gang med forløbet på den bedst mulige måde.

Er der noget der driller med adgangen til klientmappen, 4Mat-testen eller andet, så ringer du blot ind til os. Vi hjælper dig hurtigt og gerne, så du kommer problemfrit i gang med forløbet.

Hvordan får jeg kontakt med terapeuten?

Du vil modtage både din terapeuts emailadresse og mobilnummer, så du har flere kontaktmuligheder.

Via email kan du nå din terapeut med spørgsmål eller praktiske henvendelser mellem sessionerne. Terapeuten checker regelmæssigt sin inbox og svarer hurtigt tilbage.

Mobilnummeret kan du bruge, hvis du har brug for en hurtig dialog eller en mere akut kontakt. Din terapeut vil være tilgængelig på dette nummer inden for vores åbningstider og vender tilbage hvis han/hun er optaget af session når du ringer.

Under selve online-sessionerne på Google Meet har du naturligvis også direkte kontakt ansigt-til-ansigt med din terapeut via video og lyd.

Vi lægger vægt på at holde tæt kontakt og let kommunikation gennem hele forløbet, så du altid kan nå din terapeut med det du har behov for støtte og vejledning til.

Online terapi

Hvad betyder det at det er online?

At forløbet er online giver dig nogle klare fordele:

For det første får du nem adgang til terapien, da du kan deltage hjemmefra i trygge og rolige omgivelser. Du slipper for transporttid og den stress, nogle kan føle ved at skulle ud et fremmed sted.

Når du kan blive hjemme, minimeres risikoen for at blive aktiveret af angst eller ubehag inden sessionerne starter. Du kan fokusere fuldt ud på terapien i kendte rammer.

Online-formatet giver også mere fleksibilitet i din kalender, da du ikke skal pendle. Tid sparet på transport kan i stedet bruges på øvelser eller afslapning.

Samtidig sikrer de virtuelle møder den nødvendige fortrolighed og diskretion i en angstbehandling. Din terapeut møder dig i din private sfære.

Så fordelene ved online-formatet er blandt andet øget tryghed, mindre gene, mere fleksibilitet og bevaret diskretion. Alt sammen faktorer der kan fremme din åbenhed og dedikation i terapiforløbet.

Virker det når det er online?

Ja, online-terapi har vist sig at være lige så effektivt som traditionelle ansigt-til-ansigt sessioner, når det udføres professionelt.

Der er lavet flere videnskabelige undersøgelser, som dokumenterer, at behandlingsresultaterne ved videobaseret terapi er sammenlignelige med fysiske møder. Den terapeutiske alliance og effekten af interventionerne er den samme.

Det vigtigste er den gode relation og kommunikation mellem klient og terapeut. Med videomøderne kan I stadig have en tæt og personlig kontakt med øjenkontakt, tonefald og kropssprog på samme måde som ved fysisk fremmøde.

Hos angst.dk bruger vi anerkendte teknikker som neuroaffektiv terapi og mindfulness, som egner sig godt til online-formatet. Du vil få de samme redskaber og øvelser, som hvis I mødtes i klinikken.

Samtidig har online formatet nogle fordele i forhold til din tryghed og fleksibilitet, som vi også taler om.

Så længe du går dedikeret ind i forløbet, så virker online-terapien godt.

Økonomi

Hvordan betaler jeg?

Efter hver session modtager du en faktura.

Du kan betale via MobilePay, via det link der er på fakturaen.

Ønsker du at betale med indbetalingskort, er det også en mulighed der fremgår af din faktura.

Skal jeg betale hele forløbet med det samme?

Nej, du betaler efter hver session.

Nogen har brug for flere sessioner end andre. Derfor er det umuligt at tilbyde en fast pris på hele forløbet.

Af samme årsag kan du heller ikke betale hele forløbet med det samme.

Hvor modtager jeg fakturaen?

Du modtager din faktura på SMS og e-mail.

Hvad er betalingsbetingelserne?

Du skal betale fakturaen efter hver session og senest dagen efter.

Er det din arbejdsplads eller andet erhverv der betaler, er der 8 dage netto.

Betales fakturaen ikke inden for tidsfristen, vil du modtage en påmindelse.

Betales påmindelsen ikke med det samme, vil du dagen efter modtage 1. rykker.

Kan jeg få studierabat?

Desværre ikke, alle betaler samme timepris.

Hvad koster det?

Angst.dk er ikke for alle – men et seriøst tilbud til dig der har tid og motivation – og gerne vil træne dig fri af stress, angst og depression.

En pris alene fortæller ikke noget om:

 • Kvaliteten af terapi
 • Hvordan det virker
 • Hvad du kan forvente
 • Hvordan processen foregår
 • Og alle de andre spørgsmål

Så ring eller skriv, så fortæller vi dig om dine muligheder hos os samt giver et prisoverslag baseret på dine behov.

Timepris for alle certificerede angst.dk terapeuter

Vi kan fortælle timeprisen for alle angst.dk terapeuter er DKK 1150,-

Bemærk dog at prisen ikke fortæller om den samlede forløbspris eller de enkelte sessioner.

Bemærk: Ved erhverv tillægges moms.

Timepris for partnere og supervisorer

Terapeuter i denne kategori har over 10.000 timers terapitimer bag sig. Du får derfor det bedste af det bedste, når du vælger en partner.

Flemming Bust

Timepris: DKK 1.800,-

Bemærk: Ved erhverv tillægges moms.

Hvorfor kan man ikke få tilskud via det offentlige til jer?

Det skyldes, at vi som psykoterapeuter ikke har mulighed for at få tildelt et såkaldt ydernummer fra det offentlige sundhedsvæsen.

For at kunne modtage offentligt tilskud til behandling, skal man være henvist af sin læge til en psykolog med ydernummer. Disse ydernumre udgives kun til autoriserede psykologer, ikke psykoterapeuter.

Som terapeuter hos angst.dk har vi derfor ikke adgang til at få tildelt et ydernummer. Derfor kan vi desværre ikke modtage henvisninger.

Vores kompetencer hos angst.dk er dog på samme høje niveau som psykologer, når det kommer til behandling af angstlidelser. Vi er specialiserede og anvender anerkendte, videnskabsbaserede metoder som bla. neuroaffektiv terapi og mindfulnessbaseret terapi.

Dækker Sygeforsikring Danmark hos jer?

Nej, på nuværende tidspunkt har vi desværre ikke nogen aftale med Sygeforsikringen Danmark om dækning af vores angstbehandlingsforløb.

Dækker min forsikring?

Om din forsikring dækker behandling hos os, afhænger af hvilket forsikringsselskab og hvilken type forsikring du har.

Der er ikke en entydig regel, men det afgøres af de enkelte selskabers dækningsområder og krav til behandlere.

Vores anbefaling er derfor, at du kontakter dit forsikringsselskab direkte og forespørger, om de dækker udgifter til et forløb hos angst.dk

Fremvis gerne information om os og vores behandlingstilbud på angst.dk, så forsikringsselskabet kan vurdere om vi opfylder deres eventuelle krav.

Det sikreste er altid at rådføre dig med dit forsikringsselskabs kundeservice eller gennemlæse din policetekst nøje for at få klarhed over, om du kan få dækket udgiften helt eller delvist.

Vi hjælper naturligvis gerne med at indhente og fremsende relevant dokumentation fra vores side i din dialog med forsikringsselskabet.

Andet

Sidder jeg sammen med andre?

Nej, du vil ikke sidde sammen med andre klienter under vores angstbehandlingsforløb.

Forløbet er et 100% individuelt forløb, hvor du har en-til-en sessioner med den samme dedikerede terapeut gennem hele forløbet.

Vi tager udgangspunkt i dine helt unikke udfordringer, behov og mål med behandlingen. Derfor skræddersyer vi forløbet specifikt til dig, fremfor at have en gruppebaseret tilgang.

Din terapeut kan på den måde give dig fuld opmærksomhed og designe præcist den rette behandlingsplan for din type angst.

Den individuelle tilgang giver et fortroligt rum, hvor du kan åbne dig og arbejde med dine sårbare områder uden gruppen som publikum. Mange har en større tryghed ved denne form for en-til-en terapi.

Du undgår også forstyrrelser eller forsinkelser på grund af andre deltagere. Dit forløb bliver mere strømlinet og progredierer i dit eget tempo.

Så hos os er det kun dig og din terapeut – et skræddersyet, individuelt og fokuseret forløb designet til at give dig de bedste resultater.

Hvad er jeres succesrate?

Vores succesrate afhænger i høj grad af den enkeltes egen indsats og dedikation gennem forløbet.

Som det gamle ordsprog siger: “Du kan trække en hest til vandet, men du kan ikke tvinge den til at drikke“. På samme måde kan vi give dig de bedste redskaber og metoder, men forandringen skabes først, når du aktivt vælger at bruge dem og træne regelmæssigt.

Hvis du går 100% ind i forløbet, følger vores anvisninger og lægger et ihærdigt arbejde i hjemmeopgaverne og eksponeringerne, så ser vi de største fremskridt. Ligesom du ikke kan forvente en god kondition uden at træne.

Vores tilgang med anerkendte teknikker som bla. neuroaffektiv terapi og mindfulness har vist sig utrolig effektiv til at behandle angst. Men den kræver, at du investerer din fulde opmærksomhed og indsats.

Så succesraten afhænger af, hvor meget du engagerer dig i processen. Jo mere du gør indsatsen, desto større er sandsynligheden for, at du overvinder din angst.

Vi er der for at vejlede og støtte dig hele vejen. Men forandringen sker kun, når du selv træder ind i forløbet med beslutningen om at skabe den bedring, du ønsker.

Hvad er et 5+4 forløb?

Et 5+4 forløb hos os består af to dele:

5 henviser til de 5 kernesessioner, hvor du modtager den primære behandling og tilegner dig værktøjerne til at håndtere din angst.

4 refererer til 4 opfølgende sessioner fordelt over det næste år efter de første 5 sessioner. Typisk placeres disse efter 1, 3, 6 og 12 måneder.

Formålet med de 4 opfølgninger er at fastholde og integrere den forandring, du har igangsat gennem kerneforløbet. Forskning viser nemlig, at for at skabe varige ændringer, er det vigtigt at have en længere indsats på omkring 12 måneder.

I opfølgningssessionerne kan du få vejledning til at håndtere evt. tilbagefald, justere dine strategier og forblive motiveret. Din terapeut følger din fremgang og støtter dig i at forankre de nye færdigheder.

Så 5+4 modellen sikrer, at du ikke bare får nogle redskaber, men også støtten til reelt at implementere dem i dit liv over længere tid. Det øger sandsynligheden for en blivende effekt i din kamp mod angsten.

Intensiv sessioner på 2.5 times sessioner er godt nok lang tid.

Du har ret i, at 2,5 time kan virke som en lang sessionstid. Vi vælger at have intensive, længerevarende sessioner, da det giver de bedste resultater for dig.

En del af sessionen bruges på indadvendte øvelser og teknikker, hvor du arbejder i en fordybet tilstand. Denne tilstand fremmer forbindelsen mellem de tre “neuroaffektive kompasser” inden for neuroaffektiv psykologi.

De tre kompasser henviser til hjernens system for følelsesregulering, kropsbevidsthed og relationsfornemmelse. Når disse systemer aktiveres og synkroniseres under den terapeutiske proces, skabes der dybere forandring og indlæring på et neuroaffektivt niveau.

Et studie af Cozolino (2017) viser, at integration af de neuroaffektive systemer under terapi fører til mere vedvarende ændringer i hjernens netværk knyttet til angst og frygtresponser.

På samme måde argumenterer Siegel (2020) for, at flere timers uforstyrret neurointegration i trygge rammer har vist sig at give større mental fleksibilitet og robusthed efterfølgende.

Fosha et al. (2009) underbygger ligeledes, at intensive sessioner der faciliterer neuroaffektiv tilkobling er afgørende for at opnå reorganisering af angstmønstre på dybt niveau.

De intensive sessioner muliggør denne dybdegående neuroaffektive integration, som er afgørende for varige fremskridt i vores angstbehandling.

Sessionen kan lyde lang, men giver reel adgang til at skabe dybtgående reorganisering af grundlaget for angsten.

Kilder:

 • Fosha, D., Siegel, D. J., & Perry, J. C. (2009). Attachment, trauma, and healing: Attachment-focused EMDR in clinical practice. WW Norton & Company.
 • Cozolino, L. (2017). The neuroscience of psychotherapy: Healing the social brain. WW Norton & Company.
 • Siegel, D. J. (2020). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are. Guilford Publications.

Kan jeg få en tid sidst på dagen?

Vi forsøger så vidt muligt at undgå at placere sessionerne sent på dagen. Det har vist sig at være mindst hensigtsmæssigt for de fleste klienter.

Årsagen er, at du sandsynligvis har været på arbejde, i skole eller lignende hele dagen. Samtidig har du måske også skullet håndtere angsten og brugt mange kræfter på at klare dig igennem det.

At skulle tage en intensiv terapisession oveni en allerede lang og krævende dag, kan derfor være for meget for de fleste. Du vil potentielt være for udtømt – både mentalt og fysisk – til at kunne give dig fuldt ind i terapien.

De optimale tidspunkt er typisk først på dagen eller i løbet af formiddagen, hvor du er mere udhvilet og har overskuddet til at kunne fordybe dig og arbejde koncentreret.

Selvfølgelig tager vi højde for dine præferencer og behov. Men generelt anbefaler vi af hensyn til kvaliteten af sessionen, at vi finder en tid tidligere på dagen.

På den måde får du størst udbytte ud af terapien og kan restituere bagefter.

Hvad gør I anderledes?

Vores tilgang adskiller sig ved at have udgangspunkt i neuroaffektiv psykologi.

Det betyder, at vi ser på samspillet mellem psyke, fysiologi og biologi i behandlingen af angst.

I neuroaffektiv psykologi arbejder vi med at integrere og synkronisere hjernens systemer for følelsesregulering, kropsbevidsthed og relationsfornemmelse. Når disse systemer bringes i balance, skabes grundlaget for dybtgående forandring.

Vores teknikker aktiverer derfor både kognitive, emotionelle og kropslige processer samtidigt. Vi bruger blandt andet mindfulnessøvelser, eksponeringsterapi og neuroaffektive dialoger til at adressere angsten på tværs af disse områder.

Denne helhedsorienterede tilgang betyder, at vi ikke blot arbejder med tanker og adfærd, men også den underliggende fysiske og neurale aktivering der driver angsten.

Vi rækker dybere og skaber mere grundlæggende ændringer.

Forskning viser, at denne integration af hjernens systemer er afgørende for at bryde fastlåste angstmønstre og udvikle varig robusthed overfor angstudløsende situationer.

Så hvor mange tilgange primært er kognitive eller adfærdsmæssige, adskiller vi os ved også at inddrage og arbejde med kropslige og affektive aspekter i vores behandling.

Gennem forløbet udstyrer vi dig med en værktøjskasse af konkrete teknikker og strategier, så du bliver klædt på til at håndtere de udfordringer og problemer, som livet altid vil byde på fremover.

Hos os har du således et team af specialiserede og erfarne terapeuter, der kan guide dig igennem en behandling, der adresserer angsten på tværs af det kognitive, emotionelle og kropslige niveau.

Stil dit eget spørgsmål

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Din alder er med til at vurdere dit spørgsmål.
Angst.dk » FAQ